Dear visitor,

You have selected our website for Belgium - Dutch from United States - English. You would like to stay on this website?

Over ons> Compliance

Compliance

Compliance

EGGER is een duurzaam en wereldwijd actief familiebedrijf. Voor onze ondernemingsactiviteiten en voor de relatie met al onze partners is het onderwerp compliance - dus het voldoen aan wettelijke voorschriften en de interne richtlijnen - van centrale betekenis. De hierna genoemde richtlijnen ondersteunen ons, deze houding te verankeren in het denken en doen van alle medewerkers van EGGER.

 • Code of conduct

  Code of Conduct

  De EGGER Code of Conduct is een gedragscode, waaraan de waarden ten grondslag liggen die verband houden met ons ideaal en de ondernemingsdoelen. De Code of Conduct omvat duidelijke gedragsnormen die alle medewerkers in acht moeten nemen.


 • Code of Conduct voor leveranciers

  Code of Conduct voor leveranciers

  Ook van onze leveranciers verwachten we dat zij onze principes voor compliance delen. Met de Code of Conduct voor leveranciers verplichten we onze leveranciers om zich aan de geldende wetgeving en overige regelgeving te houden.


 • Richtlijnen voor de mededingingswet

  Richtlijnen voor de mededingingswet

  Iedere medewerker van EGGER moet alle relevante bepalingen van de mededingingswet kennen en opvolgen. Onze eigen richtlijn mededingingswet en regelmatige scholing dragen bij aan correct gedrag dat in overeenstemming is met de mededingingswet.


 • Richtlijn corruptie

  Richtlijn corruptie

  Wij weren ons krachtig tegen iedere vorm van omkoping en omkoopbaarheid. In onze eigen corruptierichtlijn zijn duidelijke verbodsbepalingen alsook aanwijzingen voor de gepaste omgang met geschenken en uitnodigingen vastgelegd.


 • Richtlijn kapitaalmarkt-compliance

  Richtlijn kapitaalmarkt-compliance

  Met onze richtlijn over kapitaalmarkt-compliance tonen wij onze geldschieters dat de wettelijke regelgeving voor de kapitaalmarkt door Egger ernstig genomen wordt en eventuele onjuistheden voorkomen worden. De richtlijn moet ook garanderen dat we aan de verwachtingen voldoen die de kapitaalmarkt aan het gedrag en de organisatie van een onderneming stelt.