Dear visitor,

You have selected our website for Belgium - Dutch from United States - English. You would like to stay on this website?

Privacyverklaring

Privacyverklaring

1) Informatie over het verzamelen van persoonsgebonden gegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke.

1.1 Het doet ons plezier dat u onze website bezoekt en we bedanken u voor de getoonde interesse. In de onderstaande tekst geven we u informatie over de manier waarop we omgaan met uw persoonsgebonden gegevens bij gebruik van onze website. Persoonsgebonden gegevens zijn in dat geval alle gegevens die het mogelijk maken u persoonlijk te identificeren.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking voor deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (Duits: DSGVO) is Fritz EGGER & Co. OG GmbH , Weiberndorf 20, 6380 St. Johann i. T., Oostenrijk, Tel.: +43 50 600-0, Fax: +43 50 600-10111, E-mail: privacy@egger.com. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens is die natuurlijke of juridische persoon, die alleen of samen met anderen beslist met welke doelen en middelen de verwerking van persoonsgebonden gegevens wordt uitgevoerd.

1.3 Deze website maakt uit veiligheidsoverwegingen en om de overdracht van persoonsgebonden gegevens en andere vertrouwelijke inhoud te beschermen (zoals bestellingen bij, of aanvragen aan, de verantwoordelijke) gebruik van SSL-of TLS-codering. U herkent een gecodeerde verbinding aan de tekenreeks “https://” en het symbool van een hangslot in de adresbalk.

2) Gegevensregistratie bij een bezoek aan onze website

Wanneer de website alleen maar wordt gebruikt om naar informatie te zoeken, dus wanneer u zich niet laat registreren of ons op een andere manier informatie verstrekt, verzamelen we uitsluitend gegevens die door uw browser aan onze server worden doorgegeven (zogenaamde “server-logbestanden”). Wanneer u onze website oproept, leggen we de hierna genoemde gegevens vast omdat die voor ons technisch zijn vereist om de website aan u te kunnen weergeven:

 • Welke van onze websites u hebt bezocht;
 • Datum en tijdstip waarop de website werd geopend;
 • Hoeveelheid verstuurde gegevens in aantal bytes;
 • Bron / verwijzing van waaruit u de pagina hebt geopend;
 • Gebruikte browser;
 • Gebruikt besturingssysteem;
 • Gebruikte IP-adres (eventueel anoniem gemaakt.

De verwerking wordt uitgevoerd volgens artikel 6, paragraaf 1, lid f van de AVG, op basis van ons rechtmatige belang bij verbetering van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet aan anderen verstrekt of op andere wijze gebruikt. We houden ons het recht voor om de server-logbestanden naderhand te controleren, mochten er concrete aanwijzingen voor onrechtmatig gebruik bestaan.

3) Cookies

Om een bezoek aan onze website aantrekkelijk vorm te geven en de gebruiker daarbij in staat te stellen gebruik te maken van bepaalde functies, maken we ook gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparatuur worden opgeslagen. Enkele van de door ons gebruikte cookies worden na afloop van de browsersessie, dus nadat u de browser afsluit, weer gewist (de zogenaamde sessie cookies). Andere cookies blijven op uw eindapparatuur staan en stellen ons en onze partnerbedrijven (cookies van derden-leveranciers) in staat om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (persistente cookies). Wanneer cookies worden geplaatst, wordt daarmee, in een omvang die van cookie tot cookie verschilt, bepaalde gebruikersinformatie verzameld en verwerkt, zoals browser- en locatiegegevens en het IP-adres. Persistente cookies worden automatisch na afloop van een aangegeven tijdsduur, die per cookie kan verschillen, gewist.

Deels dienen cookies er ook voor de bestelprocedure eenvoudiger te maken, door instellingen op te slaan (bijvoorbeeld door de inhoud van een virtuele winkelwagen tot een toekomstig bezoek aan de website in het geheugen te bewaren). Voor zover door sommige door ons geïmplementeerde cookies ook persoonsgebonden gegevens worden verwerkt, wordt de bewerking uitgevoerd volgens art. 6, par.1, lid b van de AVG, voor het nakomen van een overeenkomst, of volgens art. 6, par.1, lid f van de AVG, voor het waarborgen van onze rechtmatige belangen bij een optimale functionaliteit van de website en ook bij een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van een websitebezoek.

We werken bij gelegenheid samen met PR-partners die ons helpen ons internetaanbod voor u aantrekkelijker vorm te geven. In dat geval worden voor dat doel, tijdens uw bezoek aan onze website, ook cookies van partnerbedrijven opgeslagen op uw harde schijf (cookies van derden-leveranciers). Wanneer we met eerder genoemde PR-partners samenwerken, stellen we u in de eerstvolgende alinea’s, specifiek en afzonderlijk, op de hoogte van het gebruik van dergelijke cookies en de omvang van de informatie die daarbij wordt verzameld.

Denk eraan dat u uw browser zodanig kunt instellen dat u ervan op de hoogte wordt gesteld wanneer er cookies worden opgeslagen en per keer kunt beslissen of u dat accepteert. Ook kunt u in bepaalde gevallen, of volledig, weigeren om cookies te accepteren. De mogelijkheden waarover u beschikt om de cookie-instellingen te beheren, verschillen van browser tot browser. Dit wordt beschreven in het Help-menu van de betreffende browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Voor de betreffende browser staat de toelichting onder de hierna genoemde links:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Bovendien kunt u altijd de voor deze website opgeslagen Cookie instellingen hier aanpassen.

Denk eraan dat, als u cookies niet accepteert, de functionaliteit van onze website nadelig kan worden beïnvloed.

4) Wanneer u contact met ons opneemt

Wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via het contactformulier of per e-mail) worden persoonsgebonden gegevens verzameld. U kunt in het contactformulier zien welke gegevens worden geregistreerd wanneer u contact met ons opneemt. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt en opgeslagen in de daarvoor vereiste technische administratie, met het doel uw aanvraag te kunnen beantwoorden of contact met u te kunnen opnemen. De wettelijke basis voor de verwerking van gegevens is ons rechtmatig belang bij het beantwoorden van uw geval volgens art. 6, par. 1, lid f van de AVG. Neemt u contact met ons op met het doel een overeenkomst af te sluiten, dan is een aanvullende wettelijke basis voor de verwerking art. 6, par. 1, lid b van de AVG. Uw gegevens worden gewist zodra uw aanvraag volledig is afgehandeld, dit is het geval wanneer uit de omstandigheden kan worden vastgesteld dat de betreffende zaak definitief is afgehandeld en voor zover wettelijke verplichtingen tot archivering dit toelaten.

5) Gegevensverwerking bij het openen van een klantenaccount (zoals myEGGER) en om een overeenkomst na te komen

In overeenstemming met art. 6, par. 1, lid b van de AVG worden persoonsgebonden gegevens ook geregistreerd en verwerkt wanneer u die aan ons hebt doorgegeven ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst of het openen van een klantenaccount. U kunt in de betreffende invulformulieren zien welke gegevens worden geregistreerd. U kunt uw klantenaccount op ieder gewenst tijdstip wissen, ook door een bericht te sturen aan de verantwoordelijke op het eerder genoemde adres. We slaan deze door u verstrekte gegevens op en gebruiken deze om de overeenkomst af te handelen. Nadat de overeenkomst volledig is afgehandeld of uw klantenaccount is gewist, worden de gegevens, met het oog op de volgens de belastings- en handelswetgeving verplichte bewaartermijnen, geblokkeerd en na afloop van deze termijnen gewist, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven dat we uw gegevens mogen blijven gebruiken, of we ons onzerzijds een wettelijk toegestane verdere verwerking voorbehouden waarover we u hieronder nadere informatie geven.

6) Gebruik van uw gegevens voor rechtstreekse reclame

6.1 Aanmelding voor onze e-mail-newsletter

Als u zicht aanmeldt voor onze e-mail-newsletter, sturen we u regelmatig informatie over onze aanbiedingen. Het enige verplichte veld voor het toesturen van de newsletter is uw mailadres. De eventuele overige gegevens verstrekt u vrijwillig en worden gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken. Voor het versturen van de newsletter maken we gebruik van de zogeheten Double Opt-in procedure. Dat betekent dat we u pas een e-mail-newsletter toesturen, nadat u ons uitdrukkelijk hebt bevestigd dat u ons toestemming geeft om u de newsletter toe te sturen. We sturen u vervolgens een e-mail voor de bevestiging, waarin u wordt gevraagd om door het aanklikken van een link te bevestigen dat u hierna de newsletter wenst te ontvangen.

Door activering van deze bevestigingslink verleent u ons, in overeenstemming met art. 6, par. 1, lid a van de AVG, toestemming om uw persoonsgebonden gegevens te gebruiken. Bij de aanmelding voor de newsletter slaan we uw, door uw Internet Service Provider (ISP) aangemelde, IP-adres en de datum en het tijdstip van uw aanmelding op, om mogelijk misbruik van uw mailadres op een later tijdstip te kunnen traceren. De door ons bij uw aanmelding voor de newsletter geregistreerde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor reclamedoeleinden via de newsletter. U kunt uw abonnement op de newsletter op ieder gewenst tijdstip opzeggen via de daarvoor beschikbare link in de newsletter, of door een bericht van gelijke strekking aan het adres van de eerder genoemde verantwoordelijke te sturen. Nadat u zich met goed gevolg hebt afgemeld, wordt uw mailadres onmiddellijk uit de mailinglist voor onze newsletter gewist, voor zover u er niet uitdrukkelijk mee hebt ingestemd dat uw gegevens daarna nog mogen worden gebruikt, of we ons het recht voorbehouden uw gegevens, zoals toegestaan volgens de wet, te blijven gebruiken, waarover we u in deze verklaring informeren.

6.2 Toesturen van de e-mail-newsletter aan klanten uit ons bestand

Wanneer u bij de aankoop van goederen of diensten uw mailadres aan ons beschikbaar hebt gesteld, behouden we ons het recht voor u regelmatig, per e-mail, aanbiedingen van, met de al gekochte vergelijkbare, goederen of diensten uit ons assortiment toe te sturen. Hiervoor behoeven we u niet afzonderlijk om toestemming te vragen. De gegevensverwerking vindt in zoverre alleen plaats op basis van ons rechtmatige belang bij gepersonifieerde rechtstreekse reclame volgens art. 6, par. 1, lid f van de AVG. Wanneer u van het begin af aan bezwaar hebt gemaakt tegen gebruik van uw mailadres voor bovenstaand doel, ontvangt u van ons niets per mail. U hebt het recht om op ieder gewenst moment bezwaar in te dienen tegen toekomstige voortzetting van het gebruik van uw mailadres voor het beschreven reclamedoel, door dit aan de eerder genoemde verantwoordelijke mee te delen. U betaalt daarvoor alleen de kosten voor de berichtgeving volgens de basistarieven. Nadat uw bezwaar is ontvangen, wordt het gebruik van uw mailadres voor reclamedoeleinden onmiddellijk gestaakt.

6.3Reclame per brievenpost

Op grond van ons rechtmatige belang bij gepersonifieerde rechtstreekse reclame, behouden we ons het recht voor uw voor- en achternaam, uw postadres en - voor zover we deze aanvullende gegevens in het kader van een overeenkomst van u hebben gekregen - uw aanspreektitel, academische titel, uw geboortejaar en de beschrijving van uw beroep, branche of onderneming volgens art. 6, par. 1, lid f van de AVG, op te slaan en te gebruiken om u per brievenpost voor u interessante aanbiedingen en informatie over onze producten toe te sturen.

U kunt tegen de opslag en het gebruik van uw gegevens voor genoemd doel op ieder gewenst moment bezwaar indienen, door een bericht van gelijke strekking aan de verantwoordelijke te sturen.

7) Gegevensverwerking voor de afhandeling van een bestelling

7.1De door ons geregistreerde persoonsgebonden gegevens worden, in het kader van het nakomen van de overeenkomst, doorgegeven aan het transportbedrijf dat de opdracht voor de bezorging heeft gekregen, voor zover dat voor de bezorging noodzakelijk is. Uw betaalgegevens worden, in het kader van de afhandeling van de betaling, doorgegeven aan de kredietinstelling die de opdracht voor de afhandeling van de betaling heeft gekregen, voor zover dat voor de afhandeling van de betaling noodzakelijk is. Voor zover gebruik gemaakt wordt van een dienstverlener voor de betaling, wordt u daarvan hierna expliciet op de hoogte gesteld. De wettelijke basis voor het doorgeven van de gegevens is hiervoor art. 6, par. 1, lid b, van de AVG.

7.2 Gebruik van payment service providers (dienstverleners voor de betaling)

BS PAYONE
Als u gebruik wilt maken van een betaling met een creditkaart van de payment service provider BS PAYONE, vindt de afhandeling van de betaling plaats via de payment service provider BS PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9
60528 Frankfurt/Main, waaraan we uw gegevens, die u in het kader van de bestelprocedure hebt ingevoerd, aangevuld met informatie over uw bestelling, doorgeven volgens art. 6 par. 1 lid b van de AVG. Het verstrekken van uw gegevens vindt uitsluitend plaats ten behoeve van de afhandeling van de betaling via de payment service provider PAYONE en voor zover deze daarvoor zijn vereist.

ConCardis
Als u gebruik wilt maken van een betaling met een creditkaart van de payment service provider ConCardis, vindt de afhandeling van de betaling plaats via de payment service provider ConCardis GmbH, Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn, waaraan we uw gegevens, die u in het kader van de bestelprocedure hebt ingevoerd, aangevuld met informatie over uw bestelling, doorgeven volgens art. 6 par.1 lid b van de AVG. Het verstrekken van uw gegevens vindt uitsluitend plaats ten behoeve van de afhandeling van de betaling via de payment service provider ConCardis en voor zover deze daarvoor zijn vereist. Op het hierna vermelde internetadres ontvangt u aanvullende informatie over de privacyverklaring van ConCardis: https://www.concardis.com/datenschutzerklaerung

PayPal
Betaalt u via PayPal, creditkaart via PayPal, automatische overschrijving via PayPal of – indien dat wordt aangeboden - "Kopen op rekening" of “Betaling in termijnen” via PayPal, dan geven we uw betaalgegevens in het kader van de afhandeling van de betaling door aan PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna "PayPal” genoemd. Het verstrekken van uw gegevens vindt plaats volgens art. 6 par. 1 lid b van de AVG en voor zover deze voor de afhandeling van de betaling zijn vereist.
PayPal behoudt zich het recht voor om bij de betaalmogelijkheden creditkaart via PayPal, automatische overschrijving via PayPal of – indien dat wordt aangeboden - "Kopen op rekening" of “Betaling in termijnen” via PayPal, een onderzoek naar de kredietwaardigheid uit te voeren. Daartoe worden betaalgegevens indien nodig volgens art. 6 par. 1 lid f van de AVG, op basis van het rechtmatige belang van PayPal bij het vaststellen van uw kredietwaardigheid doorgegeven aan informatiebureaus voor kredietwaardigheid. De uitkomst van het kredietwaardigheidsonderzoek in verband met de statistische waarschijnlijkheid van wanbetaling, wordt door PayPal gebruikt met het doel een beslissing te nemen over het al dan niet beschikbaar stellen van de betreffende betaalmogelijkheid. Het kredietwaardigheidsonderzoek kan waarschijnlijkheidswaarden omvatten (zogenaamde scorewaarden). Voor zover er scorewaarden in de uitkomst van de kredietwaardigheid zijn opgenomen, komen deze voort uit een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. Bij de berekening van de scorewaarden wordt onder andere, maar niet uitsluitend, gebruik gemaakt van adresgegevens. Raadpleeg voor aanvullende informatie over gegevensbescherming, onder andere over de informatiebureaus voor kredietwaardigheid waarvan gebruik wordt gemaakt, de privacyverklaring van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
Tegen de verwerking van uw gegevens kunt u op ieder gewenst moment bij PayPal bezwaar indienen. PayPal heeft het recht om, indien nodig, uw persoonsgebonden gegevens te blijven verwerken, voor zover dat voor de afhandeling van de betaling volgens de overeenkomst nog is vereist.

8) Gebruik van sociale media: Video’s

Gebruik van Youtube-video’s

Deze website maakt gebruik van de embedded Youtube-functie voor verwijzing naar - en weergave van - video’s van de provider “Youtube”, een onderdeel van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

Daarvoor wordt de uitgebreide modus voor gegevensbescherming toegepast, die volgens de informatie van de provider pas begint met het opslaan van gebruikersinformatie, zodra een video wordt gestart. Zodra de weergave van de embedded Youtube-video wordt gestart, maakt de provider gebruik van “Youtube” cookies om informatie over het gedrag van de gebruiker te verzamelen. Volgens de aanwijzingen van “Youtube” dient deze onder meer voor het samenstellen van videostatistieken, voor het verbeteren van de gebruikersvriendelijkheid en om misbruik te voorkomen. Wanneer u zich bij Google hebt ingelogd, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen zodra u op een video klikt. Wilt u niet dat Youtube informatie aan uw profiel toewijst, dan moet u zich uitloggen voordat u de button activeert. Google slaat uw gegevens op (zelfs voor gebruikers die zich niet hebben ingelogd) in de vorm van een gebruikersprofiel en analyseert dat. Een dergelijke analyse wordt in het bijzonder uitgevoerd volgens art.6, par. 1, lid f van de AVG, op basis van het rechtmatige belang van Google bij de weergave van gepersonifieerde reclame, marktonderzoek en / of een op de vraag afgestemde vormgeving van de website. U hebt het recht bezwaar in te dienen tegen het samenstellen van dergelijke gebruikersprofielen. Om gebruik te maken van uw recht moet u contact opnemen met Youtube.

Ongeacht of een embedded video al dan niet wordt vertoond, wordt telkens wanneer deze website wordt opgeroepen een verbinding tot stand gebracht met het Google-netwerk “DoubleClick”. Zonder dat wij daar invloed op kunnen uitoefenen, kunnen daardoor andere processen voor gegevensverwerking in gang worden gezet.

Het in de VS gevestigde Google LLC is gecertificeerd voor de, tussen de VS en EUROPA afgesloten, overeenkomst voor de gegevensbescherming (EU-VS privacyschild) “Privacy Shield”, die waarborgt dat de in de EU geldende niveaus voor gegevensbescherming worden aangehouden.

Aanvullende informatie over gegevensbescherming bij “Youtube” staat in de privacyverklaring van de provider op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

9) Online marketing

9.1 Google AdSense

Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een web-advertentieservice van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google AdSense maakt gebruik van zogeheten "DoubleClick DART Cookies" ("Cookies"). Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen, waarmee een analyse kan worden gemaakt van de manier waarop u de website gebruikt. Daarnaast wordt door Google AdSense gebruik gemaakt van zogenaamde "web-beacons” (kleine, onzichtbare pictogrammen) met behulp waarvan afzonderlijke activiteiten, zoals het aantal bezoekers van een website, kunnen worden geregistreerd, verzameld en geanalyseerd. De door een cookie en/of web-beacon gegenereerde informatie (waaronder uw IP-adres) over het gebruik dat u van de web-site maakt ,wordt gewoonlijk doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Google gebruikt de zo verkregen informatie om, met het oog op de AdSense-advertenties, uw gedrag als gebruiker te analyseren. Het, in het kader van Google AdSense, door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd. De door Google geregistreerde gegevens worden in bepaalde gevallen aan derden doorgegeven, voor zover dat wettelijk is voorgeschreven en/of indien derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.

De eerder beschreven verwerking vindt plaats volgens art. 6, paragraaf 1, lid f van de AVG, om de gebruiker doelgerichte reclame van derden aan te bieden, wiens op deze website getoonde advertenties zijn gebaseerd op het op genoemde website geanalyseerde gedrag van de gebruiker. Eveneens is de verwerking voor onszelf van financieel belang, om het economische potentieel van onze internetpresentatie ten volle te benutten, door, tegen betaling, gepersonifieerde reclameboodschappen van derden te plaatsen.

Het in de VS gevestigde Google LLC is gecertificeerd voor de, tussen de VS en EUROPA afgesloten, overeenkomst voor de gegevensbescherming (EU-VS privacyschild) “Privacy Shield”, die waarborgt dat de in de EU geldende niveaus voor gegevensbescherming worden aangehouden.

Op het hierna vermelde internetadres ontvangt u aanvullende informatie over de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

U kunt cookies voor het tonen van advertenties, door te verhinderen dat deze worden opgeslagen, permanent deactiveren met behulp van een overeenkomstige instelling van uw browser-software, of door het downloaden en installeren van de onder de hierna vermelde link beschikbaar gestelde browser-plug-in:
http://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Denk er wel aan dat u als u het gebruik van cookies hebt gedeactiveerd, u bepaalde functies van deze website misschien niet meer, of beperkt, zult kunnen gebruiken.

9.2 Het inzetten van Google Adwords conversietracering

Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma “Google AdWords” en in het kader van Google AdWords van conversietracering van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). We maken gebruik van het aanbod van Google Adwords om met behulp van reclamemedia (het zogeheten Google Adwords) op externe websites aandacht te vragen voor onze aantrekkelijke aanbiedingen. Gerelateerd aan de gegevens van de reclamecampagne kunnen we bepalen hoe succesvol iedere reclameactiviteit afzonderlijk is. Daarmee dienen we het belang om u reclame te laten zien, die voor u interessant is, onze website voor u interessanter vorm te geven en de reclamekosten op een terechte wijze te berekenen.

Het cookie voor conversietracering wordt geplaatst zodra een gebruiker op een door Google uitgebracht Adwords-advertentie klikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. Bedoelde cookies zijn na 30 dagen niet langer geldig en dienen er niet voor iemand persoonlijk te identificeren. Bezoekt een gebruiker bepaalde pagina’s van deze website en is het cookie nog niet verlopen, dan kunnen wij en Google constateren dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is gestuurd. Iedere klant van Google AdWords krijgt een ander cookie toegewezen. De cookies kunnen op die manier niet via websites van andere AdWords-klanten worden getraceerd. Het doel van de met behulp van het conversie-cookie verkregen informatie is het opstellen van conversiestatistieken voor AdWords-klanten die gebruik maken van conversietracering. De klanten ontvangen informatie over het totaal aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een van een conversietag voorziene pagina. De klanten krijgen geen informatie waarmee een gebruiker persoonlijk zou kunnen worden geïdentificeerd. Wenst u niet deel te nemen aan tracering dan kunt u het gebruik ervan blokkeren door met behulp van uw internetbrowser, onder gebruikersinstellingen, het cookie van Google conversietracering te deactiveren. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken van de conversietracering. Wij maken gebruik van Google AdWords op basis van onze rechtmatige belangen bij doelgerichte reclame volgens art. 6, par.1, lid f van de AVG.

Het in de VS gevestigde Google LLC is gecertificeerd voor de, tussen de VS en EUROPA afgesloten, overeenkomst voor de gegevensbescherming (EU-VS privacyschild) “Privacy Shield”, die waarborgt dat de in de EU geldende niveaus voor gegevensbescherming worden aangehouden.

Op het hierna vermelde internetadres ontvangt u aanvullende informatie over de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

U kunt cookies voor het tonen van advertenties, door te verhinderen dat deze worden opgeslagen, permanent deactiveren met behulp van een overeenkomstige instelling van uw browser-software, of door het downloaden en installeren van de onder de hierna vermelde link beschikbaar gestelde browser-plug-in:
http://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Denk er wel aan dat u als u het gebruik van cookies hebt gedeactiveerd, bepaalde functies van deze website misschien niet meer of beperkt zult kunnen gebruiken.

10) Webanalyse services

10.1 Google (Universal) Analytics

- Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee een analyse kan worden gemaakt van de manier waarop u de website gebruikt. De door de cookies gegenereerde informatie over de manier waarop u de website gebruikt (inclusief uw IP-adres) wordt gewoonlijk doorgegeven aan een server van Google in de VS en daarin opgeslagen.
Google Analytics gebruikt deze website uitsluitend met de extensie "_anonymizeIp()", waarmee het anonimiseren van het IP-adres door trunkeren is gegarandeerd en een rechtstreekse herleiding tot een persoon uitgesloten is. In de lidstaten van de Europese Unie, of in andere verdragslanden van de overeenkomst voor de Europese Economische Ruimte, kort Google uw IP-adres met behulp van deze aanvulling van te voren in. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres overgedragen naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In deze uitzonderingsgevallen vindt verwerking plaats volgens art. 6, par. 1, lid f van de AVG, op basis van onze rechtmatige belangen bij de statistische analyse van het gedrag van gebruikers voor optimalisering- en marketingdoeleinden.
In opdracht van ons gebruikt Google deze informatie om de manier waarop u gebruik maakt van de website te analyseren, om rapporten op te stellen over de activiteiten op de website en om andere, met het gebruik van de website en het internet verband houdende services voor ons uit te voeren. Het, in het kader van Google Analytics, door uw browser verzonden, IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.
U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen, door uw browser-software op de daarmee overeenstemmende wijze in te stellen; wel wijzen we u erop dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van de website in volle omvang zult kunnen gebruiken. Bovendien kunt u het verzamelen van de door het cookie gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) bij Google en ook de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door het downloaden en installeren van de via de hierna vermelde link beschikbare browser-plug-in:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
In plaats van de browser-plug-in of in de browser op mobiele apparatuur, klikt u op deze link, om een opt-out-cookie te plaatsen, die daarna verhindert dat een Google Analytics op deze website gegevens kan verzamelen (bedoeld opt-out-cookie functioneert uitsluitend voor deze browser en alleen voor dit domein. Als u uw cookies in deze browser wist, moet u opnieuw op deze link klikken): Google Analytics deactiveren
Het in de VS gevestigde Google LLC is gecertificeerd voor de, tussen de VS en EUROPA afgesloten, overeenkomst voor de gegevensbescherming (EU-VS privacyschild) “Privacy Shield”, die waarborgt dat de in de EU geldende niveaus voor gegevensbescherming worden aangehouden.
Aanvullende informatie over de omgang met gebruikersgegevens door Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

10.2 Hotjar (hotjar Ltd.)

Deze website maakt gebruik van de webanalyseservice Hotjar van Hotjar Ltd. Hotjar Ltd. is een Europese onderneming , gevestigd in Malta (Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe Tel.: +1 (0) 855 464-6788).
Met dit hulpmiddel kunnen bewegingen op een website waar Hotjar wordt ingezet, worden getraceerd (de zogenaamde heatmaps). Zo wordt bijvoorbeeld zichtbaar hoe ver gebruikers scrollen en hoe vaak de gebruiker op welke buttons klikt. Verder kan met behulp van het hulpmiddel rechtstreeks feedback van de gebruikers van de website worden verkregen. Op deze manier beschikken we over waardevolle informatie waarmee we onze website nog sneller en klantvriendelijker vorm kunnen geven. De aansluitende analyse vindt plaats op basis van onze rechtmatige belangen bij optimalisering- en marketingdoeleinden en de bij de interesse passende vorm van onze website, volgens art. 6, par. 1, lid f van de AVG. Bij de toepassing van dit hulpmiddel letten we in het bijzonder op de bescherming van uw persoonsgebonden gegevens. Op deze manier kunnen we nagaan op welke buttons u klikt en hoe ver u scrollt. Die onderdelen van de website waar persoonsgebonden gegevens van u of van derden worden weergegeven worden door Hotjar automatisch buiten beschouwing gelaten en zijn dus op geen enkel moment traceerbaar.

Hotjar biedt iedere gebruiker de optie om met behulp van de “Do Not Track-Header” het gebruik van hulpprogramma’s van Hotjar te verhinderen, zodat er geen gegevens over het bezoek aan de betreffende website worden geregistreerd. Dit is een instelling die door alle actuele versies van gebruikelijke browsers wordt ondersteund. De browser stuurt met dit doel Hotjar een aanvraag, met de aanwijzing dat tracking van de betreffende gebruiker moet worden gedeactiveerd. Wanneer u voor een bezoek aan onze website gebruik maakt van verschillende browsers / computers, moet u de “Do Not Track-Header” voor ieder van deze browser afzonderlijk instellen.

Een uitgebreide gebruiksaanwijzing met informatie over uw browser kunt u vinden op: https://www.hotjar.com/opt-out
Aanvullende informatie over Hotjar Ltd. En over het hulpmiddel Hotjar staat op: https://www.hotjar.com
D privacyverklaring van Hotjar Ltd. staat voor u op: https://www.hotjar.com/privacy

11) Retargeting/ Remarketing/ Reclame met aanbevelingen

Facebook Custom Audience over de pixel-procedure
Deze website maakt gebruik van “Facebook-Pixel” van Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA (“Facebook”). Mits uitdrukkelijk toestemming is gegeven, kan met behulp van deze procedure het gedrag van de gebruiker worden getraceerd, nadat hij of zij een reclame via Facebook heeft bekeken of erop heeft geklikt. Deze procedure heeft als doel de effectiviteit van advertenties via Facebook ten behoeve van statistische en marktonderzoeken te analyseren en kan ertoe bijdragen dat de reclame-activiteiten in de toekomst verder worden geoptimaliseerd.
De verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem en geven geen informatie over de identiteit van een gebruiker. Wel slaat Facebook de gegevens op en verwerkt deze, zodat het mogelijk is een verband te leggen met het betreffende gebruikersprofiel en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden, in overeenstemming met de richtlijnen voor gegevensgebruik van Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/), kan gebruiken. Op deze wijze kunnen Facebook en diens partners reclameboodschappen op Facebook en daarbuiten tonen. Daarnaast kan voor deze doeleinden een cookie op uw computer worden opgeslagen. Genoemde verwerkingsprocessen vinden uitsluitend plaats, wanneer uitdrukkelijk toestemming is verleend volgens art. 6, paragraaf 1, lid a van de AVG.
Uitsluitend gebruikers van 13 jaar en ouder, mogen toestemming geven voor het gebruik van Facebook-pixels. Is een gebruiker jonger, dan moet hij of zij toestemming vragen van ouder of verzorger.
Het in de VS gevestigde Google LLC is gecertificeerd voor de, tussen de VS en EUROPA afgesloten, overeenkomst voor de gegevensbescherming (EU-VS privacyschild) “Privacy Shield”, die waarborgt dat de, in de EU geldende, niveaus voor gegevensbescherming worden aangehouden.
Om het gebruik van cookies op uw computer te deactiveren, kunt u uw internetbrowser zodanig instellen dat in de toekomst geen cookies meer op uw computer kunnen worden geplaatst, of dat al aanwezige cookies worden gewist. Maar wanneer alle cookies worden uitgeschakeld, kan het gevolg zijn dat bepaalde functies op onze websites niet meer kunnen worden uitgevoerd. U kunt het gebruik van cookies door derden zoals Facebook, ook deactiveren via onderstaande website van de Digital Advertising Alliance: https://www.aboutads.info/choices/ 

Google AdWords Remarketing
Op onze website maken we gebruik van de functies van Google AdWords Remarketing, daarmee maken we, in de zoekresultaten bij Google, reclame voor genoemde website en op websites van derden. De provider is Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Voor dit doel plaatst Google een cookie in de browser van uw eindapparatuur, die het mogelijk maakt, automatisch, met behulp van een pseudoniem cookie-ID en op basis van de door u bezochte websites, advertenties aan te bieden die op uw interesses zijn gebaseerd. De wettelijke basis voor de verwerking van gegevens is ons rechtmatig belang onze website optimaal in de markt te zetten, volgens art. 6, par. 1, lid f van de AVG.
Gegevensverwerking die verder gaat dan bovenstaande, vindt alleen dan plaats indien u Google toestemming hebt verleend om uw browsergeschiedenis op het internet en bij apps aan uw Google-account te koppelen en dat informatie vanuit uw Google-account wordt gebruikt om advertenties te personifiëren, die u op internet bekijkt. Wanneer u in dat geval tijdens een bezoek aan onze website ook bij Google bent ingelogd, gebruikt Google uw gegevens, samen met de gegevens van Google Analytics, voor het samenstellen en vastleggen van overzichten van doelgroepen voor remarketing via alle apparatuur. Uw persoonsgebonden gegevens worden door Google tijdelijk aan de gegevens uit Google Analytics gekoppeld om doelgroepen te vormen.
U kunt het plaatsen van cookies permanent deactiveren door de via onderstaande link beschikbare browser-plug-in downloaden en installeren: https://www.google.com/settings/ads/onweb/ 
Een andere mogelijkheid is om bij Digital Advertising Alliance op het internetadres www.aboutads.info informatie over de plaatsing van cookies op te zoeken en de betreffende instellingen aan te passen. Tenslotte kunt u uw browser zodanig instellen, dat u ervan op de hoogte wordt gesteld wanneer er cookies worden opgeslagen en u kunt iedere keer beslissen of u dat accepteert. Ook kunt u in bepaalde gevallen, of volledig, weigeren om cookies te accepteren. Indien u geen cookies accepteert, kan het gevolg beperkte functionaliteit van onze website zijn.
Het in de VS gevestigde Google LLC is gecertificeerd voor de, tussen de VS en EUROPA afgesloten, overeenkomst voor de gegevensbescherming (EU-VS privacyschild) “Privacy Shield”, die waarborgt dat de in de EU geldende niveaus voor gegevensbescherming worden aangehouden.
Aanvullende informatie over onze privacyverklaring met betrekking tot reclame en Google is hier voor u ter inzage:
https://www.google.com/policies/technologies/ads/

LinkedIn Insight Tag
Voor het door ons online aangebodene maken we gebruik van de marketingfuncties (de zogenaamde "LinkedIn Insight Tags") van het netwerk LinkedIn. De provider is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Telkens wanneer u onze website bezoekt, wordt een koppeling gemaakt met de servers van LinkedIn. LinkedIn ontvangt de informatie dat u onze website met uw IP-adres hebt bezocht. Met behulp van de LinkedIn Insight Tags kunnen we het succes van onze campagne binnen LinkedIn analyseren of daarvoor doelgroepen opsporen, op basis van de interactie van de gebruiker met het door ons online aangebodene. We gebruiken LinkedIn Insight Tag voor de doeleinden marketing en optimalisatie, met name voor de analyse van het gebruik van onze website en voor continue verbetering van de afzonderlijke functionaliteiten en de aanbiedingen, alsmede de ervaringen van de gebruikers. Dankzij de statistische evaluatie van het gedrag van de gebruiker, kunnen we ons aanbod verbeteren en voor u, als gebruiker, interessanter vormgeven. De wettelijke basis voor de gegevensverwerking is Art. 6 par. 1 1, sub 1 lid f) AVG.
Indien u bij LinkedIn bent geregistreerd, kan LinkedIn uw interactie met onze online-service aan uw gebruikersaccount koppelen. Ook wanneer u op de "Recommend-button” van LinkedIn klikt en bij uw LinkedIn-account bent aangemeld, kan LinkedIn uw bezoek aan onze website zowel aan u als aan uw gebruikersaccount koppelen.
LinkedIn is gecertificeerd volgens het Privacy Shield Agreement en biedt zo de garantie dat het Europese recht voor de gegevensbescherming in acht wordt genomen. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000000L0UZAA0&status=Active 
Privacyverklaring: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 
U kunt er bezwaar tegen aantekenen dat LinkedIn een analyse maakt van uw gedrag als gebruiker en het tonen van, aan uw interesses aangepaste, aanbevelingen en daardoor verhinderen dat LinkedIn de eerder genoemde informatie verzameld, door op de hierna vermelde gekoppelde website een Opt-out-Cookie te plaatsen ("Opt-out"):
Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out 
Overige informatie over gegevensbescherming bij LinkedIn is hier te vinden:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig  
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy 

12) Gebruik van een live-chat-systeem

Live-chat-systeem
Op deze website wordt ten behoeve van de exploitatie, gebruik gemaakt van een live-chat-systeem om live-aanvragen te beantwoorden, de door u verstrekte chat-inhoud en de door u genoemde chat-naam te verzamelen en voor de duur van het chatgesprek op te slaan. Om de chat-functie te exploiteren, wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die lokaal in het tijdelijke geheugen van de internetbrowser, van de gebruiker die de website bezoekt, wordt opgeslagen. Met behulp van de cookies kan de internet-browser van de bezoeker van de website worden herkend, zodat is gewaarborgd dat de gebruikers van de chat-functie op onze website individueel worden onderscheiden.
Voor zover de zo verkregen informatie verband houdt met een persoon, wordt deze verwerkt in overeenstemming met Art. 6, par. 1, lid f van de AVG, op basis van ons terechte belang bij een effectieve klantenbegeleiding en de statistische analyse van het gedrag van de gebruiker met het doel de website te optimaliseren.
Om te voorkomen dat cookies op uw computer worden opgeslagen, kunt u uw internetbrowser zodanig instellen, dat in de toekomst geen cookies meer op uw computer kunnen worden geplaatst, of dat al aanwezige cookies worden gewist. Maar wanneer alle cookies worden uitgeschakeld, kan het gevolg zijn dat de chat-functie op onze website niet meer kunnen worden uitgevoerd. Aanvullende informatie over cookies vindt u bovendien in paragraaf 3 van deze privacyverklaring

 

13) Hulpprogramma’s en diversen

Google Maps

Op onze website maken we gebruik van Google Maps (API) van Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google Maps is een webservice die interactieve (land-)kaarten toont waarmee geografische informatie visueel kan worden weergegeven. Met behulp van deze service laten we u onze standplaats zien en wordt het gemakkelijker om de route voor een eventueel bezoek te plannen.

Al zodra u een dergelijke sub-pagina opent waarin de kaart van Google-Maps is geïntegreerd, wordt informatie dat u gebruik maakt van onze website (zoals uw IP-adres) naar de server van Google in de VS gestuurd en daarin opgeslagen. Dit gebeurt ongeacht of er al dan niet een gebruikersaccount bestaat dat Google beschikbaar stelt en waarbij u zich hebt ingelogd. Wanneer u zich bij Google hebt ingelogd, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Wilt u niet dat Google informatie aan uw profiel toewijst, dan moet u zich uitloggen voordat u de button activeert. Google slaat uw gegevens op (zelfs voor gebruikers die zich niet hebben ingelogd) in de vorm van een gebruikersprofiel en analyseert dat. Het verzamelen, de opslag en de analyse worden uitgevoerd volgens art.6, par. 1, lid f van de AVG op basis van het rechtmatige belang van Google bij de weergave van gepersonifieerde reclame, marktonderzoek en / of een op de vraag afgestemde vormgeving van de Google-website. U hebt het recht bezwaar in te dienen tegen het samenstellen van dergelijke gebruikersprofielen. Om gebruik te maken van uw recht moet u contact opnemen met Google.

Het in de VS gevestigde Google LLC is gecertificeerd voor de, tussen de VS en EUROPA afgesloten, overeenkomst voor de gegevensbescherming (EU-VS privacyschild) “Privacy Shield”, die waarborgt dat de in de EU geldende niveaus voor gegevensbescherming worden aangehouden.

Gaat u er niet mee akkoord dat uw gegevens in het vervolg in het kader van uw gebruik van Google Maps, aan Google worden doorgegeven, dan bestaat de mogelijkheid om de webservice van Google Maps volledig te deactiveren, door in uw browser het programma JavaScript uit te schakelen. Dan kan geen gebruik meer worden gemaakt van Google Maps en worden dus ook geen kaarten meer getoond.

De gebruiksvoorwaarden van Google kunt u raadplegen via http://www.google.nl/intl/nl/policies/terms/regional.html, de aanvullende gebruiksvoorwaarden voor Google Maps staan op https://www.google.com/intl/nl_US/help/terms_maps.html
Uitvoerige informatie over gegevensbescherming in samenhang met het gebruik van Google Maps kunt u vinden op de website van Google (“Google Privacy Policy”): http://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/

 

E-learning

Nadat u zich hebt geregistreerd, of hebt aangemeld, bij ons klantenportaal myEGGER, kunt u, als u dat wilt, rondkijken op ons E-learning platform. Daar wordt u persoonlijke cursusinhoud aangeboden.
Wanneer u gebruik maakt van het E-learning platform, worden de door u tijdens de registratie aan ons beschikbaar gestelde gegevens en de gegevens die als gevolg van het gebruik worden gegenereerd, in dit kader verwerkt, om u onze multimediale en interactieve lesstof, aan uw behoefte aangepast, beschikbaar te kunnen stellen. Hierbij worden uitsluitend die gegevens verwerkt, die voor de functionaliteit van het platform nodig zijn, zoals bijv. de bij het leren geboekte vooruitgang. Tot de persoonsgebonden gegevens behoren uw achternaam, voornaam en uw mailadres. Uw IP-adres wordt alleen gedurende de tijd dat u zich op het platform bevindt, verwerkt en daarna weer gewist.
Als u als particulier bij myEGGER bent geregistreerd, vindt de verwerking van de gegevens op het E-learning platform ter wille van het nakomen van de contractuele verplichtingen, plaats volgens Art. 6 par. 1 lid b van de AVG. Is een zakelijke klant bij myEGGER geregistreerd, dan worden de persoonsgebonden gegevens van zijn medewerkers die gebruik maken van het platform, volgens Art. 6, par. 1, lid f van de AVG, op grond van rechtmatig belang, verwerkt. Rechtmatige belangen zijn de contractuele verplichtingen van de verantwoordelijke, of de zakelijke klant, evenals diens belang bij de scholing van zijn medewerkers.
Deze persoonsgebonden gegevens worden in opdracht van ons door CLICK & LEARN GmbH, Petrinumstr. 12/3 in 4040 Linz, verwerkt.
Het beschikbaar stellen van de persoonsgebonden gegevens is niet verplicht, maar voor het vrijwillige gebruik van het E-learning-platform noodzakelijk, omdat u in het andere geval geen persoonlijke bijscholing en doelgericht lesaanbod beschikbaar kan worden gesteld.

 

Qualtrics

Deze website maakt gebruik van cookies van de provider Qualtrics LLC (400 West Qualtrics Drive, Provo UT, 84606 USA („Qualtrics“), om u enquêtes over onze services en aanbiedingen van onze producten en diensten te kunnen aanbieden. In principe worden de gegevens daarbij anoniem verwerkt.
Als een enquête op uw scherm wordt geopend, kunt u deze met één muisklik accepteren of weigeren. De deelname aan een enquête is vrijwillig en deze wordt in principe ook anoniem uitgevoerd.
Denk eraan dat u het accepteren van cookies te allen tijde kunt uitsluiten. Hiervoor kunt u gebruik maken van de onder punt 3) beschreven opties.
Aanvullende informatie over gegevensbescherming bij Qualtrics vindt u hier https://www.qualtrics.com/privacy-statement, alsook hier https://www.qualtrics.com/gdpr/.

Voor zover in het kader van een prijsspel persoonsgebonden gegevens worden geregistreerd, worden deze gegevens door Qualtrics, in opdracht van ons, op servers in de EU opgeslagen. Qualtrics is bovendien gecertificeerd voor de, tussen de VS en EUROPA afgesloten, overeenkomst voor de gegevensbescherming (EU-VS privacyschild) “Privacy Shield”, die waarborgt dat de in de EU geldende niveaus voor gegevensbescherming worden aangehouden. Aanvullende informatie over de verwerking van persoonsgebonden gegevens in het kader van een prijsspel staat voor u onder punt 16).

14) Rechten van de betrokkene

14.1 Het van toepassing zijnde recht op gegevensbescherming garandeert u tegenover de verantwoordelijke, met het oog op de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens, uitgebreide rechten als betrokkene (recht op informatie en interventie), waarover we hierna informatie geven:

 • Het recht op informatie volgens art. 15 van de AVG: In het bijzonder hebt u recht op informatie over uw, door ons verwerkte, persoonsgebonden gegevens, de doeleinden van de verwerking, de categorieën van de verwerkte persoonsgebonden gegevens, de ontvanger of categorieën ontvangers waaraan uw gegevens bekend zijn gemaakt of bekend zullen worden gemaakt, de voorgenomen duur van de opslag of de gebruikte criteria om de duur van de opslag te bepalen, het bestaan van het recht op correctie, wissen, beperking van de verwerking, bezwaar tegen de verwerking, bezwaar maken bij een toezichthoudende instantie, de herkomst van uw gegevens indien wij deze niet zelf over u hebben verzameld, het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering en eventueel duidelijke informatie over de toegepaste logica en de draagwijdte en de beoogde uitwerkingen van bedoelde verwerking, evenals uw recht op informatie over de garanties die er, volgens art. 46 van de AVG, zijn wanneer uw gegevens naar andere landen worden doorgegeven;
 • Recht op correctie volgens art. 16 van de AVG: U hebt het recht op onmiddellijke correctie van onjuiste gegevens die op u betrekking hebben en /of aanvulling van uw, door ons opgeslagen, onvolledige gegevens;
 • Recht op wissen volgens art. 17 van de AVG: U hebt het recht te eisen dat uw persoonsgebonden gegevens worden gewist wanneer aan de voorwaarden van art. 17, art. 1 van de AVG is voldaan. In het bijzonder geldt genoemd recht niet als de verwerking is vereist uit hoofde van de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie, om aan een wettelijke verplichting te voldoen, om redenen van publiek belang of om juridische aanspraken te laten gelden, uit te voeren of te verdedigen;
 • Recht op beperking volgens art. 18 van de AVG: U hebt het recht te eisen dat de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens wordt beperkt wanneer u: de juistheid van uw gegevens hebt tegengesproken en dat nog wordt gecontroleerd; het er niet mee eens bent dat uw gegevens, op grond van niet toegestane gegevensverwerking worden gewist en u in plaats daarvan beperking van de verwerking van uw gegevens eist; uw gegevens nodig hebt voor het doen gelden of verdedigen van juridische aanspraken, nadat we bedoelde gegevens, nadat we het doel hebben behaald, niet meer nodig hebben; of bezwaar hebt ingediend op grond van uw bijzondere situatie, zolang nog niet vaststaat of onze rechtmatige redenen van groter belang zijn.
 • Recht op informatie volgens art. 19 van de AVG: Wanneer u uw recht op correctie, wissen of beperking van de verwerking tegenover de verantwoordelijke hebt doen gelden, is de verantwoordelijke verplicht alle ontvangers aan wie hij de persoonsgebonden gegevens die op u betrekking hebben, bekend heeft gemaakt, van deze correctie, of het wissen van de gegevens, of de beperking op de verwerking, op de hoogte te stellen, tenzij blijkt dat dit niet mogelijk is of met buitensporig grote moeite gepaard gaat. U hebt het recht te eisen dat u wordt meegedeeld wie de ontvangers zijn.
 • Recht op informatie volgens art. 20 van de AVG: U hebt het recht om uw, aan ons ter beschikking gestelde, persoonsgebonden gegevens in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar format te ontvangen, of overdracht naar een andere verantwoordelijke te eisen, voor zover dit technisch uitvoerbaar is;
 • Recht op herroeping van gegeven toestemming volgens art 7, par. 3 van de AVG; U hebt het recht uw al gegeven toestemming voor de verwerking van gegevens in de toekomst op ieder gewenst moment te herroepen. In het geval van herroeping worden de betreffende gegevens onmiddellijk door ons gewist, voor zover voortzetting van de verwerking, op de wettelijke basis van verwerking zonder toestemming, niet mogelijk is. Het herroepen van uw instemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de instemming, die al heeft plaatsgevonden voor de herroeping.
 • Recht op bezwaar volgens art. 77 van de AVG: Wanneer u van mening bent dat de verwerking van de u betreffende persoonsgebonden gegevens in overtreding is met de AVG, hebt u - ongeacht een andersluidend rechtsmiddel van administratief of justitieel recht - het recht bezwaar in te dienen bij een toezichthoudende instantie, in het bijzonder in de lidstaat van uw woonplaats, van uw werkplek of van de plaats van de vermoedelijke overtreding.

14.2 RECHT OP INDIENING VAN BEZWAAR

WANNEER WIJ IN HET KADER VAN HET AFWEGEN VAN BELANGEN UW PERSOONSGEBONDEN GEGEVENS OM REDENEN VAN ONS GROTERE RECHTMATIGE BELANG VERWERKEN, HEBT U OP IEDER MOMENT HET RECHT, OM REDENEN DIE VOORTKOMEN UIT UW BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN, BEZWAAR IN TE DIENEN TEGEN TOEKOMSTIGE VERDERE VERWERKING.
WANNEER U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT OP BEZWAAR, STAKEN WE DE VERWERKING VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS. WE BEHOUDEN ONS HET RECHT VOOR DE GEGEVENS TE BLIJVEN VERWERKEN, ALS WE HIERVOOR DWINGENDE REDENEN KUNNEN AANTONEN, DIE BOVEN UW BELANGEN, GRONDWETTELIJKE RECHTEN EN VRIJHEDEN UITGAAN, OF INDIEN DE VERWERKING DIENT VOOR HET DOEN GELDEN, UITVOEREN OF VERDEDIGEN VAN JURIDISCHE AANSPRAKEN.

WANNEER UW PERSOONSGEBONDEN GEGEVENS DOOR ONS WORDEN VERWERKT OM RECHTSTREEKSE RECLAME TE BEDRIJVEN; HEBT U HET RECHT TE ALLEN TIJDE BEZWAAR IN TE DIENEN TEGEN BEDOELDE VERWERKING, MET ALS DOEL RECHTSTREEKSE RECLAME, VAN DE U BETREFFENDE, PERSOONSGEBONDEN GEGEVENS. U KUNT GEBRUIK MAKEN VAN UW RECHT OP BEZWAAR ZOALS EERDER BESCHREVEN.

WANNEER U VAN UW RECHT OP BEZWAAR GEBRUIK MAAKT, STAKEN WE DE VERWERKING, MET ALS DOEL RECHTSTREEKSE RECLAME, VAN DE BETREFFENDE GEGEVENS.

15) Duur van de opslag van persoonsgebonden gegevens

De duur van de opslag van persoonsgebonden gegevens is afhankelijk van de betreffende wettelijk voorgeschreven duur voor de archivering (zoals bewaartermijnen volgens handels- of fiscaal recht). Na afloop van de termijn worden de betreffende gegevens routinematig gewist, voor zover deze niet meer nodig zijn om overeenkomsten na te komen of om een overeenkomst tot stand te brengen en / of onzerzijds geen rechtmatig belang bestaat de gegevens nog langer te bewaren.

 

16) Gegevensverwerking in het kader van een prijsspel

Voor zover bij het gebruik van onze website een prijsspel wordt aangeboden, worden de, door u tijdens de registratie voor het prijsspel verstrekte, persoonsgebonden gegevens voor de afwikkeling van het betreffende prijsspel verwerkt en gebruikt. Genoemde gegevens worden op servers van Qualtrics in de EU opgeslagen en verwerkt. Aanvullende informatie hierover vindt u onder punt 13. De gerechtelijke basis voor deze verwerking is hier Art. 6, par. 1, lid b, van de AVG voor het nakomen van de tot stand gekomen overeenkomst over de afhandeling van het prijsspel. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om het prijsspel uit te voeren en niet voor andere doeleinden. Het is geen wettelijk voorschrift de persoonsgebonden gegevens beschikbaar te stellen. Wel is een vereiste voor deelname en het beschikbaar stellen van de prijs, dat de benodigde persoonsgebonden gegevens worden verstrekt.
Maar als u uit vrije wil hebt besloten een abonnement op een newsletter te nemen en uitdrukkelijk akkoord bent gegaan met de bijbehorende gebruiksvoorwaarden, worden uw persoonsgebonden gegevens verwerkt voor zover dat op basis van uw toestemming, volgens Art. 6, par. 1 lid a, van de AVG, is toegestaan. Als u daarvoor toestemming hebt gegeven, ontvangt u via de newsletter regelmatig informatie over onze aanbiedingen. Aanvullende informatie, met name over de mogelijkheid om uw abonnement op de newsletter op ieder gewenst moment weer te kunnen opzeggen, staat onder punt 6). Mocht in het kader van een prijsspel een gerechtelijke bewaartermijn zijn voorgeschreven, dan worden de persoonsgebonden gegevens, voor zover dat voor het nakomen van een gerechtelijk verplichting, volgens Art. 6, par. 1 lid c, van de AVG, nodig is (bijv. een wettelijke bewaartermijn voor boekhoudkundige documenten en gegevens) verwerkt.

 

17) Sollicitatieportaal

Via ons sollicitatieportaal in het onderdeel Carrière kunt u, na uw registratie / aanmelding, solliciteren naar een bestaande vacature, of een open sollicitatie opstellen. In het kader van de sollicitatieprocedure worden persoonsgebonden gegevens verzameld. U kunt in het betreffende formulier zien welke gegevens bij een sollicitatie worden geregistreerd. Wij verwerken de door u ingevoerde sollicitatiegegevens uitsluitend om uw sollicitatie te beoordelen en toe te wijzen en ook om deze met de openstaande vacatures te vergelijken, in het kader van maatregelen ter voorbereiding van een overeenkomst, volgens art. 6, par. 1, lid b van de AVG. U kunt in uw sollicitatieprofiel uw sollicitatiegegevens op ieder gewenst moment inzien en bijwerken. Denk eraan dat u zelf verantwoordelijk bent voor de juistheid van uw gegevens.

Bovendien worden de gegevens in ieder geval ook, volgens art. 6, par. 1, lid f van de AVG, in ons belang verwerkt, om deze ter inzage minstens gedurende een jaar te bewaren, tenzij een dienstverband wordt aangegaan.

Bovendien moeten we aan wettelijke verplichtingen voldoen (bijv. verplichtingen volgens de Algemene wet op gelijke behandeling, evenals aan eisen volgens het belastings- en ondernemingsrecht). Om daaraan te kunnen voldoen, verwerken we u persoonsgebonden gegevens volgens art. 6, par. 1, lid c van de AVG, uitsluitend voor zover dat wettelijk is vereist.

Als geen van de eerder genoemde redenen bestaat, vragen we u volgens art. 6, par. 1, lid a van de AVG, om toestemming voor verwerking. Dit geldt vooral indien wij, of de EGGER groep, behalve in verband met uw eigenlijke sollicitatie, persoonlijk telefonisch of per post contact met u willen opnemen over andere open vacatures binnen de EGGER groep en indien we uw gegevens langer ter inzage willen houden (bijv. om deze op te nemen in de EGGER Kandidatenpool).

Zodra we uw persoonsgebonden gegevens voor de bovenstaande doeleinden niet meer nodig hebben, worden deze door ons gewist, voor zover er geen wettelijke plicht tot archivering bestaat.

Zodra er een dienstverband tot stand is gekomen, archiveren we uw gegevens voor de duur van de periode dat u bij ons werkt en wissen we deze, nadat u bij ons uit dienst bent gegaan, na afloop van de wettelijke verplichte archiveringstermijn.

Het door u aangemaakte sollicitatieprofiel slaan we gedurende 12 maanden op, om het profiel in ons rekruteringssysteem beschikbaar te houden. Telkens wanneer u inlogt, wordt deze termijn aangepast en wordt uw sollicitatieprofiel weer gedurende 12 maanden bewaard met als doel het beschikbaar stellen van het account en om het ter inzage te houden. U ontvangt per e-mail bericht wanneer uw gegevens op het punt staan te worden gewist en bent dan in de gelegenheid de gegevens te actualiseren. Wanneer u de gegevens niet actualiseert, wordt uw profiel gewist. Indien uw sollicitatie wordt afgewezen, wordt uw sollicitatie voor een bepaalde vacature in ieder geval gedurende de wettelijk voorgeschreven periode, van zes (6) maanden nadat de sollicitatieprocedure is afgesloten, bewaard. Als u ermee hebt ingestemd dat uw sollicitatiedossier langer wordt opgeslagen, dan slaan we zowel de door u verstrekte gegevens als uw sollicitatieprofiel gedurende 24 maanden op.