Dear visitor,

You have selected our website for Croatia - Croatian from United States - English. You would like to stay on this website?

Informiranje> Elektronska razmjena podataka

EDI @ EGGER

učinkovitost – sigurnost podataka – sustav obavještavanja


EDI je automatska razmjena poslovne dokumentacije (npr. narudžbi, potvrda narudžbi, dostavnica, računa) između dva IT sustava bez sudjelovanja čovjeka. Ovakva neposredna komunikacija omogućava veliki stupanj automatizacije procesa radi brze elektroničke razmjene poslovnih informacija između različitih sustava.

Preuzimanja kupci
Preuzimanja dobavljači

1. Narudžbenica

 • Manje pogrešaka kod ulaznih podataka
  Manje pogrešaka kod ulaznih podataka: Podaci koje ste nam poslali unose se u sustav u neizmijenjenom obliku

 • Nema gubitka podataka
  Narudžbenice se ne gube

 • Manji troškovi koordinacije
  Nisu potrebna pitanja, nema nesporazuma

 • Brža obrada
  EDI narudžbenice neposredno se unose u naš sustav i stoga mogu imati prednost kod obrade, čime se povećava učinkovitost

Narudžbenica

Potvrda narudžbe

2. Potvrda narudžbe

 • Automatsko usklađivanje potvrde narudžbe i narudžbenice
  Zadužena osoba tijekom rada može uočiti sve bitne razlike

 • Točne potvrde narudžbi automatski se prilažu narudžbenicama
  Za 80% potvrda narudžbe nije potrebna daljnja obrada

 • Izvještaj o narudžbenicama za koje ne postoje potvrde narudžbe
  Izvještaji omogućavaju uvid u narudžbenice za koje ne postoje potvrde narudžbe

 • Manji troškovi koordinacije
  Cijena u potvrdi narudžbe odgovara cijeni u računu, a odstupanja u odnosu na cijenu iz narudžbenice otkrivaju se u ranoj fazi, čime se izbjegava procedura prigovora


3. Dostavnica

 • Informacije o dolasku robe šalju se unaprijed
  Pravovremene informacije omogućavaju optimizaciju upravljanja skladištima i planiranja proizvodnje

Dostavnica

Račun

4. Račun

 • Automatsko usklađivanje računa i narudžbenice
  Zadužena osoba tijekom rada može uočiti sve bitne razlike

 • Točni računi automatski se prilažu narudžbenicama
  Za 80% računa nije potrebna daljnja obrada

 • Ušteda vremena i troškova zbog smanjenja administriranja
  Ulazna pošta i distribucija, skeniranje papirnatih dokumenata, spremanje, ručni unosi

 • Ekološka svjesnost
  značajno smanjenje potrošnje papira

 Preuzimanja kupci

 Preuzimanja dobavljač