Dear visitor,

You have selected our website for Croatia - Croatian from United States - English. You would like to stay on this website?

EGGER Usluga rezanja na širinu

EGGER usluga rezanja na širinu

S ovom uslugom možete konfigurirati čitav kolut rubne trake u željenim posebnim širinama. To možete učiniti u tri jednostavna koraka:

1. Odaberite osnovne podatke i dekor

2. Optimizirajte svoj odabir

3. Završite konfiguraciju

Odaberite osnovne podatke i dekor
Optimizirajte svoj odabir
Završite konfiguraciju

Jednostavno potražite željeni dekor i odaberite debljinu od 0,8 mm ili 2,0 mm. Rubne trake za naše PerfectSense dekore dodatno su dostupne i u debljini 1,0 mm.

Odaberite posebnu širinu između 12 i 100 mm i odredite željene dimenzije za cijeli kolut. Možete zatražiti do 4 koluta u istoj konfiguraciji ili s različitim konfiguracijama i različitim posebnim širinama.

Provjerite svoj odabir i upišite svoje podatke. Odabranu konfiguraciju možete preuzeti u PDF formatu, ispisati je ili je poslati kao PDF elektroničkom poštom.Napominjemo da je pristup našoj usluzi Rezanja na širinu moguć samo prerađivačima i distributerima.

Prijavite se