Dear visitor,

You have selected our website for Croatia - Croatian from United States - English. You would like to stay on this website?

Aplikacija za EGGER Dekorativnu kolekciju

Povezivanje na internetu i izvan interneta

S našom novorazvijenom aplikacijom čitava dekorativna kolekcija bit će vam na dohvat prsta. Naša aplikacija može vam pomoći kada trebate brzo pronaći dekore za svoje projekte, nudi vam informacije o proizvodima i podatke o njihovoj dostupnosti te omogućava jednostavno naručivanje uzoraka.

Ključne funkcije

  • Skeniranje
  • Napredno pretraživanje
  • 2D + 3D prikazi dekora
  • Kombinacije dekora
  • Preuzimanje slika dekora
  • Funkcija mojaKolekcija
  • Mogućnost korištenja i bez interneta
  • Podaci o dostupnosti proizvoda

Aplikacija za Dekorativnu kolekciju    Preuzmite iz App Store   Preuzmite iz Google Play

Pogledajte prednosti koje imate kao ...

Proizvođač

Aplikacija za Dekorativnu kolekciju    Preuzmite iz App Store   Preuzmite iz Google Play

Projektant

Aplikacija za Dekorativnu kolekciju    Preuzmite iz App Store   Preuzmite iz Google Play

Napomena: Svi prikazani i spomenuti dekori su reprodukcije.