Dear visitor,

You have selected our website for Croatia - Croatian from United States - English. You would like to stay on this website?

O nama> Okoliš i održivost> Djelotvornost resursa

Djelotvornost resursa

Djelotvornost resursa

EGGER optimizira korištenje drva. Kakao bismo na najbolji mogući način iskoristili potencijal sirovine, predano primjenjujemo koncepciju kaskadnog iskorištavanja.

Pravilo je: materijalno prije termičkog iskorištavanja.

Drvo kao sirovina u potpunosti se iskorištava - od proizvodnje punog drva u pilani do proizvodnje drvnih materijala. Sve otpatke drva koji nastaju u proizvodnji koristimo u vlastitim pogonima u procesima oplemenjivanja i tako neprestano stvaramo dodanu vrijednost. Tek kada se više ne mogu koristiti kao material, otpaci drva i biogeni materijali se koriste u termičkim postupcima za dobivanje struje i topline.

Preuzimanja

Brošura o okolišu sadrži najvažnije informacije o održivosti, čuvanju resursa, ekobilanci, ekološkim oznakama i certificiranju građevina.

Na Brošuru o okolišu (hrvatski/PDF)