Dear visitor,

You have selected our website for Croatia - Croatian from United States - English. You would like to stay on this website?

Uprava Egger grupe

Uprava EGGER grupe

Uprava grupe

Danas su vlasnici EGGER Grupe braća Michael i Fritz Egger, koji kao vlasnici sudjeluju u donošenju strateških smjernica. Operativne poslove vode članovi uprave EGGER-a, Thomas Leissing, Frank Bölling, Ulrich Bühler i Hannes Mitterweissacher.
Thomas Leissing

Thomas Leissing

Chief Financial Officer (CFO) and Speaker of the Group Management

Thomas Leissing je član uprave EGGER-a od 2005. Zadužen je za financije i upravljanje, a od 2009. je i glasnogovornik uprave. Prije dolaska u EGGER radio je u korporativnim financijama jednog međunarodnog industrijskog koncerna izlistanog na burzi.

Frank Bölling

Frank Bölling

Chief Supply Chain Officer (CSCO)

Frank Bölling je član uprave EGGER-a od 2022. i nadležan je za logistiku. U EGGER Grupi je od 2019., njegova zadnja fukcija je voditelj odjela logistike za EGGER Dekorativni proizvodi Istok. Prije je bio na vodećim pozicijama u području logistike i upravljanja opskrbnim lancima u raznim industrijskim sektorima.

Ulrich Bühler

Ulrich Bühler

Chief Sales Officer (CSO)

Ulrich Bühler je u upravi od 2006. i odgovoran je za prodaju i marketing. Do imenovanja u upravu društva radio je u EGGER-u od godine 2000. u upravi za Njemačku. Prije toga je radio u jednom velikom njemačkom poduzeću za trgovinu drvnim sirovinama.

Hannes Mitterweissacher

Hannes Mitterweissacher

Chief Technology Officer (CTO)

Hannes Mitterweissacher zadužen je za tehnička pitanja i proizvodnju kao član uprave od 2022. U EGGER-u radi još od 1992. i otada je obavljao razne funkcije u području tehnike i proizvodnje. Zadnja takva funkcija bila je voditelj središnjeg odjela tehnike / proizvodnje.