Dear visitor,

You have selected our website for Croatia - Croatian from Austria - German. You would like to stay on this website?

O nama

O nama

Korporativna brošura

Upoznajte nas kao poduzeće, naše distributivne kanale, našu filozofiju i vrijednosti.

Preuzmite sada!

EGGER o nama

Brojke, podaci i činjenice možete pronaći na jednom mjestu, ovdje.

Preuzmite dokument

Naša grupa

Naša grupa
Mi smo EGGER, obiteljsko poduzeće sa sjedištem u St. Johann u Tirolu (Austrija) koje od svojeg osnivanja 1961. bilježi postojan globalni rast.

Opširnije

Naš pristup

Naše vrijednosti i naša kultura
Cilj nam je da budemo vodeći brend u Europi za proizvode na bazi drva - to je vizija koja nas vodi u poslu.

Opširnije

Okoliš

Okoliš
EGGER veliku pozornost poklanja održivom šumarstvu. Na tom pristupu temelji se i naša misija.

Opširnije

Karijera

Karijera
EGGER je međunarodno obiteljsko poduzeće i nagrađivani poslodavac. Potičemo razvoj naših zaposlenika i nudimo im atraktivne mogućnosti za ostvarivanje karijere.

Opširnije

Compliance

Compliance
Poštivanje zakonskih propisa i internih smjernica nam je od središnje važnosti.

Opširnije

Novosti

Novosti
Ovdje možete pročitati najnovije informacije o EGGERu.

Opširnije

Sajmovi

Sajmovi
Posjetite nas na sljedećem sajmu!

Opširnije

Kreditni rejting

Kreditni rejting
U kategoriji EGGER Credit Relations na raspolaganju su vam sažeto i transparentno prikazani financijski podaci o Grupi EGGER.

Opširnije

Marketing nabava

Marketing nabava
Neprestano nastojimo uspostaviti dugoročna partnerstva i stalnu suradnju s našim dobavljačima.
Opširnije