Dear visitor,

You have selected our website for Croatia - Croatian from United States - English. You would like to stay on this website?

WoodCube: Društveni projekt učilišta HTL1 Linz

Jigodin (RO) / Linz (AT)

U skladu s motom “Hands on”, odnosno načelom provedbe u praksi, polaznici učilišta HTL1 Bau und Design Linz grade sanitarni čvor u Rumunjskoj, u suradnji s “Caritas Alba Iulia”.
Godišnji praktični projekt učilišta HTL1 iz područja drvogradnje bila je izgradnja sanitarnog čvora za centar za rehabilitaciju djece Jigodin u istočnoj Rumunjskoj. Ovaj centar - odmaralište otvoren je 1966. i otada nudi mogućnost da djeca s invaliditetom, djeca iz siromašnih obitelji i djeca iz sirotišta

provedu praznike daleko od svojih svakodnevnih problema. Nakon izrade projekta za novi sanitarni čvor površine 21 m2 , polaznici su najprije u stolarskim radionicama izradili elemente zidova i stropa, a potom su ih spojili i dovršili na samoj lokaciji. Paropropusne EGGER DHF ploče otporne na vlagu proizvedene su za komponente ravnog krova ventiliranog sa stražnje strane i vanjskih zidova. Uz građevinske radove polaznici su nadgledali i postavljanje svih sanitarnih i električnih instalacija.

Izvedba:

Graditelj / Naručitelj:

Caritas Alba Iulia, Alba Iulia (RO),

www.caritas-ab.ro

Izvedbeni projekt i realizacija:

HTL1 Bau und Design Linz, Linz (AT),

www.htl1.at

Trajanje gradnje:

Od ožujka do lipnja 2018.

Fotografije:

© HTL1