Dear visitor,

You have selected our website for Croatia - Croatian from United States - English. You would like to stay on this website?

Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja

Ovdje navedeni opći uvjeti poslovanja primjenjuju se na ugovorne odnose s trgovcima i poduzetnicima u okviru njihovog poslovanja, te s pravnim osobama javnog prava, uključujući i posebne fondove prema javnom pravu.