Dear visitor,

You have selected our website for Bosnia and Herzegovina - Croatian from United States - English. You would like to stay on this website?

Proizvodi> Podovi> PRO Kolekcija dekori i usluge> PDF sadržaji za preuzimanje

Svi sadržaji za preuzimanje o podovima u preglednom prikazu

Sve važna pitanja u vezi s podovima koje možete preuzeti

Ovdje se nalaze dokumenti o našim podovima, podijeljeni prema tri vrste naših podova:

Laminatni podovi
Comfort podovi
Design GreenTec podovi

Rado ćemo Vam omogućiti čitanje i preuzimanje naših brošura, tehničkih karakteristika proizvoda, uputa za postavljanje te informacija o jamstvu i uputa o održavanju.

Sadržaji za preuzimanje o Laminatnim podovima

Environmental and health datasheet (EHD)

Sadržaji za preuzimanje o Comfort podovima


Sadržaji za preuzimanje o Design GreenTec podovima

Environmental product declaration (EPD)

Environmental and health datasheet (EHD)

Ostale teme u vezi s EGGER podovima možete naći ovdje: