Dear visitor,

You have selected our website for Bosnia and Herzegovina - Croatian from United States - English. You would like to stay on this website?

Reciklaža

Reciklaža

EGGER ulaže u tehnologije koje čuvaju resurse i pri tome se oslanja na reciklažu. Do 30% drva korištenog u izradi naše iverice je materijal koji dolazi iz reciklaže. Prerađujemo samo staro drvo dobiveno iz namještaja, paleta, drvenog pakiranja, građevinskog drva i drva nastalog rušenjem, koje udovoljava važećim propisima i sustavima inspekcije.

U našim pogonima takav se materijal dodatno vizualno provjerava te se drvo koje nije primjereno za recikliranje odvaja za termičko iskorištavanje.

Tvrtka EGGER ima vlastita poduzeća za reciklažu Timberpack u Velikoj Britaniji, Njemačkoj i Rumunjskoj. Tamo se prikladno staro drvo priprema i iskorištava u proizvodnji iverice. U našim pogonima također nastaju mnogi vlastiti nusprodukti i ostaci. Takve materijale EGGER ili pretvara u materijale ili ih iskorištava za proizvodnju energije - topline i ekostruje.

Preuzimanja

Brošura o okolišu sadrži najvažnije informacije o održivosti, čuvanju resursa, ekobilanci, ekološkim oznakama i certificiranju građevina.

Na Brošuru o okolišu (engleski/PDF)
Recycling at EGGER

Recycled wood protects the environment

Recycled wood protects the environment

View on YouTube EGGER YouTube Channel
Recycling in St.Johann (AT)

Responsible use of the raw material wood

Responsible use of the raw material wood

View on YouTube EGGER YouTube Channel