Dear visitor,

You have selected our website for Bosnia and Herzegovina - Croatian from United States - English. You would like to stay on this website?

Uprava Egger grupe

Uprava EGGER grupe

Uprava grupe

Poslovanje obiteljskog poduzeća vodi Uprava EGGER Grupe koju čine Walter Schiegl, Ulrich Bühler i Thomas Leissing.

Walter Schiegl

Walter Schiegl

Uprava EGGER Grupe Proizvodnja / Tehnologija

"Otvorenost i transparentnost prema našim zaposlenicima, široj javnosti i našim susjedima temelji su za identifikaciju s EGGERom. Naročitu pozornost poklanjamo održivosti i ekološkoj kompatibilnosti naših sirovina, proizvoda i procesa."

Ulrich Bühler

Ulrich Bühler

Uprava EGGER Grupe Prodaja / Marketing

"EGGER je kroz desetljeća djelovanja stekao ugled kao inovativna, dinamična kompanija. To počinje s našim osnovnim materijalima i proteže se na razvoj inovativnih materijala i modernih dekora i površina koji određuju trendove. Ne razvijamo samo proizvode, već i osmišljavamo rješenja za naše kupce."

Thomas Leissing

Thomas Leissing

Uprava EGGER Grupe Financije / Administracija / Logistika (glasnogovornik Uprave Grupe)

"EGGER Grupa već se godinama uspješno razvija i širi zahvaljujući vlastitim rezultatima. Izuzetno nam je važna integracija naših partnera. Svoj razvoj temeljimo na dugoročnim odnosima - kako s dobavljačima, tako i s našim kupcima."