Uprava grupe

Today the EGGER Group is owned by brothers Michael and Fritz Egger who, as the owners, help determine the strategic guiding principles. The business operations of the family company are led by EGGER Group Management with Thomas Leissing, Ulrich Bühler and Walter Schiegl.

Walter Schiegl

Walter Schiegl

Uprava EGGER Grupe
Proizvodnja / Tehnologija


Otvorenost i transparentnost prema našim zaposlenicima, široj javnosti i našim susjedima temelji su za identifikaciju s EGGERom. Naročitu pozornost poklanjamo održivosti i ekološkoj kompatibilnosti naših sirovina, proizvoda i procesa.

Ulrich Bühler

Ulrich Bühler

Uprava EGGER Grupe
Prodaja / Marketing


EGGER je kroz desetljeća djelovanja stekao ugled kao inovativna, dinamična kompanija. To počinje s našim osnovnim materijalima i proteže se na razvoj inovativnih materijala i modernih dekora i površina koji određuju trendove. Ne razvijamo samo proizvode, već i osmišljavamo rješenja za naše kupce.

Thomas Leissing

Thomas Leissing

Uprava EGGER Grupe
Financije / Administracija / Logistika (glasnogovornik Uprave Grupe)


EGGER Grupa već se godinama uspješno razvija i širi zahvaljujući vlastitim rezultatima. Izuzetno nam je važna integracija naših partnera. Svoj razvoj temeljimo na dugoročnim odnosima - kako s dobavljačima, tako i s našim kupcima.