Reciklaža

Reciklaža

EGGER ulaže u tehnologije koje čuvaju resurse i pri tome se oslanja na reciklažu. Do 30% drva korištenog u izradi naše iverice je materijal koji dolazi iz reciklaže. Prerađujemo samo staro drvo dobiveno iz namještaja, paleta, drvenog pakiranja, građevinskog drva i drva nastalog rušenjem, koje udovoljava važećim propisima i sustavima inspekcije. U našim pogonima takav se materijal dodatno vizualno provjerava te se drvo koje nije primjereno za recikliranje odvaja za termičko iskorištavanje.

Tvrtka EGGER ima vlastita poduzeća za reciklažu Timberpack u Velikoj Britaniji, Njemačkoj i Rumunjskoj. Tamo se prikladno staro drvo priprema i iskorištava u proizvodnji iverice. U našim pogonima također nastaju mnogi vlastiti nusprodukti i ostaci. Takve materijale EGGER ili pretvara u materijale ili ih iskorištava za proizvodnju energije - topline i ekostruje.


→   Obnovljive energije