Pilana

Pilana

Čimbenik vrijednosti i izvor sirovina za integrirane lokacije

Mnogo očekujemo od potpuno integriranih lokacija. Time objedinjujemo proizvodnju rezane građe u pilani s proizvodnjom iverice i MDF, pa sve do proizvodnje laminatnih podova na jednoj lokaciji.

Inovativne tehnologije piljenja kao i iskorištavanje učinaka sinergije dobivenih povezivanjem s pogonom za preradu u Brilonu zajamčeno donose znatne prednosti. Osim toga, direktnim priključivanjem na željezničku mrežu možemo osigurati i ekološki prihvatljivu organizaciju prijevoza i isporuke .

Ovakvom organizacijom potpuno integrirane lokacije izbjegavamo 5.800 kamionskih prijevoza godišnje.
Slično su organizirane naše lokacije u gradovima Wismar (Njemačka) i Radauti (Rumunjska).


→   Proizvodnja drvnih materijala