Održivo šumarstvo

Održivo šumarstvo

EGGER je sinonim za čuvanje drva kao sirovine. Iako je drvo po svojoj prirodi održiva sirovina jer stalno raste, primjerenim upravljanjem osigurava se očuvanje površina pod šumom. Zato EGGER daje prednost drvu iz certificiranih šuma. Kroz strogi postupak kontrole (Due Dilligence System) sve nabave se nadziru u okviru propisa EUTimberReg i uobičajenog certificiranja šuma.

Kontrolirano održiv lanac opskrbe osiguravaju
- Forest Stewardship Council® (FSC®)
- Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC)

EGGER dodatno kontrolira provođenje svojih smjernica kroz takozvanu povratnu integraciju. To znači: U sve većoj mjeri drvo nabavljamo i preko vlastitih trgovačkih i šumarskih poduzeća. To nam omogućava sljedivost porijekla sirovine sve do stabla u šumi.


→   Pilana