Očuvanje klime kroz obnovljivu energiju

Očuvanje klime kroz obnovljivu energiju

Biogena goriva koja se ne mogu materijalno iskoristiti EGGER pretvara u toplinu i ekostruju. Sljedeće lokacije raspolažu vlastitom elektranom na biomasu:

  • St. Johann u Tirolu (AT)
  • Unterradlberg (AT)
  • Brilon (DE)
  • Wismar (DE)
  • Hexham (UK)
  • Rion des Landes (FR)
  • Rădăuți (RO)
     

Korištenjem energije iz biomase izbjegavamo nastanak oko 746.000 tona emisija CO2 godišnje.

Sveukupno oko tri četvrtine naših emisija CO2 za proizvodnju energije potječe od obnovljivih goriva bez utjecaja na CO2.

→   Djelotvornost resursa