Transparentnost zahvaljujući ekološkim bilancama proizvoda

Transparentnost zahvaljujući ekološkim bilancama proizvoda

EGGER osigurava transparentnost kroz pouzdanu bazu podataka i kompetentno savjetovanje. Tako korištenje naših proizvoda za objekte koji su certificirani kao održivi postaje najjednostavnije moguće. U tu svrhu sve ekološki mjerodavne podatke o našim materijalima sažeto prikazujemo u našim Ekološkim deklaracijama o proizvodima (EPD).

Što je EPD?
EPD je kratica za „Environmental Product Declaration“. Ekološke deklaracije o proizvodima sadrže sve informacije o materijalu koje su relevantne za okoliš:

  • Opisi proizvoda
  • Dokazi i izvješća o svojstvima proizvoda
  • Sastojci
  • Proizvodni procesi
  • Ekološka bilanca
  • Korištenje resursa
  • Otpadni materijal

Čemu služi EPD?
Ekološke deklaracije o proizvodu omogućavaju graditeljima, arhitektima ili prerađivačima da odrede ekološki doprinos materijala. Tako dobivaju jasne informacije i mogu lakše odlučivati kod usporedbe različitih proizvoda i načina gradnje. Naime, energija se ne troši samo u fazi korištenja, već i kod proizvodnje građevnih materijala, a potrošnja energije znači i opterećenje okoliša. Naše Ekološke deklaracije doprinose održivoj gradnji i stanovanju u čitavom životnom ciklusu zgrade.

→   Reciklaža