Kružna ekonomija u EGGERu

Od stabla do proizvoda - zatvoreni krug

EGGER je sinonim za odgovoran odnos prema drvu kao sirovini. Po uzoru na prirodu, naši su procesi organizirani u ciklusima kojima čuvamo resurse. U središtu je naš zatvoreni krug postupanja s materijalom.

Okoliš

Izvješće o održivosti

Izvješće o održivosti

EGGER ozbiljno shvaća svoju dogovornost, kako za proizvode i vlastitu proizvodnju, tako i za zaposlenike i društvo. Podrobnije o našim postignućima u vezi s održivošću pročitajte u našem izvješću o održivosti.

Na izvješće o održivosti (engleski/PDF)

Preuzimanja

Preuzimanja

U dijelu za preuzimanje nalaze se aktualni materijali za preuzimanje na temu okoliš i održivost.

Sva preuzimanja


Brošura o okolišu

Brošura o okolišu

Održiva gradnja i zdravo stanovanje s EGGER drvnim materijalima Brošura o okolišu sadrži najvažnije informacije o održivosti, čuvanju resursa, ekobilanci, ekološkim oznakama i certificiranju građevina.

Na Brošuru o okolišu (engleski/PDF)

→   Održivo šumarstvo