Dear visitor,

You have selected our website for Bosnia and Herzegovina - Croatian from United States - English. You would like to stay on this website?

News> ISEGA Deklaracija o sigurnosti za kontakt s hranom za EGGER

ISEGA Deklaracija o sigurnosti za kontakt s hranom za EGGER

EGGER OSB ploče nisu samo idealne za primjenu u drvogradnji, već su prikladne i za visokokvalitetno pakiranje i pomoć u transportu. Ovaj robustan materijal za pakiranje omiljen je u industriji hrane, poljoprivredi i maloprodaji.


ISEGA Deklaracija o sigurnosti za kontakt s hranom za EGGER

Tvornica OSB ploča u Wismaru ima certifikat ISEGA Deklaraciju o sigurnosti za kontakt s hranom još od 2008., a godine 2012. taj je certifikat prvi puta dodijeljen tvornici u rumunjskom gradu Radauti. Prema certifikatu, EGGER OSB ploče smiju se koristiti bez ograničenja za pohranu i transport hrane koja se prije konzumacije obično pere ili guli i s takvom hranom smiju biti u neposrednom dodiru. Udovoljavanje uvjetima certifikata i provjera materijala uspješno se obnavlja svake dvije godine, te se time osigurava sigurnost uporabe. U tijeku je postupak ažuriranja Deklaracije o sigurnosti za kontakt s hranom za EGGER OSB 3 ploče proizvedene u tvornici Radauti, a ažurirani certifikat vrijedit će do lipnja 2021.

Preuzimanje ISEGA Deklaracije o sigurnosti za kontakt s hranom: