Dear visitor,

You have selected our website for Slovakia - Czech from United States - English. You would like to stay on this website?

Ochrana dat

Ochrana dat

Ochrana dat prohlášení

Firma FRITZ EGGER GmbH & Co. OG Holzwerkstoffe, Weiberndorf 20, A-6380 St.Johann in Tirol, Österreich, jakož i ostatní firmy ze skupiny EGGER děkují za návštěvu našich webových stránek, těší nás Váš zájem o naší firmu a naše produkty. Ochraně Vašich osobních údajů přikládáme velký význam, a proto bychom Vás chtěli informovat, jak skupina EGGER shromažďuje tyto údaje při návštěvě našich internerových stránek

Využívání našich webových stránek

Naše internetové stránky můžete otevřít a využívat, aniž by jste nám při tom předávali osobní data. Vaše osobní data budou ukládána jen tehdy, pokud je sami poskytnete, např.v rámci registrace, dotazníku, výherní soutěže, informační poptávky nebo objednávky, či za účelem uzavření popř. realizace smlouvy.

V každém případě ukládají naše webové servery standartně IP adresu, jež Vám byla přidělena Vaším poskytovatelem internetových služeb, identifikační data použitého typu internetového prohlížeče a operačního systému. Tato data nemohou být přiřazena konkrétní osobě a neumožňují tudíž identifikaci uživatele.

Ukládání těchto dat slouží pouze k účelům systémovým a statistickým. Spojování těchto dat s jinými datovými zdroji, prostřednictvím kterého by bylo umožněno přiřazení těchto dat konkrétní osobě, není naším úmyslem.


Cookies

Na našich internetových stránkách používáme takzvané cookies. U těchto cookies se jedná o malé datové soubory, které se uloží na Vašem počítači, čímž se zvýší uživatelský komfort webové stránky.  Jedná-li se o tzv. session-cookies, tyto se po ukončení Vaší návštěvy na naší webové stránce opět z počítače vymažou. Jedná-li se o harddisková-cookies, u těchto neproběhne smazání automaticky. Svůj prohlížeč můžete ale nastavit tak, že cookies zablokuje nebo před  uložením Vás bude varovat nebo cookies, již uložené, z Vašeho pevného disku vymaže.


Sběr, ukládání  a využívání osobních dat

Pokud s námi navážete kontakt, protože například na nás máte dotaz nebo máte zájem na zaslání vzorku, je potřebné zjistit Vaše osobní data, abychom na Vaše přání mohli patřičně reagovat. Podle povahy Vaší poptávky se jedná o Vaše jméno,Vaši adresu, název Vaší firmy, Váš obor podnikání, Vaše telefonní číslo, Vaše číslo faxu popř.Vaši emailovou adresu, jakož  samozřejmě i Vaše přání.

Tato data budou firmou FRITZ EGGER GmbH & Co. OG Holzwerkstoffe, Holzwerkstoffe,Weiberndorf 20, A-6380 St.Johann in Tirol, Österreich uložena a touto firmou,  popř. některou z dalších firem skupiny Egger, se kterým jste vstoupili do kontaktu,  použita,  a to výhradně jen ke splnění Vašich přání a požadavků, tedy zpravidla k realizaci smlouvy jež byla s Vámi uzavřena nebo k zodpovězení Vaší poptávky.


Možnost volby

Rádi bychom Vás i v budoucnosti informovali o výrobcích, vývoji výrobků a inovacích u firem skupiny Egger. Také za tímto účelem bychom rádi Vaše data uložili a využívali.
Samozřejmě to nebudeme dělat bez Vašeho svolení. Při  tom bychom chtěli výslovně zdůraznit, že udělení tohoto souhlasu je zcela dobrovolné. V případě, že by jste souhlas udělili a později s tímto dále nesouhlasili, můžete nám toto prostřednictvím níže uvedené kontaktní osoby kdykoliv sdělit, abychom mohli Vaše data odpovídajícím způsobem zablokovat.

V žádném případě nebudou Vaše data předána bez Vašeho souhlasu třetím osobám, s vyjímkou případů, kdy firma FRITZ EGGER GmbH & Co. OG Holzwerkstoffe nebo některá z firem skupiny Egger je k tomu na základě zákonem povinného nařízení zavázána nebo předání je nutné pro vyřízení uzavřené smlouvy nebo ke splnění Vaší  poptávky. Takto může být například nezbytné, abychom při objednávání výrobků, předali našim zasilatelům Vaše adresy a objednací data.


Newsletter

Pokud si budete přát, můžete se registrovat do rozdělovníku našeho elektronického newsletteru. Kromě toho – a nezávisle na tom – Vás rádi budeme prostřednictvím elektoronické pošty průběžně informovat o produktech skupiny Egger a jejich vývoji, pokud si to budete přát. V těchto případech si Vaši adresu vyžádáme, uložíme a použijeme výhradně za účelem zasílání našich newsletterů popř. (pokud to bude Vaším výslovným přáním), k zasílání příležitostných informací o produktech skupiny Egger a jejich vývoji. Samozřejmě, že zasílání newsletterů můžete kdykoliv odhlásit, tím že kliknete na  políčko „Newsletter odhlásit“, které je u každého newsletteru připojeno. Totéž platí pro zasílání příležitostných informací o produktech skupiny Egger a jejich vývoji. V tomto případě se prosím obraťte na níže uvedenou adresu.


Informace

Máte-li dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit. Mimo to máte kdykoliv ožnost získat informaci o uložených datech, týkajících se Vaší osoby, jejich původu a příjemci, jakož i o účelu jejich zpracování. Dále také můžete můžete kdykoliv zrušit  Váš souhlas s pořízováním a ukládáním osobních údajů prostřednictvím firmy FRITZ EGGER GmbH & Co. OG Holzwerkstoffe. Prosíme, aby jste se v těchto případech spojili s následující kontaktní osobou:

 

Stefan Müller
Leitung Internet/Intranet EGGER Gruppe
Weiberndorf 20
A-6380 St. Johann i. T.
T: +43-50600-10309
F: +43-50600-90309
Mail: Stefan.Mueller@egger.com