Dear visitor,

You have selected our website for Slovakia - Czech from United States - English. You would like to stay on this website?

Ochrana dat

Prohlášení o ochraně osobních údajů

1) Informace o zjišťování osobních údajů a kontaktů odpovědných osob

1.1 Těší nás, že navštěvujete naši webovou stránku a děkujeme za Váš zájem. V následujícím Vás informujeme o zacházení s Vašimi osobními údaji při používání naší webové stránky. Osobní údaje jsou přitom všechny údaje, kterými můžete být osobně identifikováni.

1.2 Odpovědnou osobou pro zpracování osobních údajů na této webové stránce ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) je Fritz EGGER & Co. OG, Weiberndorf 20, 6380 St. Johann i. T., Rakousko, Tel.: +43 50 600-0, Fax: +43 50 600-10111, E-Mail: privacy@egger.com. Odpovědnou osobou za zpracování osobních údajů je ta fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s ostatními rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů.

1.3Tato webová stránka využívá z bezpečnostních důvodů a k ochraně přenosu osobních údajů a ostatních důvěrných obsahů (např. objednávek nebo poptávek odpovědným osobám) kódování SSL resp. TLS. Podle řetězce znaků „https://“ a symbolu zámku na řádku Vašeho prohlížeče můžete šifrované připojení identifikovat.

2) Pořizování údajů při návštěvě naší webové stránky

Při pouhém informativním využití naší webové stránky, tedy když se neregistrujete nebo nám předáváte informace jiným způsobem, zjišťujeme jen takové údaje, které Váš prohlížeč předává našemu serveru (tzv. „Server-Logfiles“). Když vyvoláte naši webovou stránku, zjišťujeme následující údaje, které jsou pro nás technicky nutné, abychom Vám mohli webovou stránku ukázat:

 • Naše navštívená webová stránka
 • Datum a čas v okamžiku přístupu
 • Množství odeslaných dat v bajtech
 • Zdroj/odkaz, ze kterého jste se na stránku dostali
 • Použitý prohlížeč
 • Použitý operační systém
 • Použitá IP-adresa (popř.: v anonymním tvaru)

Toto zpracování se provádí podle čl. 6 odst. 1 písm. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO), na základě našeho oprávněného zájmu na zlepšení stability a funkčnosti naší webové stránky. Předávání nebo jiné používání údajů se neděje. Vyhrazujeme si ovšem dodatečně prověřovat předané údaje (Server-Logfiles), pokud konkrétní důvody odkazují na protiprávní používání.

3) Cookies

Abychom vytvořili návštěvu naší stránky atraktivní a umožnili využívání určitých funkcí, používáme na různých stránkách tak zvané cookies. Jedná se přitom o malé textové soubory, které se ukládají na Vašem koncovém zařízení. Některé z námi používaných cookies budou po ukončení spojení prohlížeče opět smazány (tzv. session cookies). Jiné cookies zůstávají na Vašem koncovém zařízení a umožňují nám nebo našim partnerským podnikům (cookies třetích nabízejících) opětovně identifikovat Váš prohlížeč při příští návštěvě (trvalé cookies). Když se cookies uloží, vybírají a zpracovávají v individuálním rozsahu určité informace uživatele jako údaje o prohlížeči, sídle a hodnotě IP adresy. Trvalé cookies se po předem dané době, která se může podle u různých cookies lišit, automaticky smažou.

Cookies částečně slouží k tomu, aby uložením nastavení zjednodušily proces objednávání (např. zapamatování si obsahu virtuálního košíku pro pozdější návštěvu webové stránky). Pokud se některými námi implementovanými cookies zpracovávají také osobní údaje, provádí se zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. b Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO) buď k provedení smlouvy nebo podle čl. 6 odst. 1 písm. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO) k ochraně našich oprávněných zájmů na co nejlepší funkčnosti naší webové stránky a zákaznicky přívětivé a efektivní úpravě návštěvy stránky.

Podle okolností spolupracujeme s reklamními partnery, kteří nám pomáhají vytvářet naši internetovou nabídku pro Vás zajímavější. K tomuto účelu se pro tento případ při Vaší návštěvě naší webové stránky ukládají na Váš pevný disk také cookies partnerských podniků (cookies třetích nabízejících). Pokud spolupracujeme se shora uvedenými reklamními partnery, budete o nasazení takových cookies a rozsahu zjišťovaných informací v následujících odstavcích individuálně a zvlášť informováni.

Dbejte prosím na to, abyste Váš prohlížeč nastavili tak, abyste byli o ukládání cookies informováni a mohli jednotlivě rozhodnout o jejich akceptování nebo akceptování cookies mohli v určitých případech nebo všeobecně vyloučit. Každý prohlížeč se liší ve způsobu, jak spravuje nastavení cookies. To je popsáno v menu nápovědy každého prohlížeče, které Vám vysvětlí, jak můžete nastavení cookies změnit. Změnu nastavení příslušného prohlížeče naleznete v následujících odkazech:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Kromě toho můžete kliknutím sem kdykoli změnit soubory cookie nastavené při navštívení této webové stránky.

Berte, prosím, na vědomí, že při neakceptování cookies může být funkčnost naší webové stránky omezená.

4) Navázání kontaktu

V rámci navázání kontaktu s námi (např. přes kontaktní formulář nebo e-mail) se zjišťují osobní údaje. Které údaje se v případě kontaktního formuláře zjišťují, je zřejmé z příslušného kontaktního formuláře. Tyto údaje se ukládají a používají výhradně k účelu odpovězení Vašich žádostí příp. pro navázání kontaktu a s tím spojené technické administrace. Právním podkladem pro zpracování těchto údajů je náš oprávněný zájem na zodpovězení Vašich žádostí podle čl. 6 odst. 1 písm. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO). Směřuje-li kontaktování k uzavření smlouvy, je dodatečným právním podkladem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. b Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO). Vaše údaje budou po konečném zpracování Vaší poptávky smazány, to je případ, pokud se z okolností dá zjistit, že dotčená skutková podstata je s konečnou platností vyjasněna a pokud nepřekážejí žádné zákonné povinnosti k uchovávání informací.

5) Zpracování údajů při otevření zákaznického účtu (např. myEGGER) a pro realizaci smlouvy

Podle čl. 6 odst. 1 písm. b Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO) se budou osobní údaje dále zjišťovat a zpracovávat, když nám je pro realizaci smlouvy nebo při otevření zákaznického účtu sdělíte. Které údaje se budou zjišťovat, je zřejmé z příslušných vstupních formulářů. Smazání Vašeho zákaznického účtu je možné kdykoli a může se provést zprávou na výše uvedenou adresu odpovědné osoby. Vámi poskytnuté údaje ukládáme a používáme pro realizaci smlouvy. Po úplné realizaci smlouvy nebo smazání Vašeho zákaznického účtu budou Vaše údaje s ohledem na daňové a obchodně právní lhůty pro uschování zablokovány a po uplynutí těchto lhůt smazány, pokud jste výslovně nesvolili k dalšímu používání Vašich údajů nebo nedošlo z naší strany k zákonem přípustnému vyhrazení dalšího použití údajů, o kterém Vás následně náležitě informujeme.

6) Použití Vašich údajů pro přímou reklamu

6.1 Přihlášení k našemu e-mailovému informačnímu bulletinu

Pokud se přihlásíte k našemu e-mailovému informačnímu bulletinu, budeme Vám pravidelně zasílat informace k našim nabídkám. Povinným údajem pro zasílání informačního bulletinu je pouze Vaše e-mailová adresa. Udání případných dalších údajů je dobrovolné a použije se, abychom Vás mohli osobně oslovit. Pro zasílání informačního bulletinu používáme tzv.Double Opt-in proceduru. To znamená, že Vám můžeme e-mailový informační bulletin zaslat teprve tehdy, až nám výslovně potvrdíte, že se zasláním bulletinu souhlasíte. Poté Vám zašleme potvrzující e-mail, kterým budete požádáni kliknutím na příslušný odkaz potvrdit, že chcete v budoucnu bulletin dostávat.

Aktivováním potvrzujícího odkazu nám sdělíte Váš souhlas s použitím Vašich údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO). Při přihlášení k odběru informačního bulletinu uložíme Vaši IP adresu vloženou poskytovatelem internetového připojení (ISP) a datum a čas přihlášení, abychom mohli v budoucnu sledovat možné zneužití Vaší e-mailové adresy. Námi zjištěné daje při přihlášení k informačnímu bulletinu budou použity výhradně pro účely reklamní komunikace informačního bulletinu. Informační bulletin můžete kdykoli zrušit přes příslušný odkaz v bulletinu nebo příslušnou zprávou shora uvedené odpovědné osobě. Po úspěšném odhlášení bude Vaše e-mailová adresa v našem distribučním seznamu pro zasílání informačního bulletinu neprodleně smazána, pokud jste výslovně nesvolili k dalšímu používání svých údajů nebo jsme si nevyhradili další použití údajů, které je zákonem dovoleno a o kterém Vás v tomto prohlášení informujeme.

6.2 Zaslání e-mailového informačního bulletinu inventárním zákazníkům

Pokud jste nám při koupi zboží nebo služeb dali k dispozici svoji e-mailovou adresu, vyhrazujeme si právo zasílat Vám e-mailem pravidelně nabídky podobného zboží nebo služeb z našeho sortimentu, které jste právě zakoupili. K tomuto účelů nemusíme od vás vyžadovat žádný zvláštní souhlas. Zpracování údajů se provádí výhradně na bázi našeho oprávněného zájmu na osobní přímé reklamě podle čl. 6 odst. 1 písm. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO). Pokud jste od začátku použití své e-mailové adresy k tomuto účelu zamítli, zasílání bulletinu e-mailem se z naší strany neprovádí. Máte právo podat kdykoli proti používání Vaší e-mailové adresy k tomuto výše označenému reklamnímu účelu námitku s účinností do budoucna oznámením správci uvedenému na začátku. K tomuto účelu Vám vznikají výlučně náklady na doručení podle základních tarifů. Po doručení Vaší námitky bude používání Vaší adresy k reklamním účelům neprodleně zastaveno.

6.3 Reklama prostřednictvím listovní zásilky

Na základě našeho oprávněného zájmu na osobní přímé reklamě si vyhrazujeme ukládat podle čl. 6 odst. 1 písm. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO) Vaše jména a příjmení, poštovní adresu a doplňující údaje, pokud jsme je v rámci obchodního vztahu od Vás obdrželi - Váš titul, akademickou hodnost, Vaše datum narození a Vaše pracovní, oborové nebo obchodní označení a využívat je pro zasílání zajímavých nabídek a informací k našim produktům prostřednictvím listovní zásilky.

Proti ukládání a používání Vašich údajů k tomuto účelu můžete kdykoli vznést odpor příslušnou zprávou odpovědné osobě.

7) Zpracování údajů pro vyřízení objednávky

7.1 Námi zjištěné osobní údaje budou v rámci realizace smlouvy předány dodáním pověřené přepravní společnosti, pokud je to pro dodávku zboží nutné. Vaše platební údaje poskytneme v rámci uskutečnění platby pověřenému peněžnímu ústavu, pokud je to pro uskutečnění platby nutné. Pokud budou využity subjekty poskytující platební služby, výslovně o tom následně informujeme. Právním podkladem pro předávání těchto údajů je přitom čl. 6 odst. 1 písm. b Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO).

7.2 Využívání subjektů poskytujících platební služby

BS PAYONE
Pokud se rozhodnete pro způsob placení přes poskytovatele platebních služeb BS PAYONE, provádí se realizace platby přes poskytovatele platebních služeb BS PAYONE GmbH, Lyoner Straße 9
60528 Frankfurt/Main, kterému předáme informace oznámené v rámci procesu objednávky i s informacemi o objednávce podle čl. 6 odst. 1 písm. b nařízení GDPR. Předávání Vašich údajů se provádí výhradně pro účel uskutečnění platby poskytovatelem platebních služeb PAYONE a jen do té míry, jak je to pro to nutné.

ConCardis
Pokud se rozhodnete pro platbu kreditní kartou poskytovatele ConCardis, provádí se realizace platby přes poskytovatele platebních služeb ConCardis GmbH, Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn, kterému předáme informace oznámené v rámci procesu objednávky i s informacemi o objednávce podle čl. 6 odst. 1 písm. b nařízení GDPR. Předávání Vašich údajů se provádí výhradně pro účel uskutečnění platby poskytovatelem platebních služeb ConCardis a jen do té míry, jak je to pro to nutné. Na níže uvedené internetové adrese obdržíte další informace o ustanoveních na ochranu osobních údajů společnosti ConCardis: https://www.concardis.com/datenschutzerklaerung

Paypal
Při platbě přes PayPal, kreditní kartou přes PayPal, dobropisem přes PayPal nebo – pokud to bylo nabízeno – „nákupem na fakturu“ nebo „nákupem na splátky“ přes PayPal, předáme Vaše platební údaje v rámci uskutečnění platby subjektu PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Lucembursko (dále jen „PayPal“). Předávání se provádí podle čl. 6 odst. 1 písm. b Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO) a jen do té míry, jak je to pro uskutečnění platby nutné.
PayPal si vyhrazuje pro platební metody kreditní kartou přes PayPal, vrubopisem přes PayPal nebo – pokud to bylo nabízené - "nákupem na fakturu" nebo „nákupem na splátky“ přes PayPal provedení informace o bonitě zákazníka. Zde se platební údaje poskytují rovněž podle čl. 6 odst. 1 písm. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO), na základě oprávněného zájmu PayPal na zjištění Vaší platební schopnosti u informačních agentur. Výsledek kontroly bonity s ohledem na statistickou pravděpodobnost rizika nedodržení platby použije PayPal k účelu rozhodnutí o poskytnutí příslušné platební metody. Informace o bonitě zákazníka může obsahovat pravděpodobné hodnoty (tzv. Score). Pokud vstupují hodnoty Score do výsledku informace o bonitě zákazníka, mají tyto svůj základ ve vědecky uznávané matematicko-statistické metodě. Do výpočtu hodnot Score vstupují kromě jiného, ale ne výhradně, údaje o adresách. Další informace o právní ochraně údajů, mezi jinými k použitým informačním agenturám, naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů od PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
Proti tomuto zpracování Vašich údajů můžete kdykoli vznést odpor zprávou na PayPal. PayPal však zůstává popř. dále oprávněný zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud je to pro smluvní uskutečnění platby nutné.

8) Používání sociálních médií: Videa

Používání videí Youtube

Tato webová stránka využívá funkci Youtube k zobrazení a reprodukci videí poskytovatele „Youtube“, patřícího ke Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“).

Přitom se používá rozšířený mód ochrany dat, který podle údajů poskytovatele spouští ukládání informace o uživateli teprve při reprodukci videa / videí. Když se spustí reprodukce uložených videí Youtube, použije poskytovatel „Youtube“ cookies pro sběr informací o chování uživatele. Podle upozornění „Youtube“ slouží tyto informace kromě jiného ke shromažďování videostatistik, zlepšování uživatelské přívětivosti a maření podvodného jednání. Pokud jste přihlášeni u Google, budou v případě kliknutí na video přiřazeny Vaše údaje přímo Vašemu kontu. Pokud si přiřazení s Vašim profilem u YouTube nepřejete, musíte se před aktivováním tlačítka odhlásit. Google ukládá Vaše údaje (i pro nepřihlášené uživatele) jako uživatelské profily a tyto dále vyhodnocuje. Takové vyhodnocování se provádí podle čl. 6 odst. 1 písm. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO), na základě oprávněných zájmů Google na zobrazení osobní reklamy, výzkumu trhu a/nebo navrhování své webové stránky odpovídající potřebám. Vám přísluší právo na podání námitky proti vytváření těchto uživatelských profilů, přičemž se pro praktické provedení námitky musíte obrátit na YouTube.

Nezávisle na reprodukci uložených videí se při každém vyvolání této webové stránky naváže spojení k síti Google „DoubleClick“, což může bez našeho vlivu spustit další procesy vyhodnocování údajů.

Google LLC se sídlem v USA je certifikovaný pro americko-evropskou dohodu o ochraně osobních údajů „Privacy Shield“, která zaručuje dodržování úrovně ochrany osobních údajů platné v EU.

Další informace k ochraně údajů u „YouTube“ naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů nabízejícího zde: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

9) Online-Marketing

9.1 Google AdSense

Tato webová stránka využívá Google AdSense, službu webové analýzy od společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“). Služba Google AdSense používá tzv. „Soubory cookie DoubleClick DART“ (dále jen „soubory cookie“). Jedná se o textové soubory, které se ukládají na Vašem počítači a které umožňují analýzu využívání webové stránky z Vaší strany. Kromě toho používá služba Google AdSense pro shromažďování informací také tzv. „Web Beacons“ (drobné, neviditelné grafické prvky), prostřednictvím kterých lze zaznamenávat, shromažďovat a vyhodnocovat používání jednoduchých akcí, jako je návštěva webové stránky. Informace získané prostřednictvím souboru cookie a/nebo prvku Web Beacon (včetně Vaší IP adresy) o používání této webové stránky z Vaší strany se zpravidla přenášejí na server společnosti Google, kde se ukládají.

Společnost Google používá takto získané informace za účelem vyhodnocení vzorců používání ve vztahu k inzerci AdSense. IP adresa předaná Vaším prohlížečem službou Google AdSense nebude sloučena s žádnými dalšími údaji, které společnost Google má. Informace získané společností Google budou za určitých okolností předány třetí straně, pokud tak nařizuje zákon a/nebo pokud třetí strana tyto informace zpracovává z pověření společnosti Google.

Uvedené zpracování údajů se provádí podle čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení GDPR za účelem cíleného oslovení uživatele formou inzerce třetích stran, která je založena na vyhodnoceném chování uživatele na této webové stránce. Zároveň slouží zpracování našim finančním zájmům při využití ekonomického potenciálu na internetu zařazením individuálně koncipovaného obsahu reklamních inzerentů třetí strany za úplatu.

Google LLC se sídlem v USA je certifikovaný pro americko-evropskou dohodu o ochraně osobních údajů „Privacy Shield“, která zaručuje dodržování úrovně ochrany osobních údajů platné v EU.

Na níže uvedené internetové adrese obdržíte další informace o ustanoveních na ochranu osobních údajů společnosti Google: https://www.google.de/policies/privacy/

Cookies pro zadávání údajů můžete trvale deaktivovat tím, že jim zamezíte příslušným nastavením Vašeho internetového prohlížeče nebo si stáhnete a nainstalujete příslušný plug-in prohlížeče z následujícího odkazu:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Mějte na paměti prosím, že pokud deaktivujete použití cookies, určité funkce této webové stránky se možná nebudou dát využít vůbec nebo jen omezeně.

9.2 Používání Conversion Tracking Google AdWords

Tato webová stránka využívá reklamní online program "Google AdWords" a v rámci Google AdWords také Conversion-Tracking společnosti Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Využíváme nabídku Google Adwords, abychom s pomocí reklamních prostředků (tak zvaných Google Adwords) upozornili na externích webových stránkách na naše atraktivní nabídky. Ve vztahu k údajům reklamních kampaní můžeme zjistit, jak úspěšná jsou jednotlivá reklamní opatření. Sledujeme tím zájem ukázat Vám reklamu, která je pro Vás zajímavá, učinit naši webovou stránku pro Vás zajímavější a dosáhnout spravedlivého výpočtu nákladů na reklamu.

Když uživatel klikne na indikátor AdWords od Google, uloží se cookies pro Conversion-Tracking. U cookies se jedná o malé textové soubory, které se ukládají na Vašem počítačovém systému. Tyto cookies ztrácejí zpravidla po 30 dnech svoji platnost a neslouží osobní identifikaci. Navštěvuje-li uživatel určité stránky této webové stránky a cookies ještě není prošlý, může Google a my zjistit, že uživatel klikl na indikátor a byl přesměrovaný na tuto stránku. Každý zákazník Google AdWords obdrží jiný cookie. Cookies tedy nemohou být přes webové stránky sledovány zákazníky AdWords. Informace opatřené s pomocí conversion-cookies slouží k tomu, aby se vytvořily conversion statistiky pro zákazníky AdWords, kteří se rozhodli pro Conversion-Tracking. Zákazníci se dovědí celkový počet uživatelů, kteří klikli na Váš indikátor a byli přesměrováni na stránku opatřenou Conversion-Tracking tagem. Nedostanou však žádné informace, se kterými se dají uživatelé osobně identifikovat. Pokud se nechcete trackingu zúčastnit, můžete toto využití blokovat tím, že pod uživatelskými nastaveními deaktivujete přes Váš internetový prohlížeč cookies od Google Conversion-Tracking. Nebudete potom zaznamenáni do statistik Conversion-Tracking. Google Adwords používáme na základě našeho oprávněného zájmu na cílené reklamě podle čl. 6 odst. 1 písm. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO).

Google LLC se sídlem v USA je certifikovaný pro americko-evropskou dohodu o ochraně osobních údajů „Privacy Shield“, která zaručuje dodržování úrovně ochrany osobních údajů platné v EU.

Na níže uvedené internetové adrese obdržíte další informace o ustanoveních na ochranu osobních údajů společnosti Google: https://www.google.de/policies/privacy/

Cookies pro zadávání údajů můžete trvale deaktivovat tím, že jim zamezíte příslušným nastavením Vašeho internetového prohlížeče nebo si stáhnete a nainstalujete příslušný plug-in prohlížeče z následujícího odkazu:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Mějte na paměti prosím, že pokud deaktivujete použití cookies, určité funkce této webové stránky se možná nebudou dát využít vůbec nebo jen omezeně.

10) Služby webové analýzy

10.1 Google (Universal) Analytics

- Google Analytics
Tato webová stránka využívá Google Analytics, službu webové analýzy od Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics používá tzv. "cookies", textové soubory, které se ukládají na Vašem počítači a umožňují analýzu využívání webové stránky z Vaší strany. Informace o využívání této webové stránky vytvořené pomocí cookies (včetně zkrácené IP adresy) se zpravidla přenášení na server Google v USA a zde se ukládají.
Tato webová stránka používá Google Analytics výhradně s rozšířením "_anonymizeIp()", které zajistí anonymizaci IP-adresy jejím zkrácením a vyloučí přímou osobní identifikaci. Pomocí tohoto rozšíření bude Googlem Vaše IP adresa v rámci účastnických států Evropské unie nebo v ostatních smluvních státech Dohody o evropském hospodářském prostoru nejdříve zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude plná IP adresa přenesena na server Google v USA a zde zkrácena. V těchto výjimečných případech se toto zpracování provádí podle čl. 6 odst. 1 písm. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO), na základě našeho oprávněného zájmu na statistické analýze chování uživatele pro optimalizační a marketingové účely.
V naší zakázce bude Google tyto informace požívat pro vyhodnocení Vašeho používání této webové stránky, pro sestavení zpráv o aktivitách webové stránky a k poskytnutí nám dalších služeb spojených s využíváním webové stránky a s využíváním internetu. IP adresa předaná Vaším prohlížečem v rámci Google Analytics se nebude slučovat s dalšími údaji u Google.
Ukládání cookies můžete znemožnit příslušným nastavením Vašeho internetového prohlížeče; upozorňujeme Vás však na to, že v takovém případě nebudete moci případně využívat veškeré funkce této webové stránky v plném rozsahu. Navíc můžete zamezit pořizování údajů u Google získaných pomocí cookies a vztahujících se k Vašemu využívání webové stránky (vč. Vaší IP-adresy) a zpracovávání těchto údajů Googlem tak, že si pod následujícím odkazem stáhnete a nainstalujete příslušný plug-in prohlížeče:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Alternativně k plug-inu prohlížeče nebo v rámci prohlížečů na mobilních zařízeních klikněte prosím na následující odkaz pro uložení Opt-Out-Cookie, který zamezí pořizování údajů pomocí Google Analytics v rámci této webové stránky v budoucnosti (tento Opt-Out-Cookie funguje pouze v tomto prohlížeči a pro tuto doménu, pokud cookies v tomto prohlížeči smažete, musíte znovu kliknout na následující odkaz): Google Analytics deaktivovat
Google LLC se sídlem v USA je certifikovaný pro americko-evropskou dohodu o ochraně osobních údajů „Privacy Shield“, která zaručuje dodržování úrovně ochrany osobních údajů platné v EU.
Více informací k zacházení s uživatelskými údaji u Google Analytic naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů od Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

10.2 Hotjar (hotjar Ltd.)

Tato webová stránka využívá služby webové analýzy Hotjar společnosti Hotjar Ltd. Hotjar Ltd. je evropský podnik se sídlem na Maltě (Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe Tel.: +1 (855) 464-6788).
Pomocí tohoto nástroje se dají sledovat pohyby na webových stránkách, na kterých je uložený Hotjar (tzv. Heatmaps). Je tak například zjistitelné, jak daleko uživatelé rolují obrazovku a na která tlačítka uživatelé často klikají. Dále je pomocí tohoto nástroje také možné vyžádat si přímo od uživatelů webové stránky feedback (zpětnou vazbu). Tímto způsobem získáme cenné informace, abychom mohli naši webovou stránku utvářet ještě rychlejší a uživatelsky přívětivější. Shora uvedená analýza se provádí na základě našeho oprávněného zájmu k účelům optimalizace a marketingu a oprávněným zájmům na úpravu naší webové stránky podle čl. 6 odst. 1 písm. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO). Při použití tohoto nástroje zvláště dbáme na ochranu Vašich osobních údajů. Můžeme tak nyní vysledovat, na která tlačítka kliknete a jak daleko rolujete obrazovku. Oblasti webových stránek, ve kterých se ukazují osobní údaje Vaše nebo třetích stran, jsou Hotjarem automaticky potlačeny a nejsou tak v žádném okamžiku sledovatelné.

Hotjar nabízí každému uživateli možnost pomocí “Do Not Track-Headers” zabránit nasazení nástroje Hotjar, takže se nebudou zaznamenávat žádné údaje o návštěvě příslušné webové stránky. Jedná se přitom o nastavení, které všechny běžné prohlížeče v aktuální verzi podporují. K tomu účelu zašle Váš prohlížeč dotaz na Hotjar s pokynem, aby deaktivoval sledování příslušného uživatele. Využíváte-li naši webovou stránku s různými prohlížeči/počítači, musíte pro každý tento prohlížeč/počítač nastavit “Do Not Track-Header” zvlášť.

Detailní návody s informacemi k Vašemu prohlížeči naleznete zde: https://www.hotjar.com/opt-out
Další informace o Hotjar Ltd. a o nástroji Hotjar naleznete zde: https://www.hotjar.com
Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Hotjar Ltd. naleznete zde: https://www.hotjar.com/privacy

11) Retargeting/ Remarketing/ Vyhodnocení doporučení

Facebook Custom Audience prostřednictvím pixelů
Tato webová stránka používá „pixely Facebook“ společnosti Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA (dále jen „Facebook“). V případě udělení výslovného souhlasu lze tímto způsobem sledovat chování uživatelů poté, co shlédnou inzerci sítě Facebook nebo na ni kliknou. Tato metoda slouží k tomu, aby vyhodnotila účinnost inzerce společnosti Facebook ke statistickým a marketingovým účelům, a může pomoci optimalizovat budoucí metody propagace.
Získané údaje jsou pro nás anonymní, neumožňují tedy určení totožnosti uživatelů. Údaje jsou však ukládány a zpracovány společností Facebook, aby bylo možné zajistit propojení s příslušným profilem uživatele a aby společnost Facebook mohla údaje využít k vlastním propagačním účelům podle směrnice Facebook o používání údajů (https://www.facebook.com/about/privacy/). Máte možnost povolit společnosti Facebook a jejím partnerům aktivaci inzerce v síti Facebook i mimo ni. K těmto účelům se navíc na Váš počítač ukládá soubor cookie. Tyto pracovní postupy se provádějí výhradně na základě udělení výslovného souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a nařízení GDPR.
Souhlas s používáním pixelů Facebook mohou udělit pouze uživatelé starší 13 let. Pokud jste mladší, požádejte o souhlas svého zákonného zástupce.
Společnost Facebook Inc. se sídlem v USA je certifikovaná pro americko-evropskou dohodu o ochraně osobních údajů „Privacy Shield“, která zaručuje dodržování úrovně ochrany osobních údajů platné v EU.
Chcete-li deaktivovat soubory cookie na svém počítači, můžete nastavit internetový prohlížeč tak, aby v budoucnu neukládal na počítači již žádné soubory cookie, resp. aby již uložené soubory cookie byly odstraněny. Deaktivace veškerých souborů cookie však může vést k tomu, že některé funkce našich internetových stránek již nebudou pracovat. Používání souborů cookie poskytovateli třetí strany, např. Facebook, můžete deaktivovat také na následující webové stránce organizace Digital Advertising Alliance: https://www.aboutads.info/choices/ 

Google AdWords Remarketing
Naše webová stránka používá funkce Google AdWords Remarketing, díky kterým získáváme propagaci pro tyto webové stránky ve vyhledávačích společnosti Google a také na webových stránkách třetí strany. Poskytovatele je společnost Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen společnost „Google“). K tomuto účelu používá společnost Google soubor cookie v prohlížeči Vašeho koncového zařízení, automaticky umožňuje prostřednictvím pseudonymní identifikace cookie a na základě Vámi vyhledaných stránek internetovou reklamu. Zpracování těchto údajů se provádí na základě našeho oprávněného zájmu o optimální propagaci podle čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení GDPR.
Nad tento rámec se údaje zpracovávají pouze tehdy pokud jste společnosti Google udělili souhlas k tomu, aby aktivity ve Vašem internetovém a mobilním prohlížeči od Google byly propojeny s Vaším účtem Google a aby informace z účtu Google byly použity k individuálnímu nastavení inzerce, kterou na webu sledujete. Pokud jste v tomto případě během návštěvy naší webové stránky přihlášení v rámci služby Google, používá společnost Google Vaše údaje spolu s údaji služby Google Analytics pro vytváření a definování seznamů cílových skupin pro tzv. Remarketing napříč zařízeními. Pro sestavování cílových skupin dochází k přechodnému propojování Vašich osobních údajů s údaji služby Google Analytics.
Ukládání souborů cookie pro nastavení inzerce můžete trvale deaktivovat, a to tak, že si z následujících stránek stáhnete a nainstalujete dostupný modul plug-in prohlížeče: https://www.google.com/settings/ads/onweb/ 
Popřípadě se můžete o ukládání souborů cookie informovat u organizace Digital Advertising Alliance na internetových stránkách www.aboutads.info a zadat požadovaná nastavení. Poté můžete svůj prohlížeč nastavit tak, abyste byli o ukládání souborů cookie informováni a mohli v jednotlivých případech rozhodnout o jejich akceptování nebo akceptování souborů cookie v určitých případech nebo všeobecně vyloučit. V případě zamítnutí souborů cookie může být funkce naší webové stránky omezena.
Google LLC se sídlem v USA je certifikovaný pro americko-evropskou dohodu o ochraně osobních údajů „Privacy Shield“, která zaručuje dodržování úrovně ochrany osobních údajů platné v EU.
Podrobnější informace a ustanovení o ochraně osobních údajů ve vztahu s inzerci a společnosti Google si můžete přečíst zde:
https://www.google.com/policies/technologies/ads/

LinkedIn Insight Tag
V rámci naší online nabídky používáme funkce marketingu (tzv. „LinkedIn Insight Tag“) sítě LinkedIn. Poskytovatelem je společnost LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Pokaždé, když naši webovou stránku navštívíte, vytvoří se propojení se servery LinkedIn. Společnost LinkedIn obdrží informaci o tom, že jste navštívili naši webovou stránku s IP adresou. Pomocí LinkedIn Insight Tag můžeme analyzovat úspěšnost našich kampaní nebo pro ně vytvářet cílové skupiny, a to na základě interakce uživatelů s naší online nabídkou. Prvek LinkedIn Insight Tag slouží k účelům marketingu a optimalizace, především pak k analýze používání naší webové stránky a průběžnému zlepšování jednotlivých funkcí a nabídek a také prostředí pro uživatele. Na základě statistického vyhodnocení chování uživatele můžeme lépe koncipovat svoji nabídku, aby pro Vás jako uživatele byla zajímavější. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 1 S. 1 písm. f) nařízení GDPR.
Pokud jste registrovaní na síti LinkedIn, má LinkedIn možnost propojit Vaši interakci v rámci naší online služby s Vaším uživatelským účtem. Také když kliknete na tlačítko „Doporučit“ sítě LinkedIn a jste přihlášení ke svému účtu LinkedIn, může společnost LinkedIn přiřadit návštěvu naší webové stránky přímo k Vám i Vašemu uživatelskému účtu.
Společnost LinkedIn je certifikovaná pro americko-evropskou dohodu o ochraně osobních údajů „Privacy Shield“, která zaručuje dodržování úrovně ochrany osobních údajů platné v EU. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000000L0UZAA0&status=Active 
Prohlášení o ochraně osobních údajů: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 
Analýzu Vašeho chování uživatele ze strany sítě LinkedIn a inzerci doporučení na základě Vašich zájmů můžete zamítnout a společnosti LinkedIn zabránit, aby získala výše uvedené údaje, a to tak, že na následujícím odkazu použijete soubor cookie pro odhlášení (tzv. „Opt out“):
Opt out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out 
Další informace o ochraně údajů společnosti LinkedIn najdete zde:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig  
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy 

12) Používání systému živého chatu

Systém živého chatu
na této webové stránce se za účelem provozování systému živého chatu a zpracování požadavků ukládá Vaše chatovací jméno a sdělený obsah a využívá pro průběh chatu. Pro provoz funkce chatu se používají soubory cookie. Soubory cookie jsou krátké textové soubory, které se ukládají místně do mezipaměti internetového prohlížeče návštěvníka stránek. Soubory cookie umožňují opětovné rozpoznání internetového prohlížeče uživatele stránek, aby bylo možné zaručit rozlišení jednotlivých uživatelů funkce chatu na naší internetové stránce.
Pokud se získané informace vztahují ke konkrétní osobě, provádí se zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení GDPR na základě našeho oprávněného zájmu o efektivní péči o zákazníky a statistickou analýzu chování uživatelů pro účely optimalizace.
Chcete-li zamezit ukládání souborů cookie, můžete nastavit internetový prohlížeč tak, aby v budoucnu neukládal na počítači již žádné soubory cookie, resp. aby již uložené soubory cookie byly odstraněny. Deaktivace veškerých souborů cookie však může vést k tomu, že některé funkce chatu naší internetové stránce již nebudou pracovat. Další informace o souborech cookie najdete také v odstavci 3 tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů

 

13) Nástroje a ostatní

Google Maps

Na naší webové stránce používáme Google Maps (API) od Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Maps je webová služba pro zobrazení interaktivních (zeměpisných) map pro vizuální zobrazení geografických informací. Využitím této služby se Vám zobrazí naše sídlo a ulehčí případný příjezd.

Již při vyvolání těch podstránek, ve kterých je navázána mapa Google Maps, se informace o vašem využívání naší webové stránky (jako např. Vaše IP adresa) přenášení na server Google v USA a zde se ukládají. To se děje nezávisle na tom, zda Google zřídí uživatelský účet, přes který jste přihlášeni, nebo není zřízený žádný uživatelský účet. Pokud jste u Google přihlášeni, budou Vaše údaje přiřazeny přímo Vašemu účtu. Pokud si přiřazení s Vašim profilem u Googlu nepřejete, musíte se před aktivováním tlačítka odhlásit. Google ukládá Vaše údaje (i pro nepřihlášené uživatele) jako uživatelské profily a tyto dále vyhodnocuje. Shromažďování, ukládání a vyhodnocování se provádí podle čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení GDPR na základě oprávněných zájmů společnosti Google o zobrazování individuálně koncipované reklamy, výzkum trhu a/nebo navrhování webových stránek Google podle potřeb uživatelů. Máte právo na podání námitky proti vytváření těchto uživatelských profilů, přičemž je nutné se obrátit přímo na společnost Google.

Google LLC se sídlem v USA je certifikovaný pro americko-evropskou dohodu o ochraně osobních údajů „Privacy Shield“, která zaručuje dodržování úrovně ochrany osobních údajů platné v EU.

Pokud nesouhlasíte s budoucím zasíláním Vašich údajů na Google v rámci používání Google Maps, existuje také možnost webovou službu Google Maps úplně deaktivovat tím, že vypnete používání Java Scriptu ve Vašem prohlížeči. Google Maps a tím také zobrazení map na této internetové stránce se pak nedá využít.

Podmínky používání společnosti Google najdete na stránkách https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html, dodatečné podmínky používání pro Mapy Google najdete na stránkách https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html
Podrobné informace o ochraně osobních údajů v souvislosti s používáním Map Google najdete na internetové stránce Google („Google Privacy Policy“): https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 

E-learning

Po registraci, resp. Přihlášení na našem portálu pro zákazníky myEGGER můžete libovolně využívat naši e-learningovou platformu. Najdete na ní individuální výukové plány.
Pokud e-learningovou platformu využijete, budeme zpracovávat údaje, které jste nám poskytli při registraci a které se vztahují na používání, abychom mohli zajistit multimediální a interaktivní výuku podle Vašich potřeb. Přitom se zpracovávají pouze ty údaje, které jsou pro fungování platformy nezbytné, jako např. průběh výuky. Mezi osobní údaje patří vaše příjmení, křestní jméno a také e-mailová adresa. Vaše IP adresa bude zpracována pouze po dobu, kdy budete platformu používat, a poté bude opět odstraněna.
Pokud jste se na myEGGER registrovali jako soukromá osoba, řídí se zpracování údajů na e-learningové platformě smluvními podmínkami podle čl. 6 odst. 1 písm. b nařízení GDPR. Pokud se na myEGGER registruje firemní zákazník, zpracovávají se osobní údaje pracovníků, kteří e-learningovou platformu využívají, podle čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení GDPR, na základě oprávněných zájmů. Oprávněné zájmy jsou smluvní závazky odpovědné osoby, resp. firemního zákazníka, včetně jeho zájmů o školení svých pracovníků.
Tyto osobní údaje zpracovává naším jménem společnost CLICK & LEARN GmbH, Petrinumstr. 12/3, 4040 Linz.
Poskytování osobních údajů není předepsáno, pro dobrovolné používání e-learningové platformy je však nezbytné, protože jinak Vám nemůžeme nabízet individuální podrobnější nabídku výuky k dalšímu vzdělávání.

 

Qualtrics

Tato webová stránka používá soubory cookie poskytovatele Qualtrics LLC (400 West Qualtrics Drive, Provo UT, 84606 USA (dále jen „Qualtrics“), a to za účelem nabídky dotazníků k našim službám a propagacím našich produktů a služeb. Údaje se zpracovávají v podstatě anonymně.
Dotazníky uvedené na obrazovce můžete kliknutím myši přijmout nebo podmítnout. Účast na dotazníku je dobrovolná a je rovněž anonymní.
Mějte prosím na paměti, že soubory cookie můžete kdykoli zamítnout. K tomuto účelu můžete využít možnost popsanou v bodě 3).
Další informace o ochraně údajů společnosti Qualtrics najdete zde https://www.qualtrics.com/privacy-statement a také zde https://www.qualtrics.com/gdpr/.

Pokud jsou v rámi soutěží shromažďovány osobní údaje, zpracovává a ukládá je společnost Qualtrics naším jménem na serverech v EU. Společnost Qualtrics certifikovaná pro americko-evropskou dohodu o ochraně osobních údajů „Privacy Shield“, která zaručuje dodržování úrovně ochrany osobních údajů platn&eaeacute; v EU. Další informace o zpracování osobních údajů v rámci výherních soutěží najdete v bodě 16).

14) Práva dotčených stran

14.1 Platné právo na ochranu údajů Vám zaručuje vzhledem k odpovědné osobě s ohledem na zpracování Vašich osobních údajů obsáhlá práva dotčené osoby (práva na přístup k osobním údajům a na intervence), o kterých Vás následně informujeme:

 • Právo na přístup k osobním údajům podle čl. 15 DSGVO: Máte zvláště právo na přístup k Vašim, námi zpracovávaným osobním údajům, účelům zpracování, kategoriím dotčených osobních údajů, příjemcům nebo kategoriím příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době ukládání příp. kritériím použitým ke stanovení této doby, existenci práva na opravu, výmaz, omezení jejich zpracování, vznesení námitky proti jejich zpracování, podání stížnosti u dozorového úřadu, zdroj Vašich údajů, pokud od Vás nebyly získány námi, skutečnost automatizovaného rozhodování, včetně profilování a popř. smysluplné informace týkající se použitého postupu a Vás se týkajícího významu a předpokládaných důsledků takového zpracování, jakož i Vaše právo na informování, jaké záruky podle čl. 46 DSGVO při převodu Vašich údajů do třetích zemí existují;
 • Právo na opravu podle čl. 16 DSGVO: Máte právo na bezodkladnou opravu nesprávných, Vás se týkajících údajů a/nebo doplnění Vašich u nás uložených neúplných osobních údajů;
 • Právo na smazání podle čl. 17 DSGVO: Máte právo požadovat smazání Vašich osobních údajů při existenci předpokladů čl. 17 odst. 1 DSGVO. Toto právo však neexistuje zvláště tehdy, když se zpracování vyžaduje k vykonání práva na svobodné vyjádření názoru a informaci, k naplnění právního závazku, z důvodů veřejného zájmu nebo právoplatnosti, výkonu nebo obhajoby právních nároků;
 • Právo na omezení zpracování podle čl. 18 DSGVO: Máte právo požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud se prověřuje Vámi popíraná správnost Vašich údajů, pokud odmítáte smazání Vašich údajů z důvodu nepřípustného zpracování údajů a místo toho požadujete omezení zpracování Vašich údajů, pokud potřebujete Vaše údaje pro právoplatnost, výkon nebo obhajobu právních nároků, poté co tyto údaje po dosažení účelu dále nepotřebujeme nebo pokud jste vznesli námitku z důvodů Vaší zvláštní situace, pokud ještě není jisté, zda naše oprávněné důvody převažují;
 • Právo na oznámení podle čl. 19 DSGVO: Pokud jste uplatňovali právo na opravu, smazání nebo omezení zpracování u odpovědné osoby, je tato osoba povinna oznámit všem příjemcům, jimž byly Vaše osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Vám přísluší právo být o těchto příjemcích informováni.
 • Právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 DSGVO: Máte právo požadovat osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo požadovat předání jiné odpovědné osobě, pokud je to technicky proveditelné;
 • Právo na odvolání udělených souhlasů podle čl.7 odst.3 DSGVO: Máte právo kdykoli odvolat jednou udělený souhlas se zpracováním údajů s účinností pro budoucnost. V případě odvolání příslušné údaje bezodkladně smažeme, pokud se další zpracování nemůže opřít o právní podklad ke zpracování bez souhlasu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním;
 • Právo podat stížnost podle čl. 77 DSGVO: Pokud jste názoru, že zpracování Vás se týkajících osobních údajů porušuje DSGVO, máte právo - aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany - podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě Vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení.

14.2 PRÁVO NA PODÁNÍ NÁMITKY

POKUD V RÁMCI ZVAŽOVÁNÍ ZÁJMŮ ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NA ZÁKLADĚ NAŠEHO PŘEVAŽUJÍCÍHO OPRÁVNĚNÉHO ZÁJMU, MÁTE KDYKOLI PRÁVO Z DŮVODŮ, KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z VAŠÍ ZVLÁŠTNÍ SITUACE, PROTI TOMUTO ZPRACOVÁNÍ PODAT NÁMITKU S ÚČINNOSTÍ PRO BUDOUCNOST.
POKUD PRÁVO NA PODÁNÍ NÁMITKY POUŽIJETE, UKONČÍME ZPRACOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÝCH ÚDAJŮ. DALŠÍ ZPRACOVÁNÍ ZŮSTÁVÁ ALE VYHRAZENO, POKUD MŮŽEME DOKÁZAT ZÁVAZNÉ, PRÁVEM CHRÁNĚNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ VAŠE ZÁJMY, ZÁKLADNÍ PRÁVA A SVOBODY, NEBO KDYŽ ZPRACOVÁNÍ SLOUŽÍ PRÁVOPLATNOSTI, VYKONÁVÁNÍ NEBO OBHAJOBĚ PRÁVNÍCH NÁROKŮ.

POKUD ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE K PROVOZOVÁNÍ PŘÍMÉ REKLAMY, MÁTE PRÁVO KDYKOLI PODAT NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VÁS SE TÝKAJÍCÍCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ K ÚČELU TAKOVÉ REKLAMY. MŮŽETE VYKONAT NÁMITKU PODLE VÝŠE UVEDENÉHO POPISU.

POKUD PRÁVO NA PODÁNÍ NÁMITKY POUŽIJETE, UKONČÍME ZPRACOVÁNÍ PŘÍSLUŠNÝCH ÚDAJŮ K ÚČELŮM PŘÍMÉ REKLAMY.

15) Doba ukládání osobních údajů

Doba ukládání osobních údajů se stanovuje podle příslušné zákonné lhůty pro uschování (např. obchodní nebo daňové lhůty pro uschování). Po uplynutí této lhůty budou příslušné údaje rutinně smazány, pokud už nebudou potřebné k plnění smlouvy nebo zahájení smlouvy a/nebo z naší strany dále netrvá oprávněný zájem na dalším ukládání údajů.

 

16) Zpracování údajů v rámci výherních soutěží

Pokud jsou při používání naší webové stránky nabízeny výherní soutěže, zpracovávají a používají se údaje Vámi poskytnuté při registraci do soutěže, a to za účelem pořádání dané soutěže. Takové údaje se ukládají a zpracovávají na serverech společnosti Qualtrics. Bližší informace k tomuto tématu najdete v bodě 13. Právním východiskem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b nařízení GDPR, z důvodu plnění uzavřené smlouvy o konání soutěže. Vaše údaje se používají pouze pro konání soutěže, nikoli však k ostatním účelům. Poskytování osobních údajů není zákonem předepsáno. Pro účast a doručení výhry jsou však osobní údaje nezbytné.
Pokud se však dobrovolně rozhodnete pro zasílání informačního billetinu a v něm výslovně souhlasíte s tímto účelem používání, budou Vaše osobní údaje zpracovány na základě Vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a nařízení GDPR. Pokud udělíte svůj souhlas, budete prostřednictvím informačního bulletinu dostávat pravidelně informace o našich nabídkách. Další informace, především pak možnost informační zpravodaj kdykoli odhlásit, najdete v bodě 6). Pokud je v rámci výherních soutěží stanovena lhůta pro uchovávání údajů., budou Vaše osobní údaje zpracovány podle čl. 6 odst. 1 písm. c nařízení GDPR, a to z důvodu zákonné povinnosti (např. zákonných lhůt pro uchovávání údajů z důvodu vedení účetnictví a záznamů).

 

17) Portál pro uchazeče

Přes náš portál pro uchazeče v sekci kariéra se můžete po úspěšné registraci/přihlášení u nás ucházet na konkrétní konkurs nebo prostřednictvím iniciativní žádosti o místo. V rámci procesu výběrového řízení se budou zjišťovat osobní údaje. Které údaje se budou v případě konkurzu zjišťovat, je zřejmé z příslušných formulářů. Vaše zadané uchazečské údaje budeme zpracovávat výhradně k evaluaci a přiřazení k Vaší žádosti a srovnání s volnými místy v rámci provádění předsmluvních opatření podle čl.6 odst.1 písm. b Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO). Vaše uchazečské údaje můžete ve Vašem uchazečském profilu kdykoli prohlížet a aktualizovat. Vezměte prosím na vědomí, že za správnost Vašich údajů jste odpovědní Vy sami.

Zpracování se kromě toho provádí v každém případě také v našem zájmu podle čl.6 odst.1 písm. f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO) k vedení evidence po dobu maximálně jednoho roku, pokud se neuskuteční žádný pracovní poměr.

Kromě toho se nás týkají zákonné povinnosti (např. povinnosti podle Zákona o rovném zacházení a dále daňové nebo pracovně-právní normy). Abychom tyto povinnosti mohli splnit, zpracováváme Vaše osobní údaje podle čl.6 odst.1 písm. c Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO) výhradně v rozsahu potřebném pro příslušný zákon.

Vyžadujeme si Váš souhlas podle čl.6 odst.1 písm. a Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO), pokud neexistuje žádný z výše uvedených důvodů vylučujících protiprávnost. To činíme zvláště v případech, když Vás my nebo skupina EGGER chce e-mailem, telefonicky nebo poštou kontaktovat o vašem konkrétním ucházení se o různá volná místa v rámci skupiny EGGER a Vaše údaje déle udržovat v evidenci (např. jejich zapsání do seznamu kandidátů firmy EGGER).

Jakmile už nebudeme Vaše osobní údaje pro výše uvedené účely potřebovat, smažeme je, pokud tomu nebrání žádné zákonné povinnosti je uchovávat.

Jakmile se uskuteční pracovní poměr, uchováváme Vaše údaje po dobu zaměstnání a smažeme je po ukončení Vašeho zaměstnání po uplynutí zákonné povinnosti je uchovávat.

Váš založený uchazečský profil ukládáme po dobu 12 měsíců k poskytnutí profilu do náborového systému. Při každém Vašem přihlášení se tato lhůta aktualizuje a Váš uchazečský profil ukládá po dobu dalších 12 měsíců k účelům vyhledávání účtu a vedení evidence. Před smazáním údajů obdržíte zprávu e-mailem a možnost aktualizace. Bez aktualizace z Vaší strany následuje smazání profilu. Pokud však obdržíte zamítnutí, v každém případě uložíme Vaše ucházení se o konkrétní místo po dobu zákonné úložné lhůty 6 měsíců po ukončení procesu výběrového řízení. Pokud byste souhlasili s prodlouženou dobou uložení Vašich údajů s žádostí o místo, uložíme Vaše poskytnuté údaje a Váš uchazečský profil vždy po dobu 24 měsíců.