Dear visitor,

You have selected our website for Slovakia - Czech from United States - English. You would like to stay on this website?

News> EGGER Group: Růst tržeb a zisku za půl roku

EGGER Group: Růst tržeb a zisku za půl roku

Skupina EGGER se sídlem v St. Johann in Tirol (AT) uzavřela první polovinu svého finančního roku 2021/2022 (datum zprávy 31. října 2021) s konsolidovanými tržbami ve výši 1,98 miliardy EUR (+36,5 % ve srovnání s předchozím rokem ). K výsledku významně přispěla mimořádná ekonomická situace ve stavebnictví a nábytkářském sektoru, a také navýšení kapacity nových závodů. Situace na surovinových trzích byla náročná.

Vedení skupiny EGGER s Ulrichem Bühlerem, Thomasem Leissingem a Walterem Schieglem (zleva) hlásí pokračující mimořádnou situaci.

Vedení skupiny EGGER s Ulrichem Bühlerem, Thomasem Leissingem a Walterem Schieglem (zleva) hlásí pokračující mimořádnou ekonomickou situaci.

Koronavirová pandemie a její dopady na ekonomiku a společnost byly rozhodujícími faktory i pro skupinu EGGER v první polovině finančního roku 2021/2022. Zvláštní situace, ve které se průmysl nacházel od léta 2020, zůstala zachována. Silný nárůst poptávky pokračoval.

Thomas Leissing, EGGER vedení skupiny, Finance/Obchod/Logistika: „Hlavními hnacími silami je takzvaný cocooning efekt, tj. zvýšené spotřebitelské investice do vlastního bydlení, stejně jako nepřetržité nové stavební aktivity téměř ve všech regionech světa. Stojí za vysokou poptávkou po našich produktech. Jsme rádi, že se nám podařilo dobře využít příležitostí, které toto nastavení trhu nabízí. Zároveň pro nás pandemie staví také značné výzvy, zejména v oblasti surovin zásobování."

Poptávka na extrémně vysoké úrovni

Během prvního pololetí 2021/2022 byla skupina EGGER schopna vygenerovat tržby ve výši 1 978,1 milionu EUR (+36,5 % ve srovnání s prvním pololetím 2020/2021) a EBITDA ve výši 478,6 milionu EUR (+62,9 % ve srovnání s minulý rok). Tento výsledek odráží vysokou úroveň poptávky. Nové závody EGGER v Biskupiec (PL) a v Lexingtonu, Severní Karolína (USA), významně přispěly ke zvýšení tržeb a výsledků. Kromě toho byl ve všech závodech optimalizován produktový mix. Neúměrný nárůst zaznamenala zejména oblast stavebních výrobků.

Výzvy na trzích

Od začátku roku je situace v zásobování na světových trzích surovin stále napjatější – dynamika, která v posledních měsících značně zesílila. To se týká zejména surovin potřebných pro materiály na bázi dřeva, hran a povrchovou výrobu.

Stabilní očekávání pro druhé pololetí

Navzdory přetrvávajícím nejistotám způsobeným koronavirovou pandemií je celkový výhled na druhou polovinu finančního roku 2021/2022 pozitivní.