Dear visitor,

You have selected our website for Slovakia - Czech from United States - English. You would like to stay on this website?

News> Ocenění za výsledky skupiny EGGER v oblasti udržitelnosti

Ocenění za výsledky skupiny EGGER v oblasti udržitelnosti

Udržitelné hospodaření je důležitou součástí podnikové strategie skupiny EGGER. Toto úsilí se odráží i v hodnoceních od externích institucí. Společnosti EGGER se podařilo získat dvě ocenění v oblasti udržitelnosti: Prime status od mezinárodní ratingové agentury ISS ESG a stříbrnou medaili EcoVadis.

Ocenění za výsledky skupiny EGGER v oblasti udržitelnosti

Společnost EGGER přebírá odpovědnost jak za vlastní produkty a výrobu, tak i za své zaměstnance a společnost a jedná s ohledem na budoucí generace. „Ocenění, která nám byla udělena předními světovými ESG ratingovými agenturami si velice vážíme. Zároveň využíváme jejich analýzy jako příležitost k odhalení dalšího potenciálu a zlepšování našich výsledků v udržitelnosti v budoucnu“, říká Ulrich Bühler, EGGER vedoucí úseku Prodej a marketing.

ISS ESG Prime-Status:

ISS ESG je jednou z předních ratingových agentur v segmentu udržitelných investic. Udělila skupině EGGER poprvé Prime status určený pro nejlepší společnosti v daném odvětví, a to na základě zprávy o udržitelnosti za rok 2019/2020. ISS ESG se řídí vědecky podloženým konceptem hodnocení. Vyhodnocují se nefinanční informace z oblastí životního prostředí, sociálních záležitostí a governance. Hodnocení výsledků udržitelnosti určité společnosti je založeno na přibližně 100 kritériích, která se speciálně vybírají pro příslušné odvětví. Společnosti získají Prime status tehdy, pokud splňují nebo překračují požadavky na výkonnost v oblasti udržitelnosti definované agenturou ISS ESG pro konkrétní odvětví. Společnost EGGER postoupila ve svém odvětví do první trojice ze 46 společností hodnocených od ISS ESG. 

ISS ESG Prime-Status

Stříbrná medaile EcoVadis:

EcoVadis, jeden z největších světových poskytovatelů ratingu udržitelnosti, udělila společnosti EGGER již podruhé stříbrnou medaili. Tím se tento výrobce materiálů na bázi dřeva dostal mezi 25 % nejlépe hodnocených společností v celém odvětví. Hodnocení se zaměřuje na 21 kritérií, která jsou rozdělena do čtyř tematických oblastí: Životní prostředí, pracovní a lidská práva, etika a udržitelné nákupy. Ve srovnání s posledním ratingem EcoVadis se společnosti EGGER podařilo zlepšit celkové hodnocení a nyní již patří mezi 5 % nejlépe hodnocených společností ve svém odvětví. 

EcoVadis Silver Medal