Dear visitor,

You have selected our website for Slovakia - Czech from United States - English. You would like to stay on this website?

O firmĕ Egger> Životní prostředí a udržitelnost> Udržitelné lesní hospodářství

Udržitelné lesní hospodářství

Udržitelné lesní hospodářství

Společnost EGGER se zasazuje za šetrné nakládání ze zdroji dřeva jako výchozí surovinou. Dřevo je ve své podstatě obnovitelnou surovinou. Aby to však platilo bez omezení, musí být lesy obhospodařovány dle zásad trvalé udržitelnosti. To je také důvod, proč společnost EGGER přednostně zpracovává dřevo z certifikovaných lesů. Všechny nákupy dřeva podrobujeme v rámci nařízení EU Timber Rega běžných lesních certifikací velmi přísnému kontrolním procesu (Due Dilligence System)

Organizace

  • Forest Stewardship Council® (FSC®)
  • Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC)

kontrolují a certifikují trvale udržitelné distribuční řetězce .

Kromě toho kontroluje společnost EGGER dodržování směrnic prostřednictvím takzvané zpětné integrace. To znamená: že stále ve větší míře nakupujeme dřevo také prostřednictvímn vlastních nákupních a lesních podniků. Díky tomu můžeme zpětně sledovat původ až ke rostoucímu stromu.

Ke stažení

Udržitelná výstavba a zdravý životní prostor s EGGER materiály na bázi dřeva. Brožura Životní prostředí obsahuje nejdůležitější informace o udržitelnosti, šetrném nakládání se zdroji, ekologické bilanci, recyklaci a certifikaci budov.

K brožuře Životní prostředí
Cyklus materiálů

Ochrana životního prostředí začíná udržitelným lesním hospodářství

Ochrana životního prostředí začíná udržitelným lesním hospodářství

Zobrazit na YouTube EGGER YouTube kanál
Obnovitelné zdroje dřeva

Bezpečné sklizeň dřeva s harvestory

Bezpečné sklizeň dřeva s harvestory

Zobrazit na YouTube EGGER YouTube kanál