Dear visitor,

You have selected our website for Slovakia - Czech from United States - English. You would like to stay on this website?

O firmĕ Egger> Životní prostředí a udržitelnost> Ekologická bilance výrobku

Hodnocení vlivu výrobku na životního prostředí

Hodnocení vlivu výrobku na životního prostředí

Dosahujeme transparentnosti prostřednictvím spolehlivé databáze a kompetentních rad. Využití našich produktů pro udržitelně certifikovanou budovu by mělo být co nejjednodušší.

Z tohoto důvodu shrňujeme všechna naše environmentálně relevantní data týkající se našich materiálů v našich EPD.

Ke stažení

Udržitelná výstavba a zdravý životní prostor s EGGER materiály na bázi dřeva. Brožura Životní prostředí obsahuje nejdůležitější informace o udržitelnosti, šetrném nakládání se zdroji, ekologické bilanci, recyklaci a certifikaci budov.

K brožuře Životní prostředí

Ke stažení

Společnost EGGER bere svou odpovědnost vážně, a to jak z hlediska výrobků a vlastní výroby, tak i zaměstnanců a společnosti. Přečtěte si více v naší Zprávě o udržitelnosti o našich službách a celkovém příspěvku na toto téma.

Ke zprávě o udržitelnosti