Dear visitor,

You have selected our website for Slovakia - Czech from United States - English. You would like to stay on this website?

O firmĕ Egger> Životní prostředí a udržitelnost

Náš cyklus životního prostředí - udržitelnost je pro nás více než slovem.

Cyklus životního prostředí
Firma EGGER uplatňuje odpovědné zacházení se dřevem jako surovinou. Tak, jako je tomu v přírodě, jsou i naše procesy organizovány jako koloběh šetrný vůči zdrojům. Centrálním prvkem je přitom náš uzavřený koloběh materiálu.

Udržitelné lesní hospodářství

Udržitelné lesní hospodářství

Jsme připraveni i nadále podporovat trvale udržitelné lesní hospodářství. Zaručujeme dodržování právních a sociálních standardů v našich dodavatelských řetězcích. Naše dřevo pochází ze 100% ověřených legálních a kontrolovaných zdrojů podle normy ISO 38200. Kulatinu nakupujeme přednostně z certifikovaných lesů v příslušném nákupním regionu.

Zobrazit více

Pila

Pila

Na naší pile v Brilonu se každoročně z udržitelného lesního hospodářství zpracuje 800 000 metrů krychlových popadaného smrkového a borového dříví. Vedlejší produkty pily jsou dále přímo zpracovávány při výrobě materiálů na bázi dřeva.

Zobrazit více

Výroba materiálů na bázi dřeva

Výroba materiálů na bázi dřeva

Za účelem neustálého zlepšování našich environmentálních postupů ve výrobním procesu spoléháme na mezinárodně certifikované systémy energetického a ekologického managementu podle ISO 50.001, ISO 14.001 a EMAS.

Zobrazit více

Ekologická bilance výrobku

Ekologická bilance výrobku

Zajišťujeme plnou průhlednost prostřednictvím prohlášení o environmentálních produktech (EPDs). Poskytují koncovým zákazníkům důležité informace o aspektech životního prostředí a zdraví - pro každý z našich základních produktů.

Zobrazit více

Recyklace

Recyklace

Recyklované dřevo, které se skládá z odpadního dřeva z likvidovaného zboží a nehořlavého dřeva, je připraveno a používáno pro výrobu dřevotřískových desek.

Zobrazit více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie

Biogenní paliva, která se již nemohou materiálně využívat, se v našich vlastních elektrárnách s biomasou přeměňují na teplo a zelenou elektřinu.

Zobrazit více


 • Naše surovina opět vyroste

  Více ze dřeva znamená více transparentnosti

  V souladu s naším posláním „Více ze dřeva“ je pro nás důležité jednat udržitelně, šetřit zdroje a podporovat ochranu klimatu. Naše ukazatele udržitelnosti činí environmentální výkonnost každého jednotlivého produktu transparentním.

  Zjistit více

 • Zpráva o udržitelnosti

  Zpráva o udržitelnosti

  Společnost EGGER bere svou odpovědnost vážně, a to jak z hlediska výrobků a vlastní výroby, tak i zaměstnanců a společnosti. Přečtěte si více v naší Zprávě o udržitelnosti o našich službách a celkovém příspěvku na toto téma.

  Ke zprávě o udržitelnosti

 • K brožuře Životní prostředí

  Brožura Životní prostředí

  Udržitelná výstavba a zdravý životní prostor s EGGER materiály na bázi dřeva. Brožura Životní prostředí obsahuje nejdůležitější informace o udržitelnosti, šetrném nakládání se zdroji, ekologické bilanci, recyklaci a certifikaci budov.

  K brožuře Životní prostředí (PDF)

 • Efektivita zdrojů

  Efektivita zdrojů

  Abychom dosáhli maximálního potenciálu ze surovin, upřednostňujeme koncept kaskádového použití.

  Zjistit více

 • Ke stažení

  Ke stažení

  V záložce Ke stažení naleznete všechny aktuální informace na téma životní prostřední a udržitelnost.

  Ke stažení