Dear visitor,

You have selected our website for Slovakia - Czech from United States - English. You would like to stay on this website?

O firmĕ Egger> Filozofie

EGGER Filozofie

EGGER Filozofie

Co odděluje EGGER od ostatních? - My všichni.

EGGER je živá, velká mezinárodní rodina. Za tímto popisem se skrývá 60 národností v 19 závodech a 27 prodejních kancelářích po celém světě.

Od mladých až po staré se všichni naši zaměstnanci pouští do práce - aby pomohli utvářet skupinu EGGER, kterou vymezují prostřednictvím svého odhodlání, odborností, zkušeností a loajality.

Více ze dřeva

Naše mise

Dynamika, loajálnost, vědomí odpovědnosti a důvěra představují naše centrální hodnoty.

Dosahujeme trvalý, mezinárodní růst z vlastní síly a chráníme naši samostatnost.

Inspirujeme naše zákazníky inovativními řešeními a na jejich potřeby orientovanou komplexní nabídkou všeho co souvisí s přirozenou surovinou dřevo.

Naše vize

Naše vize

Jsme vedoucí značkou pro řešení na bázi dřeva.

Mezinárodnost: Vyrábíme a prodáváme po celé Evropě a v Americe. Na strategicky důležitých trzích bez vlastních výrobních závodů zřizujeme prodejní kanceláře. Na exportních trzích bez prodejní kanceláře kromě toho spolupracujeme se strategickými zákazníky.
Inovace: Nový a další vývoj našich výrobků, procesů a servisních služeb je především orientován na potřeby našich zákazníků a je základem pro zvyšování produktivity.
Integrace: Spojujeme partnery, kteří se podílejí na procesu tvorby hodnot v produkčním řetězci - od spotřebitelů až k našim dodavatelům.
Identifikace: Jsme nejzajímavějším zaměstnavatelem v našem oboru. Společnost Egger zaměstnává více jak 9600 lidí.

Základní hodnoty firmy

Naše hodnoty rodinné firmy

  • Vidíme sami sebe jako transparentní a moderní rodinný podnik a prezentujeme se tak rovněž na trhu práce.
  • Udržitelné zajištění a další rozvoj společnosti pro předání dalším generacím jsou při našich rozhodnutích vždy v popředí.
  • Lidskost, důvěra, jednání s druhými s respektem a loajalita charakterizují naše každodenní aktivity.
  • Stojíme si za svým slovem.
  • Profesionální jednání a krátké rozhodovací procesy jsou důležitými faktory úspěchu.
  • Žijeme našim posláním a našimi hodnotami (kvalita, lidskost, perspektiva).

Naše služby pro zákazníky

Budování a další rozvoj dlouhodobých vztahů s našimi zákazníky jsou základem našeho společného úspěchu.
Základními kameny naší práce jsou spolehlivá kvalita, odbornost v oblasti designu a aplikační technologie, kvalifikované poradenství a služby podpory prodeje. Všechny naše služby se řídí aktuálními a budoucími požadavky našich zákazníků.

Naše požadavy na kvalitu

Kvalita pro nás znamená splnění definovaných požadavků ve všech oblastech.
Zavazujeme se k neustálému zlepšování, což dokumentujeme certifikovaným systémem řízení.

Naši zaměstnanci a vedení

Jednáme spolu vzájemně s respektem.
Vyžadujeme vysokou připravenost k výkonům, což podporujeme prostřednictvím cílených informací, vzděláváním a odbornou přípravou.
Zvláštní uznání u nás nachází zkušenosti, jejich předávání druhým i dlouholetá spolupráce.
Naši vedoucí pracovníci se v první řadě rekrutují z našeho podniku.
Charakteristické jsou pro ně schopnost vedení a působení vlastním příkladem.

Naše organizace

We recognise the importance of developing long term customer relationships as the basis for mutual success.
The cornerstones of our work include reliable quality, skills in design and application engineering, specialised consulting, as well as services for sales support. All our services are based on current and future customer needs.

Naše sociální prostředí

V souladu s našimi základními hodnotami respektujeme způsoby a zvyky v zemích a regionech, v nichž působíme.
Integrujeme se do života příslušného prostředí.
Požadujeme, aby byli zaměstnáváni kvalifikovaní spolupracovníci a vedoucí pracovníci z příslušných regionů našich závodů.

Náš přístup k životnímu prostředí

Naší nejvyšší prioritou je trvale udržitelné využívání surovin.
Dosahujeme toho získáváním energie v našich vlastních elektrárnách na biomasu, pomocí nejmodernějších technologií šetřících zdroje a prostřednictvím ekologických logistických systémů.

Naše informační a komunikační systémy

Cíleně investujeme do informačních a komunikačních systémů orientovaných na budoucnost.
Tímto způsobem řídíme naši společnost efektivně a zapojujeme rovněž partnery do procesů vytváření hodnot, které jsou pro ně relevantní.