Dear visitor,

You have selected our website for Slovakia - Czech from United States - English. You would like to stay on this website?

Dodržování právních norem

Dodržování právních norem ve firmě EGGER

Compliance

EGGER je rodinný podnik s trvale udržitelnou a globální účastí na trhu. Pro naši obchodní činnost a pro vztahy se všemi našimi partnery má téma dodržování právních norem - tedy dodržování právních předpisů a vnitropodnikových směrnic - ústřední význam. Následující směrnice napomáhají k zakotvení tohoto postoje v myšlení i jednání všech zaměstnanců společnosti EGGER.

 • Code of conduct

  Kodex chování

  Kodex chování EGGER, který je založen na hodnotách, poslání, podnikatelských cílech společnosti a deseti základních principech Global Compact OSN. Code of Conduct obsahuje jasné standardy chování, které musejí být dodržovány všemi zaměstnanci.


 • Suppliers' Code of Conduct

  Dodavatelský kodex chování

  Také od naších dodavatelů očekáváme, že se budou podílet na našich zásadách dodržování právních předpisů a vnitropodnikových směrnic. Tímto dodavatelským kodexem chování společnost EGGER zřetelně vyjadřuje požadavek, aby její dodavatelé dodržovali platné zákony a zásady Global Compact OSN (UNGC).


 • Cartel Law

  Principy protikartelových právních předpisů

  Každý zaměstnanec společnosti EGGER musí znát a následovat všechny příslušné protikartelové ustanovení. Vlastní principy protikartelových právních předpisů a pravidelná školení napomáhají ke korektnímu protimonopolnímu chování.


 • Corruption Guideline

  Protikorupční princip

  Co nejpřísněji zamezujeme všem formám aktivní i pasivní korupce. Ve vlastních protikorupčních principech jsou stanoveny jasné zákazy, jakož i pokyny pro přiměřené zacházení s dary a pozvánkami.


 • Guideline Capital Market Compliance

  Obecné zásady dodržování předpisů kapitálového trhu

  Obecné zásady dodržování předpisů kapitálového trhu ukazují investorům, že firma EGGER bere právní požadavky kapitálového trhu vážně a předchází jejich případnému porušení. Obecné zásady mají rovněž ujistit o tom, že splňujeme očekávání kapitálového trhu ohledně jednání a organizace společnosti.