Ekologický koloběh u firmy EGGER

Od stromu až k výrobku – uzavřený koloběh.

Firma EGGER uplatňuje odpovědné zacházení se dřevem jako surovinou. Tak, jako je tomu v přírodě, jsou i naše procesy organizovány jako koloběh šetrný vůči zdrojům. Centrálním prvkem je přitom náš uzavřený koloběh materiálu.

Ke stažení

V záložce Ke stažení naleznete všechny aktuální informace na téma životní prostřední a udržitelnost.

Všechna stažení

Brožura Životní prostředí

Udržitelná výstavba a zdravý životní prostor s EGGER materiály na bázi dřeva. Brožura Životní prostředí obsahuje nejdůležitější informace o udržitelnosti, šetrném nakládání se zdroji, ekologické bilanci, recyklaci a certifikaci budov.

K brožuře Životní prostředí (PDF)

 

→   Udržitelné lesní hospodářství