Dear visitor,

You have selected our website for Slovakia - Czech from United States - English. You would like to stay on this website?

Finanční dary organizacím ve znamení Vánoc

  • Daneta
  • Symbolické předání finančního daru společnosti „Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną” v místě nového závodu ve městě Biskupiec v Polsku.
  • Předání finančního daru organizaci Daneta v Hradci Králové v České Republice.

Většina kultur spojuje radost, vděčnost a rozjímání s Vánocemi a přechodem roku. Skupina EGGER také děkuje svým zákazníkům a partnerům za úspěšnou spolupráci během roku 2017. Tento rok se však společnost rozhodla ponechat vánoční dárky stranou a  obdarovat charitativní organizace.
Cílem firmy EGGER je podporovat sociální struktury v těch regionech, kde vyrábí a prodává svoje výrobky, a přispívat touto cestou na sociální záležitosti, s nimiž se příslušné země potýkají.
Podporou těchto organizací se společnost EGGER snaží pomáhat lidem, kteří se ocitnou v nešťastné nebo obtížné situaci, aby mohli mít krásné Vánoce.

Daneta

Společnost EGGER v České Republice vybrala v rámci charitativního vánočního projektu hradeckou organizaci Daneta, která byla založena v roce 1993 a nyní provozuje mateřskou školu, základní a střední školu, chráněné dílny, sdružení rodičů a přátel hendikepovaných dětí Daneta.
Instituce se zaměřuje na zdravotně postižené děti s kombinovanými vadami, děti s duševním postižením (tělesné, smyslové a jiné zdravotní poruchy) a je určena jak pro děti, tak pro dospělé s různým stupněm mentálního postižení nebo více postižení, kteří nejsou trvale připojeni k lůžku a nevyžadují trvalou zdravotní péči.
Daneta provozuje také chráněné dílny, organizuje dobrovolnické služby, psychorehabilitaci a pobyty v táboře.
Daneta zajišťuje provoz asociace svépomocí, proto velmi uvítala finanční příspěvěk ze strany společnosti EGGER.

Plamienok

V rámci charitativního projektu na Slovensku byla obdarována nezisková organizace Plamienok, která je na Slovensku průkopníkem rozvoje dětské domácí hospicové péče a smutkového poradenství a terapie pro děti a jejich rodiny. Od roku 2002 bezplatně poskytuje nevyléčitelně nemocným a umírajícím dětem domácí paliativní léčbu a péči.
Plamienok od roku 2011 v Centru pomoci bezplatně poskytuje psychologickou, terapeutickou a poradenskou pomoc truchlícím dětem a jejich blízkým i dospělým po ztrátě dítěte. Do Centra mohou přijít truchlící děti a rodiny z celého Slovenska pro pomoc, aby se dostali z pocitů strachu, izolace, pocitu viny, úzkosti a psychologických problémů, které se často objevují po ztrátě.

Finanční dary letos půjdou i asociaci Deutsches Kinderhilfswerk, která se již více než 40 let zabývá podporou práv dětí a bojem proti dětské chudobě, dále organizaci Kinderkrebshilfe Tirol, pak Concordia Organisation v Rumunsku, vytvářející vzdělávací a profesionální příležitosti pro opuštěné děti a mladé lidi, ekologické organizaci NextoLife v centrální oblasti zemětřesení v Itálii, dále pak organizaci PSONI ve městě Biskupiec v Polsku pracující se zdravotně postiženými dětmi i dospělými, a v neposlední řadě také několika hospicovým a paliativním zařízením a lokálním charitativním organizacím.

Kontakt

Simona Hornychova