Dear visitor,

You have selected our website for Slovakia - Czech from United States - English. You would like to stay on this website?

Kariéra> Osobní rozvoj> Talent Management

EGGER Talent Management – rosteme společně

EGGER Talent Management

Všichni naši zaměstnanci mají své silné stránky, cenné pro společnost EGGER – EGGER Talent Management je vyzdvihuje. Lisa Randl (vedoucí projektu Talent Management) má odpověď na každou otázku.

Pro nás je důležité růst společně se společností. Každý z nás přispívá – EGGER Talent Management vše zviditelňuje.
EGGER:
Co vše EGGER Talent Management zahrnuje?
Lisa Randl:
U nás ve společnosti EGGER je důležité, abychom rostli na základě vlastního výkonu a společně se rozvíjeli. Každý z našich zaměstnanců k tomu významně přispívá. S rostoucím počtem zaměstnanců se naše spolupráce stává čím dál tím složitější a více mezinárodní. Díky tomu je ještě důležitější mít cílenou výměnu informací mezi zaměstnanci a vedoucími. A právě v tom tkví podpora projektu EGGER Talent Management. Vzhledem k našemu flexibilnímu systému hodnocení je osobní rozvoj zaměstnanců klíčovým tématem v průběhu celého roku. Výměna informací mezi vedoucím a zaměstnancem má pro nás zásadní význam. Aktualizací popisů práce se rovněž zlepšuje přehled o cílech a silných stránkách jednotlivých zaměstnanců.
EGGER:
Jaké výhody nabízí EGGER Talent Management?
Lisa Randl:
Talent Management dává našim zaměstnancům příležitost s námi spolupracovat na jejich vlastním osobním rozvoji. Výsledkem je vždy aktuální popis práce vyjadřující, co společnost od každého jednotlivce očekává, a která opatření mohou přispět k jeho dalšímu rozvoji. Hodnocení je platformou pro rozhovor mezi zaměstnancem a vedoucí. Obsahuje přehled sledovaných cílů a možností, jak může zaměstnanec přispět svými schopnostmi.
EGGER:
V čem spočívá hodnocení?
Lisa Randl:
Hodnocení zahrnuje dohodu o stanovených cílech a management kompetencí, ale i diskusi o spokojenosti s prací. Zaměstnanec má přitom možnost aktivně utvářet strukturu svého osobního rozvoje ve společnosti EGGER. Lze například specifikovat, zda a v jakém směru se vyžaduje další rozvoj, nebo jaká opatření by sám pracovník v rámci toho chtěl přijmout. Chceme nadále podporovat kompetence našich vlastních zaměstnanců a identifikovat potenciální nástupce schopné zvládnout v brzké budoucnosti nové úkoly.
Lisa Randl - vedoucí projektu Talent Management

Lisa Randl - vedoucí projektu Talent Management

Máte zájem? Přihlaste se ještě dnes a začněte se podílet na našem společném růstu!

Přihlaste se nyní!