Dear visitor,

You have selected our website for Slovakia - Czech from United States - English. You would like to stay on this website?

Kariéra> Osobní rozvoj> Kampus> Strategické programy rozvoje

Strategické programy rozvoje

Strategickými rozvojovými programy podporujeme také celosvětově náš udržitelný firemní úspěch a pozitivní vývoj společnosti.

Cíle našich strategických programů rozvoje:

  • Zajímavé vývojové programy pro odborníky, experty, vedoucí pracovníky a liniové supervizory
  • Přenos znalostí orientovaný na potřeby
  • Příležitost k celoživotnímu vzdělávání
  • Networking v rámci celé skupiny EGGER
  • Vytváření kooperace
  • Optimalizace výhod pro zákazníky

Strategické programy rozvoje pro zaměstnance

Know-how, schopnosti a dovednosti našich zaměstnanců jsou rozhodujícími faktory pro trvalý úspěch a pozitivní vývoj naší společnosti. Tento strategický program rozvoje je dokonalým doplňkem lokální nabídky.

Start Up - Our Graduate Programme
Start Up - Our Graduate Programme

Start Up – Náš program pro absolventy

Ve společnosti EGGER víme, že se důvěryhodné sítě a mezinárodní spolupráce stávají stále důležitějším faktorem úspěchu. Přemýšlení nad rámec vlastních oddělení a pochopení nadnárodních kontextů jsou hlavními kompetencemi některých našich pracovních pozic. 

Program Start Up EGGER je naší odpovědí na tyto požadavky.

Pracovníci, kteří s námi zahajují svou kariéru na pozicích, kde je nadprůměrná potřeba rychlého zapracování, vzájemného porozumění nad rámec oddělení a mezinárodní výměny informací, jsou na svou cestu připravováni v rámci programu EGGER Start Up. 

Účastníci programu Start Up jsou hned od počátku zapojeni do činnosti svých oddělení a přebírají odpovědnost za úkoly a osobní rozvoj.

Během prvních 12 měsíců v programu Start Up plánují účastníci nezávisle svá opatření rozvoje. 

 Jedná se o kombinaci vzdělávacích kurzů v programu Start Up v mezinárodní skupině, místních tréninkových kurzů kampusu EGGER, hledání pracovních míst a učení při běžné každodenní práci. Během této fáze podporuje každého účastníka jeho manažer a mentor.

V každodenním provozu je vždy k dispozici mentor pro případné dotazy. V každodenním podnikání je k dispozici jakýkoli mentor pro případné dotazy.

Startklar – Náš program pro budoucí manažery

Potenciální budoucí manažeři jsou díky tomuto mezinárodnímu a anglickému jazykovému programu připraveni na své případné první manažerské úkoly. Tento program rozvoje se zaměřuje na principy řízení zaměstnanců a obecné zásady managementu, a to včetně praktické implementace v mezinárodním kontextu.

Program Startklar má 3 fáze:

  • Principy řízení
  • Mezinárodní projekt
  • Hledání pracovních míst
 
Startklar - Our programme for future executives

Strategické programy rozvoje pro vedoucí pracovníky

Know-how, komunikační dovednosti, stejně jako emoční inteligence našich vedoucích pracovníků jsou zásadní pro udržitelný úspěch a pozitivní vývoj naší společnosti. Strategické programy rozvoje pro liniové supervizory jsou založeny na požadavcích našich principů řízení a poskytují nezbytný rámec pro další rozvoj osobního chování vedoucího pracovníka.

Impuls

Impulz

Na základě našich principů vedení ve společnosti EGGER nabízíme řadu workshopů zaměřených na podporu a rozvoj požadavků osobního rozvoje účastníků, s cílem být úspěšným vedoucím v souladu s našimi zásadami, a významně tak přispět k úspěchu celé společnosti.

Základními prvky těchto workshopů jsou příležitosti k intenzivní diskusi s kolegy a aktivity networkingu. Používáme různé metody – od cvičení „tváří v tvář” až po práci ve skupinách. Pracuje se vždy na skutečných příkladech účastníků z praxe.

Motivace

Každé dva roky se koná konference řízení organizovaná pro náš top management. Naše zásady řízení založené na našich hodnotách, naší vizi a naší firemní strategii tvoří základ této dvoudenní konference.

Díky kombinaci různých témat a formátů se účastníkům nabízí široký výběr informací, ale i zkušenosti mnoha kolegů, a současně se vytváří velký prostor pro výměnu názorů a informací i možnost naučit se navzájem mnoho nového.

Spirit - Strategic development programme