Dear visitor,

You have selected our website for Slovakia - Czech from United States - English. You would like to stay on this website?

Kariéra> Osobní rozvoj> Kampus> Vzdělávací kurzy

Vzdělávací kurzy nad rámec oddělení a kurzy zaměřené na konkrétní témata

Vzdělávací kurzy nad rámec oddělení

Vzdělávací kurzy nad rámec oddělení

V souladu s mottem „Společně se inspirujeme a společně se dále rozvíjíme” nabízíme našim zaměstnancům mnohostrannou škálu příležitostí k rozvoji nad rámec různých oddělení. To podporuje obě formy spolupráce (řízení projektů, týmová práce), jakož i chápání komplexních vztahů a rozpoznání možností optimalizace (včetně Six Sigma).

Kromě toho poskytujeme řadu vzdělávacích kurzů na podporu podnikatelského myšlení i osobního rozvoje, jako je např. Time management a Jak řídit sám sebe.

Kurzy zaměřené na konkrétní témata

Kurzy zaměřené na konkrétní oblasti zahrnují od školení první pomoci a požární bezpečnosti v rámci všech oddělení, přes technická školení, jako je např. oprávnění pro řízení vysokozdvižných vozíků, až po právní kurzy pro příslušné pracovní pozice.

I zde mají zaměstnanci často příležitost se naučit velmi praktické dovednosti, a navíc přímo od našich interních školitelů.

Subject-specific training courses