Dear visitor,

You have selected our website for Slovakia - Czech from United States - English. You would like to stay on this website?

Kampus EGGER – naše platforma pro další vzdělávání

EGGER Campus - Our platform for further training

Práce ve firmě EGGER znamená neustálý další rozvoj. Strukturovaná opatření pro vzdělávání a rozvoj vytvářejí nezbytný rámec pro společný pokrok. To nám dává k dispozici dovednosti, díky nimž jsme připraveni pro budoucnost.

Úsilí každého jednotlivého zaměstnance je nutné k tomu, aby bylo možné podniknout společné kroky k úspěšné budoucnosti celé společnosti. Všechny nabídky vzdělávání a odborné přípravy jsou spojeny v kampusu EGGER. Každý zaměstnanec má tedy příležitost se rozvíjet jak v místě svého závodu, tak v rámci některého z programů mimo svůj závod.

Jakých cílů dosahujeme díky kampusu EGGER?

  • Cíleně orientované vzdělávání pro všechny zaměstnance
  • Nové možnosti dalšího osobního rozvoje
  • Transparentní školení a nabídka dalšího vzdělávání
  • Posilování interního přenosu znalostí

Kampus EGGER sestává z následujících oblastí:

  • EGGER Kompakt
  • Vzdělávací kurzy nad rámec oddělení
  • Kurzy zaměřené na konkrétní témata
  • Strategické programy rozvoje
Za účelem dosažení co nejvyššího hodnocení dovedností našich zaměstnanců je pro nás klíčem úspěchu ideální kombinace vzdělávacích aktivit. V závislosti na cíli výcviku a cílové skupině je vždy zvolen vhodný formát – od programů prezenčního vzdělávání, přes online kurzy až po kombinace online a prezenčních nabídek. Kromě toho máme k dispozici také individuální opatření, jako koučování nebo „zpětná vazba z více zdrojů” pro vedoucí pracovníky a liniové supervizory.

Prozkoumejte oblasti kampusu EGGER:

EGGER Kompakt

EGGER Kompakt

Vzdělávací kurzy nad rámec oddělení

Cross-departmental training courses

Kurzy zaměřené na konkrétní témata

Subject-specific training courses

Strategické programy rozvoje

Strategic development programmes