Dear visitor,

You have selected our website for Slovakia - Czech from United States - English. You would like to stay on this website?

Kariéra> 5 věcí o praxi

5 věcí o praxi u společnosti EGGER

An internship at EGGER is very diverse.

1

Nabídka vhodná pro každého

Nabízíme celou řadu možností praxe pro mladé zájemce: letní brigády ve výrobě, zkušební dny, spolupráce s odborným oddělením, příležitost získat přehled o pracovním procesu ve spojení s absolvováním výuky a podpora při psaní závěrečných studentských a diplomových prací.

Praxe u firmy EGGER jsou velmi rozmanité.

Michael Moser, Personnel Officer, Wismar

2

Start kariéry u společnosti EGGER

Praxe studentů probíhá ideálně po dobu tří až dvanácti měsíců. Dohodnou se konkrétní cíle, je vám přidělen osobní mentor, který vám dává pravidelně zpětnou vazbu, a nakonec vás čeká závěrečné zhodnocení, kdy budete diskutovat o možnostech své budoucí práce. Naším cílem je nabídnout pracovní pozici co největšímu počtu mladých specialistů, odborníků a expertů, kteří absolvovali vzdělání u firmy EGGER. Michael Moser – konkrétní příklad:

„Od října 2016 pracuji jako referent personálního oddělení ve Wismaru. Abych si vydělal nějaké peníze navíc při studiu, pracoval jsem jako operátor úseku lepení na stroji ContiRoll v St. Johannu. Během posledního semestru jsem požádal o studentskou praxi v rámci oddělení HR skupiny EGGER, kde jsem se osvědčil. A nyní mám příležitost spolupráce přímo zde, u firmy EGGER.”

Michael Moser, referent personálního oddělení, Wismar

3

Networking

Považujeme za důležité, aby měli naši praktikanti během svého pobytu ve firmě EGGER příležitost k networkingu. V rámci úvodních akcí určených zejména pro praktikanty, včetně prohlídky závodu, jsou schopni získávat hlubší znalosti o závodu a navzájem se lépe poznávat. Kromě toho jsou vytvářeny skupiny WhatsApp, což umožňuje našim praktikantů snadnější interakci.

Our trainees also like to make friends.

Naši praktikanti se také rádi přátelí.

4

Výhody pro společnost

Podporujeme a motivujeme naše různá oddělení a úseky k přijímání nových praktikantů. Výhody jsou zřejmé: praktikanti jsou potenciálními budoucími zaměstnanci a mají příležitost poznat nás jako firmu ještě před tím, než přijmou pracovní pozici. Také my máme příležitost se jim prezentovat jako zajímavá firma. To znamená, že praktikanti jsou již vyškoleni a znají naši společnost. A v neposlední řadě vykonávají s naší podporou hodnotnou práci

An internship can be the first step towards a successful future

Praxe u nás může být prvním krokem k úspěšné budoucnosti

An internship with us offers many opportunities for the future

5

Jak se stát praktikantem

Volné pozice pro praktikanty jsou průběžně prezentovány na našem Portálu kariéry. Pokud aktuálně nic vhodného nenajdete, vždy vítáme vaši iniciativní žádost o práci prostřednictvím našeho webu: : www.egger.com/jobs

Praxe v naší firmě vám nabízí mnoho příležitostí pro budoucnost