Dear visitor,

You have selected our website for Slovakia - Czech from United States - English. You would like to stay on this website?

Inspirace > Reference> Nové Forum Unterradlberg

Modulární budova v zajímavém kabátě

Nové Forum Unterradlberg (AT)

Nová budova Forum v Unterradlbergu byla dokončena v létě 2020. Budova, která byla navržená jako konstrukce s modulárními prvky, je postavena na stejném principu jako sídlo naší společnosti v St. Johannu in Tirol. Jsou zde také k dispozici různé prostory: restaurace pro zaměstnance, výstavní prostory, kanceláře, školicí a konferenční místnosti.

Budova Forum v Unterradlbergu je nyní pátou novostavbou v řadě našich modulárně navržených firemních budov projektovaných architektem Brunem Moserem. Modulární koncept vychází z využití velkého formátu desek. Modulární konstrukce však neznamená, že se v závodě vyrobí zcela prefabrikované buňky jako kompletní místnosti vždy stejných rozměrů, které se pak seřadí a stohují na sebe tak, aby na stavbě vznikla hotová budova.

Ve firmě EGGER přistupujeme k modulární konstrukci jiným způsobem: Modularitou se rozumí vždy stejné rozměry jednotlivých plošných prvků pro výstavbu stěn, stropů a podlah budovy. Délka a šířka těchto prvků odpovídá maximálnímu formátu desky OSB 4 TOP s rozměry 11,40 x 2,80 m. Tyto desky se používají k opláštění podlahy, stropu a stěn. Formát desek tvoří u takové budovy základ pro rastr konstrukce. To je také případ stavby v Unterradlbergu.

V obdélníkové budově o výšce jedenáct metrů s vnějšími rozměry necelých 23 m x 19,60 m se v přízemí nachází recepce a restaurace pro zaměstnance. Dvě horní patra jsou vyhrazena pro výstavní plochu stejně jako pro kanceláře, školicí a konferenční místnosti. Přístup k nim zajišťuje otevřené schodiště a výtah.

Třípodlažní dřevěná konstrukce spočívá na železobetonových základech. Kromě lepených BSH hranolů na nosnících a vnitřních konstrukčních prvcích skeletové či dřevěné rámové konstrukce jsou zde především použity OSB desky.

Rámová konstrukce, která vychází z výše uvedených rozměrů desek, předurčuje jednak hodnotu rozpětí 11,40 m pro stropní a střešní prvky s šířkou desek 2,80 m a jednak šířku stěnových prvků 2,80 m nebo jejich násobků.

© Dipl. Ing. (FH) Susanne Jacob-Freitag, Karlsruhe

Realizace:

Stavitel:

Fritz EGGER GmbH & Co. OG

Zadavatel:

Fritz EGGER GmbH & Co. OG

Architekti:

architekturWERKSTATT, Dipl.-Ing. Bruno Moser

www.archimos.at

Zpracovatel/provedení:

Holzbau Saurer Ges.m.b.H. & Co. KG

www.holzbau-saurer.com

Období výstavby:

Září 2019 – Červen 2020

Fotografie:

© Christian Vorhofer

Poznámka: Všechny uvedené dekory jsou reprodukce.