Dear visitor,

You have selected our website for Slovakia - Czech from United States - English. You would like to stay on this website?

News> Finanční dary ve znamení Vánoc

Finanční dary ve znamení Vánoc

Vážení zákazníci,

věříme, že v tento sváteční čas s kouzelnou atmosférou ozdobených stromečků, dětského očekávání a vůně cukroví či horkého svařáku, s námi budete sdílet myšlenku pomáhat těm, kteří to potřebují.

Jsme rádi, že můžeme podporovat charitativní organizace, jako jsou Daneta a Plamienok, a alespoň částečně přispět i tam, kde často k úsměvům důvod není.

Děkujeme za Vaši spolupráci

Daneta

Společnost EGGER v České Republice pokračovala v rámci charitativního vánočního projektu a oslovila hradeckou organizaci Daneta, která byla založena v roce 1993 a nyní provozuje mateřskou školu, základní a střední školu, chráněné dílny, sdružení rodičů a přátel hendikepovaných dětí Daneta.

Instituce se zaměřuje na zdravotně postižené děti s kombinovanými vadami, děti s duševním postižením (tělesné, smyslové a jiné zdravotní poruchy) a je určena jak pro děti, tak pro dospělé s různým stupněm mentálního postižení nebo více postižení, kteří nejsou trvale připojeni k lůžku a nevyžadují trvalou zdravotní péči.

Daneta provozuje také chráněné dílny, organizuje dobrovolnické služby, psychorehabilitaci a pobyty v táboře. Daneta zajišťuje provoz asociace svépomocí, proto velmi uvítala finanční příspěvěk ze strany společnosti EGGER.

Plamienok

V rámci charitativního projektu na Slovensku byla obdarována,tak jako v loňském roce, nezisková organizace Plamienok, která je na Slovensku průkopníkem rozvoje dětské domácí hospicové péče a smutkového poradenství a terapie pro děti a jejich rodiny. Od roku 2002 bezplatně poskytuje nevyléčitelně nemocným a umírajícím dětem domácí paliativní léčbu a péči.

Plamienok od roku 2011 v Centru pomoci bezplatně poskytuje psychologickou, terapeutickou a poradenskou pomoc truchlícím dětem a jejich blízkým i dospělým po ztrátě dítěte. Do Centra mohou přijít truchlící děti a rodiny z celého Slovenska pro pomoc, aby se dostali z pocitů strachu, izolace, pocitu viny, úzkosti a psychologických problémů, které se často objevují po ztrátě.

Daneta
Daneta
Plamienok
Plamienok