Dear visitor,

You have selected our website for Czech Republic - Czech from United States - English. You would like to stay on this website?

News> Zpráva o udržitelnosti 2020/2021

Zpráva o udržitelnosti 2020/2021

Společnost EGGER se vždy snaží jednat udržitelně. Co to přesně znamená? Všechny podrobnosti najdete ve čtvrté zprávě o udržitelnosti skupiny EGGER. V přehledu udržitelnosti najdete na první pohled výběr klíčových údajů ze zprávy.

Společnost EGGER přebírá odpovědnost za produkty, vlastní výrobu i za zaměstnance a společnost a jasně se zavázala k udržitelnému řízení s ohledem na budoucí generace. Od roku 2018 jako výrobce materiálů na bázi dřeva zveřejňuje svou výroční zprávu o udržitelnosti a transparentně tak zveřejňuje své výsledky v oblasti udržitelnosti. Rodinná firma komunikuje své strategické cíle udržitelnosti a jasně ukazuje, kde se v současné době nachází při dosahování svých ambicí.

Více ze dřeva znamená více transparentnosti.

Více ze dřeva znamená více transparentnosti. Všechny podrobnosti o výkonnosti společnosti EGGER v oblasti udržitelnosti naleznete v nové zprávě o udržitelnosti 2020/2021.

Závazek k cílům udržitelného rozvoje OSN

Aktuální zpráva obsahuje závazek skupiny EGGER k 17 cílům udržitelného rozvoje Organizace spojených národů (SDG). Výrobce materiálů na bázi dřeva ukazuje, jak ve svých podnikatelských aktivitách navazuje na cíle a dílčí cíle Agendy 2030, aby k jejich dosažení co nejvíce přispěl.

Nové příklady osvědčených postupů

EGGER se snaží optimalizovat stávající procesy a využít potenciál pro zlepšení. Ve zprávě můžete najít řadu praktických příkladů, které ukazují, jak byly v různých závodech implementovány projekty, které by mohly zvýšit výkonnost udržitelnosti. Zabývají se různými klíčovými tématy, jako je transparentnost v komunikaci produktů, předcházení vzniku odpadů, efektivita zdrojů nebo opatření pro větší bezpečnost práce. Společnost EGGER tak zajišťuje udržitelné produkty, výrobu šetrnou k životnímu prostředí a naplňuje svou společenskou odpovědnost.