Dear visitor,

You have selected our website for Czech Republic - Czech from United States - English. You would like to stay on this website?

News> Koronavirus - vyjádření společnosti

Koronavirus - vyjádření společnosti

Ve společnosti EGGER pečlivě sledujeme vývoj v oblasti rozšíření koronaviru a průběžně vyhodnocujeme možné dopady na naši společnost, naše zaměstnance a naše dodavatelské řetězce.

V souladu s tím informujeme naše zaměstnance, jejichž zdraví je pro nás nejdůležitější, a poskytujeme jim užitečné informace o ochraně zdraví a také přijímáme veškerá nezbytná opatření týkající se cestování nebo návštěv.

Pokud jde o možná rizika v dodavatelském řetězci, můžeme v současné době taková rizika vyloučit na základě současného stavu znalostí o šíření koronaviru v Číně a Itálii. Protože de facto nenakupujeme žádné suroviny nebo produkty z postižených regionů, nemusíme se obávat žádných omezení dodávek.

V této souvislosti a za současné situace nevidíme v našich výrobcích ani u našich dodavatelů žádné riziko, které by mohlo vést ke zpoždění dodávek, jejich zrušení nebo dokonce k výpadkům výroby našeho sortimentu výrobků.

Společnost EGGER se svými 19 výrobními závody v Evropě a Jižní Americe má dobrou pozici na celém světě, a proto může reagovat na případné lokální potíže a zajistit své dodávky.