Dear visitor,

You have selected our website for Czech Republic - Czech from United States - English. You would like to stay on this website?

Ochrana klimatu prostřednictvím obnovitelné energie

Ochrana klimatu prostřednictvím obnovitelné energie

Biogenní paliva, která již nelze zhodnotit jako materiál, mění firma EGGER na teplo a ekologický proud.

TNásledující závody mají vlastní elektrárnu na biomasu:

  • St. Johann in Tirol (AT)
  • Unterradlberg (AT)
  • Brilon (DE)
  • Wismar (DE)
  • Hexham (UK)
  • Rion des Landes (FR)
  • Rădăuți (RO)

Využitím energie z biomasy uspoříme ročně 746 000 tun emisí CO2.

Celkem pocházejí zhruba tři čtvrtiny našich emisí CO2 při výrobě energie z obnovitelných CO2 neutrálních paliv.

Ke stažení

Společnost EGGER bere svou odpovědnost vážně, a to jak z hlediska výrobků a vlastní výroby, tak i zaměstnanců a společnosti. Přečtěte si více v naší Zprávě o udržitelnosti o našich službách a celkovém příspěvku na toto téma.

Ke zprávě o udržitelnosti
Elektrárna na biomasu

Nezávislost na fosliních zdrojích energie