Dear visitor,

You have selected our website for Czech Republic - Czech from United States - English. You would like to stay on this website?

Efektivita zdrojů

Efektivita zdrojů

Firma EGGER optimalizuje využití dřeva. Abychom mohli optimálně využít potenciálu surovin, sázíme nakaskádové využívání dřeva. Platí: přeměna na materiál má přednost před teplem.

Z produkce masivního dřeva v pile až po produkci materiálů na bázi dřeva se dřevo jako surovina kompletně využívá. Veškeré odpadní dřevo vznikající při výrobě se využívá v našich vlastních závodech pro procesy zušlechtění a najde díky tomu vždy svou přidanou hodnotu.

Teprve tehdy, když nejde využít na materiál, je toto odpadní dřevo spolu s biogenními látkami využito k výrobě proudu a tepla.

Ke stažení

Udržitelná výstavba a zdravý životní prostor s EGGER materiály na bázi dřeva. Brožura Životní prostředí obsahuje nejdůležitější informace o udržitelnosti, šetrném nakládání se zdroji, ekologické bilanci, recyklaci a certifikaci budov.

K brožuře Životní prostředíAktivní ochrana klimatu

Aktivní ochrana klimatu: Cílené využívání dřeva a zamezení emisí

Víceúčelové využívání dřeva v hodnotovém řetězci dřeva - to je obzvláště přínosné jak z hlediska ekonomického, tak ekologického, a proto je nejvýhodnější pro vyvážení skleníkových plynů.

"Během projektu bylo zjištěno, že zvýšené kaskádové využívání dřeva je dlouhodobě příznivější pro rovnováhu skleníkových plynů než zvýšené okamžité využívání dřeva k výrobě energie. V tomto ohledu je obzvláště důležitý dlouhý životní cyklus dřevěných výrobků respekt" (Dr. Peter Schwarzbauer, BOKU)

Biomasa: nejlepší zhodnocení environmentálního výkonu v případě kaskádového využití

Biomasa: nejlepší zhodnocení environmentálního výkonu v případě kaskádového využití

Pokud jsou obnovitelné suroviny používány před energetickou konverzí, ušetří se fosilní zdroje, emise skleníkových plynů jsou nižší a tvorba hodnot se zvyšuje.

Jako takový by měl dřevo využívat delší hodnotový řetězec, nejprve jako stavební materiál nebo pro průmysl na bázi dřeva, a pak například pro nábytek a teprve poté jako dřevěné pelety pro výrobu energie.

Toto kaskádové využití by mělo být zaměřeno na dlouhodobou strategii pro efektivní a udržitelné využívání biomasy.

Politika ekologické inovace - Vyšší účinnost zdrojů a ochrana klimatu prostřednictvím udržitelného využívání biomasy.

<