Dear visitor,

You have selected our website for Czech Republic - Czech from United States - English. You would like to stay on this website?

Fakta a čísla

Fakta a čísla

Udržitelný mezinárodní růst na první pohled

Firma EGGER má díky svému zdravému růstu, svým inovativním výrobkům a svému vysokému kvalitativnímu standardu solidní základ. Naši angažovaní a vysoce kvalifikovaní zaměstnanci podstatnou měrou přispívají k tomu, že jsme jednou z vůdčích evropských firem na poli výroby dřevomateriálů.
Coby rodinný podnik se silnou vlastní kapitálovou základnou jsme schopni financovat náš růst ve velkém rozsahu z vlastních zdrojů. Cizí zdroje pak používáme velmi cíleně a pouze v omezeném rozsahu.
To vše nás staví do role výkonného a silného patnera s budoucností.
Počet vlastních zaměstnanců byl v průměru 9600 (v předchozím roce: 9200). Nárůst počtu vlastních zaměstnanců se opírá o investice do rozšiřování stávajících závodů i zvýšení počtu nových závodů.
Obrat skupiny EGGER se v hospodářském roce 2017/2018 zvýšil na 2,68 miliard EUR (2016/17: 2,38 miliard EUR) o 12,5 %. Tím dosáhla skupina EGGER nového nejvyššího obratu ve své více než 50leté historii podniku.

Výrobní kapacita materiálů na bázi dřeva včetně řeziva obnášela v hospodářském roce 2017/18 celkem 8,5 mil. m3. (2016/17: 7,9 mil. m3)
V hospodářském roce 2017/18 investovala skupina EGGER do růstu a udržitelnosti částku ve výši 483,8 mil. EUR (v předchozím roce: 259,2 mil. EUR).