Dear visitor,

You have selected our website for Czech Republic - Czech from United States - English. You would like to stay on this website?

Fakta a čísla

Fakta a čísla

Udržitelný mezinárodní růst na první pohled

Firma EGGER má díky svému zdravému růstu, svým inovativním výrobkům a svému vysokému kvalitativnímu standardu solidní základ. Naši angažovaní a vysoce kvalifikovaní zaměstnanci podstatnou měrou přispívají k tomu, že jsme jednou z vůdčích evropských firem na poli výroby dřevomateriálů.

Coby rodinný podnik se silnou vlastní kapitálovou základnou jsme schopni financovat náš růst ve velkém rozsahu z vlastních zdrojů. Cizí zdroje pak používáme velmi cíleně a pouze v omezeném rozsahu.
To vše nás staví do role výkonného a silného patnera s budoucností.

Počet vlastních zaměstnanců byl v průměru 9481 (v předchozím roce: 8765). Nárůst počtu vlastních zaměstnanců se opírá o investice do rozšiřování stávajících závodů i zvýšení počtu nových závodů.
Obrat skupiny EGGER se v hospodářském roce 2018/2019 zvýšil na 2,84 miliard EUR (2017/18: 2,68 miliard EUR) o 5,6 %. Tím dosáhla skupina EGGER nového nejvyššího obratu ve své více než 50leté historii podniku.

Výrobní kapacita materiálů na bázi dřeva včetně řeziva obnášela v hospodářském roce 2018/19 celkem 8,8 mil. m3. (2016/17: 8,5 mil. m3)
V hospodářském roce 2018/19 investovala skupina EGGER do růstu a udržitelnosti částku ve výši 489,1 mil. EUR (v předchozím roce: 483,8 mil. EUR).