Dear visitor,

You have selected our website for Czech Republic - Czech from United States - English. You would like to stay on this website?

Fakta a čísla

Fakta a čísla

Udržitelný mezinárodní růst na první pohled

Firma EGGER má díky svému zdravému růstu, svým inovativním výrobkům a svému vysokému kvalitativnímu standardu solidní základ. Naši angažovaní a vysoce kvalifikovaní zaměstnanci podstatnou měrou přispívají k tomu, že jsme jednou z vůdčích evropských firem na poli výroby dřevomateriálů.

Coby rodinný podnik se silnou vlastní kapitálovou základnou jsme schopni financovat náš růst ve velkém rozsahu z vlastních zdrojů. Cizí zdroje pak používáme velmi cíleně a pouze v omezeném rozsahu.
To vše nás staví do role výkonného a silného patnera s budoucností.

Počet vlastních zaměstnanců byl v průměru 9928 (v předchozím roce: 9481). K 30. dubnu 2020 již k úspěchu společnosti přispívalo přibližně 10 100 zaměstnanců.
Obrat skupiny EGGER se podařilo v hospodářském roce 2019/20 stabilně udržet na 2,83 miliardách EUR (2018/19: 2,84 miliard EUR) (-0,4 %).

Výrobní kapacita materiálů na bázi dřeva včetně řeziva se pohybovala v hospodářském roce 2019/20 ve výši celkem 8,9 mil. m3. (2018/19: 8,8 mil. m3
V hospodářském roce 2019/20 investovala skupina EGGER do růstu a udržitelnosti částku ve výši 531,4 mil. EUR (v předchozím roce: 489,1 mil. EUR)
<