Dear visitor,

You have selected our website for Czech Republic - Czech from United States - English. You would like to stay on this website?

O firmĕ Egger> Filozofie

EGGER Filozofie

EGGER Filozofie

Co odděluje EGGER od ostatních? - My všichni.

EGGER je živá, velká mezinárodní rodina. Za tímto popisem se skrývá 60 národností v 20 závodech a 27 prodejních kancelářích po celém světě.

Od mladých až po staré se všichni naši zaměstnanci pouští do práce - aby pomohli utvářet skupinu EGGER, kterou vymezují prostřednictvím svého odhodlání, odborností, zkušeností a loajality.

Více ze dřeva

Naše mise

Dynamika, loajálnost, vědomí odpovědnosti a důvěra představují naše centrální hodnoty.

Dosahujeme trvalý, mezinárodní růst z vlastní síly a chráníme naši samostatnost.

Inspirujeme naše zákazníky inovativními řešeními a na jejich potřeby orientovanou komplexní nabídkou všeho co souvisí s přirozenou surovinou dřevo.

Naše vize

Naše vize

Jsme vedoucí značkou pro řešení na bázi dřeva.

Mezinárodnost: Vyrábíme a prodáváme po celé Evropě a v Americe. Na strategicky důležitých trzích bez vlastních výrobních závodů zřizujeme prodejní kanceláře. Na exportních trzích bez prodejní kanceláře kromě toho spolupracujeme se strategickými zákazníky.
Inovace: Nový a další vývoj našich výrobků, procesů a servisních služeb je především orientován na potřeby našich zákazníků a je základem pro zvyšování produktivity.
Integrace: Spojujeme partnery, kteří se podílejí na procesu tvorby hodnot v produkčním řetězci - od spotřebitelů až k našim dodavatelům.
Identifikace: Jsme nejzajímavějším zaměstnavatelem v našem oboru. Společnost Egger zaměstnává více jak 9600 lidí.

Základní hodnoty firmy

Naše hodnoty rodinné firmy

  • Vidíme sami sebe jako transparentní a moderní rodinný podnik a prezentujeme se tak rovněž na trhu práce.
  • Udržitelné zajištění a další rozvoj společnosti pro předání dalším generacím jsou při našich rozhodnutích vždy v popředí.
  • Lidskost, důvěra, jednání s druhými s respektem a loajalita charakterizují naše každodenní aktivity.
  • Stojíme si za svým slovem.
  • Profesionální jednání a krátké rozhodovací procesy jsou důležitými faktory úspěchu.
  • Žijeme našim posláním a našimi hodnotami (kvalita, lidskost, perspektiva).

Naše služby pro zákazníky

Budování a další rozvoj dlouhodobých vztahů s našimi zákazníky jsou základem našeho společného úspěchu.
Základními kameny naší práce jsou spolehlivá kvalita, odbornost v oblasti designu a aplikační technologie, kvalifikované poradenství a služby podpory prodeje. Všechny naše služby se řídí aktuálními a budoucími požadavky našich zákazníků.

Naše požadavy na kvalitu

Kvalita pro nás znamená splnění definovaných požadavků ve všech oblastech.
Zavazujeme se k neustálému zlepšování, což dokumentujeme certifikovaným systémem řízení.

Naši zaměstnanci a vedení

Jednáme spolu vzájemně s respektem.
Vyžadujeme vysokou připravenost k výkonům, což podporujeme prostřednictvím cílených informací, vzděláváním a odbornou přípravou.
Zvláštní uznání u nás nachází zkušenosti, jejich předávání druhým i dlouholetá spolupráce.
Naši vedoucí pracovníci se v první řadě rekrutují z našeho podniku.
Charakteristické jsou pro ně schopnost vedení a působení vlastním příkladem.

Naše organizace

Jsme si vědomi důležitosti rozvoje dlouhodobých vztahů se zákazníky jako základu pro vzájemný úspěch.

Základními kameny naší práce jsou spolehlivost a kvalita, dovednosti v oblasti projektování a aplikačního inženýrství, specializované poradenství a služby pro podporu prodeje. Všechny naše služby jsou založeny na současných a budoucích potřebách zákazníků.

Naše sociální prostředí

V souladu s našimi základními hodnotami respektujeme způsoby a zvyky v zemích a regionech, v nichž působíme.
Integrujeme se do života příslušného prostředí.
Požadujeme, aby byli zaměstnáváni kvalifikovaní spolupracovníci a vedoucí pracovníci z příslušných regionů našich závodů.

Náš přístup k životnímu prostředí

Naší nejvyšší prioritou je trvale udržitelné využívání surovin.
Dosahujeme toho získáváním energie v našich vlastních elektrárnách na biomasu, pomocí nejmodernějších technologií šetřících zdroje a prostřednictvím ekologických logistických systémů.

Naše informační a komunikační systémy

Cíleně investujeme do informačních a komunikačních systémů orientovaných na budoucnost.
Tímto způsobem řídíme naši společnost efektivně a zapojujeme rovněž partnery do procesů vytváření hodnot, které jsou pro ně relevantní.