Udržitelné lesní hospodářství

Udržitelné lesní hospodářství Společnost EGGER se zasazuje za šetrné nakládání ze zdroji dřeva jako výchozí surovinou. Dřevo je ve své podstatě obnovitelnou surovinou. Aby to však platilo bez omezení, musí být lesy obhospodařovány dle zásad trvalé udržitelnosti. To je také důvod, proč společnost EGGER přednostně zpracovává dřevo z certifikovaných lesů. Všechny nákupy dřeva podrobujeme v rámci nařízení EU Timber Rega běžných lesních certifikací velmi přísnému kontrolním procesu (Due Dilligence System)

Organizace „Forest Stewardship Council“ (FSC®) a „Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes“ (PEFC) kontrolují a certifikují trvale udržitelné distribuční řetězce .

Kromě toho kontroluje společnost EGGER dodržování směrnic prostřednictvím takzvané zpětné integrace. To znamená: že stále ve větší míře nakupujeme dřevo také prostřednictvímn vlastních nákupních a lesních podniků. Díky tomu můžeme zpětně sledovat původ až ke rostoucímu stromu.