Čísla a fakta

Firma EGGER má díky svému zdravému růstu, svým inovativním výrobkům a svému vysokému kvalitativnímu standardu solidní základ. Naši angažovaní a vysoce kvalifikovaní zaměstnanci podstatnou měrou přispívají k tomu, že jsme jednou z vůdčích evropských firem na poli výroby dřevomateriálů.
 
Coby rodinný podnik se silnou vlastní kapitálovou základnou jsme schopni financovat náš růst ve velkém rozsahu z vlastních zdrojů. Cizí zdroje pak používáme velmi cíleně a pouze v omezeném rozsahu.
 
To vše nás staví do role výkonného a silného patnera s budoucností.

Nárust zaměstnanců

Počet zaměstnanců

Počet vlastních zaměstnanců byl v průměru 9200 (v předchozím roce: 8.145).

Nárůst počtu vlastních zaměstnanců se opírá o investice do rozšiřování stávajících závodů i zvýšení počtu nových závodů.

Vývoj obratu

Vývoj obratu

Obrat skupiny EGGER se v hospodářském roce 2017/2018 zvýšil na 2,68 miliard EUR (2016/17: 2,38 miliard EUR) o 12,5 %. Tím dosáhla skupina EGGER nového nejvyššího obratu ve své více než 50leté historii podniku.

Výrobní kapacity materiálů na bázi dřeva včetně řeziva

Výrobní kapacity

Výrobní kapacita materiálů na bázi dřeva včetně řeziva obnášela v hospodářském roce 2017/18 celkem 8,5 mil. m3. (2016/17: 7,9 mil. m3)

Investice a akvizice skupiny EGGER

Investice a akvizice

V hospodářském roce 2017/18 investovala skupina EGGER do růstu a udržitelnosti částku ve výši 483,8 mil. EUR (v předchozím roce: 259,2 mil. EUR).