Podnikatelské zásady

PODNIKATELSKÉ ZÁSADY

Náše hodnoty coby hodnoty rodiného podniku

 • Dlouhodobé zajištění a další vývoj našeho podniku pro předání dalším generacím stojí při našich rozhodovacích procesech na popředí.
 • Lidskost, důvěra, vzájemný respekt a loajalita vyznačují naše každodenní jednání.
 • Stojíme za našim slovem.
 • Profesionální jednání a krátke procesy rozhodování jsou nejdůležitějšími znaky úspěchu.
 • Uvádíme naše zásady do života a prezentujeme se jako rodinný podnik s našimi hodnotami na pracovním trhu.

Naše práce pro naše zákazníky

 • Budování a další rozvíjení dlouhodobých vztahů s našimi zákazníky jsou základnou společně zažitého úspěchu.
 • Nosnými pilíři naší práce jsou spolehlivá kvalita, odborné a kvalifikované poradenství, jakož i kompetence na poli designu a aplikované techniky. Společně s rovnováhou mezi  cenou a výkonem představuje tato práce hlavní přínos pro naše zákazníky.

Náš požadavek na kvalitu

 • Kvalita pro nás znamená naplnění definovaných požadavků ve všech oblastech.
 • Zavazujeme se k průběžnému zdokonalování jež dokumentujeme prostřednictvím certifikovaného systému řízení jakosti.

Naši zaměstnanci a vedoucí pracovníci

 • Chováme se k sobě se vzájemným respektem. 
 • Vyžadujeme připravenost k vysokým výkonům a podporujeme ji cíleným informováním a vzděláváním.
 • Zvlášní uznání se dostává zkušenosti, jejímu předávání, jakož i dlouholeté spolupráci.
 • Naši vedoucí pracovníci přicházejí v první řadě z firmy. Vyznačují se vysokou vedoucí kompetencí a osobním příkladem.

Naše organizace

 • Jsme decentralizovaně organizováni a členěni podle obchodních oblastí a regionálních jednotek.
 • Centrálně jsou etablovány pouze ty funkce, které jsou příslibem přínosu v rámci synergie nebo zvýšení produktivity či jsou potřebné ze strategických důvodů.
 • Naše rozhodovací procesy jsou jasné a krátké.
 • Firemní směrnice a povinosti referování jsou základem pro řadné vedení firmy.
 • Strategickou orientaci firemní skupiny určují vlastníci podporováni vedením skupiny a skupinovým štábem.
 • Cíle našeho podnikání se stanovují společně a realizují s ohledem na osobní zodpovědnost.

Naše sociální zázemí

 • V souladu s našimi základními hodnotami respektujeme zvyky a obyčeje zemí ve kterých působíme.
 • Integrujeme se do života svého okolí.
 • Podporujeme využití kvalifikovaných zaměstnanců a vedoucích pracovníků z regionů v niž jsou umístěny naše závody.

Naše životní prostředí

 • Dokonalé využití surovin požívá u firmy EGGER nejvyšší priority.
 • Tohoto dosahujeme získáváním energie ve vlastních energetických centrálách na bázi využití biomasy, prostřednictvím moderních zpracovatelských technologií šetřících zdroje a ekologicky vhodných logistických systémů.

Naše informační a komunikační systémy

 • Uvědoměle investujeme do informačních a komunikačních systémů orientovaných na budoucnost.
 • Tím řídíme náš podnik efektivně a zapojujeme naše partnery do pro ně důležitých, hodnoty vytvářejícíh procesů.