Podnikatelské zásady

PODNIKATELSKÉ ZÁSADY

Naše hodnoty v rámci našeho rodinného podniku

 • Vidíme sami sebe jako transparentní a moderní rodinný podnik a prezentujeme se tak rovněž na trhu práce.
 • Udržitelné zajištění a další rozvoj společnosti pro předání dalším generacím jsou při našich rozhodnutích vždy v popředí.
 • Lidskost, důvěra, jednání s druhými s respektem a loajalita charakterizují naše každodenní aktivity.
 • Stojíme si za svým slovem.
 • Profesionální jednání a krátké rozhodovací procesy jsou důležitými faktory úspěchu.
 • Žijeme našim posláním a našimi hodnotami (kvalita, lidskost, perspektiva).

Naše služby pro naše zákazníky

 • Budování a další rozvoj dlouhodobých vztahů s našimi zákazníky jsou základem našeho společného úspěchu.
 • Základními kameny naší práce jsou spolehlivá kvalita, odbornost v oblasti designu a aplikační technologie, kvalifikované poradenství a služby podpory prodeje. Všechny naše služby se řídí aktuálními a budoucími požadavky našich zákazníků.

Naše požadavky na kvalitu

 • Kvalita pro nás znamená splnění definovaných požadavků ve všech oblastech.
 • Zavazujeme se k neustálému zlepšování, což dokumentujeme certifikovaným systémem řízení.

Naši zaměstnanci a vedoucí pracovníci

 • Jednáme spolu vzájemně s respektem.
 • Vyžadujeme vysokou připravenost k výkonům, což podporujeme prostřednictvím cílených informací, vzděláváním a odbornou přípravou.
 • Zvláštní uznání u nás nachází zkušenosti, jejich předávání druhým i dlouholetá spolupráce.
 • Naši vedoucí pracovníci se v první řadě rekrutují z našeho podniku. Charakteristické jsou pro ně schopnost vedení a působení vlastním příkladem.

Naše organizace

 • Jsme organizováni decentralizovaně a strukturováni podle obchodních oblastí a regionálních jednotek. Centrálně jsou vnímány pouze ty funkce, které slibují synergické efekty či zvýšení produktivity, nebo u kterých je to strategicky nezbytné.
 • Máme zřetelné a krátké rozhodovací procesy.
 • Pravidla procesů a povinnosti reportingu tvoří základ pro řádné řízení společnosti.
 • Strategickým zaměřením firemní skupiny se zabývají vlastníci a tým vedení skupiny, podporování štábem skupiny a vedoucími pracovníky divizí.
 • Cíle naší společnosti jsou ujednávány společně a poté následovány s vlastní odpovědností.

Naše sociální prostředí

 • V souladu s našimi základními hodnotami respektujeme způsoby a zvyky v zemích a regionech, v nichž působíme.
 • Integrujeme se do života příslušného prostředí.
 • Požadujeme, aby byli zaměstnáváni kvalifikovaní spolupracovníci a vedoucí pracovníci z příslušných regionů našich závodů.

Náš přístup k životnímu prostředí

 • Naší nejvyšší prioritou je trvale udržitelné využívání surovin.
 • Dosahujeme toho získáváním energie v našich vlastních elektrárnách na biomasu, pomocí nejmodernějších technologií šetřících zdroje a prostřednictvím ekologických logistických systémů.

Naše informační a komunikační systémy

 • Cíleně investujeme do informačních a komunikačních systémů orientovaných na budoucnost.
 • Tímto způsobem řídíme naši společnost efektivně a zapojujeme rovněž partnery do procesů vytváření hodnot, které jsou pro ně relevantní.