Dear visitor,

You have selected our website for Czech Republic - Czech from Austria - German. You would like to stay on this website?

Kariéra> Osobní rozvoj

Osobní rozvoj

Interdisciplinární a pro odvětví specifické vzdělávání, další rozvoj softwarových dovedností, strategické programy rozvoje – práce u firmy EGGER znamená neustálé vzdělávání a rozvoj. Každý zaměstnanec má své silné stránky a vlastní potenciál, což podporujeme prostřednictvím našeho kampusu EGGER a talent managementu.
EGGER Campus

Kampus EGGER

Strukturovaná opatření pro vzdělávání a rozvoj vytvářejí nezbytný rámec pro společný pokrok. Naše nabídky vzdělávání a školení jsme spojili do kampusu EGGER.

Více o Kampusu

Talent Management

U nás ve společnosti EGGER považujeme osobní růst za stejně důležitý jako růst společnosti. Každý z nás přispívá – EGGER Talent Management vše zviditelňuje. Hodnocením zaměstnanců, popisem práce a strukturovaným plánováním dalšího nástupnictví vytváříme přehled o cílech a silných stránkách každého jednotlivého zaměstnance. Kromě toho se spoléháme na strukturované plánování nástupnictví.

Objevte EGGER Talent Management

EGGER Talent Management