Kvalifikovaní pracovníci a experti

Správné know-how je rozhodující pro to, abychom se dlouhodobě udrželi na přední pozici v rámci odvětví. Již léta se prezentujeme na trhu s moderními výrobky nejvyšší kvality. Naše týmy odborných pracovníků v 17 evropských zemích pečují o to, aby jsme byli schopni nové myšlenky a idee realizovat.

Odbornost od A po Z
Každá divize disponuje důležitými odbornými znalostmi. Pro naši každodenní práci je přímá komunikace mezi našimi specialisty důležitá. Zaznamenávají se aktuální požadavky trhu, abychom byli schopni vyvíjet nová produktová řešení, prověřovat výrobní postupy, optimalizovat pracovní procesy nebo testovat technická řešení, abychom ještě víc prohlubovali vztahy s existujícími zákazníky.

Optimální rámcové podmínky
Inovace vzniká jenom ve vhodném prostředí. V nadnárodní společnosti jakou je EGGER to znamená: ponechat zaměstnancům volný prostor, podporovat jejich individuální silné stránky, generovat nové poznatky a vysoce si cenit práci každého jednotlivce. Tak mohou naši experti plně rozvíjet všechen svůj potenciál.

Práce u společnosti EGGER taky znamená neustále se učit. Podporujeme postupný rozvoj prostřednictvím odborných školení. Na základě osobních cílů pracovníků se společně odvozují opatření pro rozvoj. Ty sahají od vzdělávání manažerů přes mezinárodní vzdělávací programy až ke školením řídících pracovníků. Bližší informace k našim programům vzdělávání a rozvoje naleznete zde.

Úspěšní jako tým
Důležitým úkolem našich odborných pracovníků je také podporovat mladší zaměstnance a předávat jim dál své vědomosti. Ve své roli mentorů se starají o trvalé vzdělávaní a posilování soudržnosti v jednotlivých týmech. Jako vzor stanovují celopodnikové měřítko pro kvalitní a odpovědnou práci.

Klademe vysoké nároky na naše odborné pracovníky a experty. Rovněž chceme i vyhovět jejich očekáváním. Tím se vzájemně střetají dobře odvedená práce s kvalitním zaměstnavatelem - tato silná kombinace nás společně připravuje na úspěšnou budoucnost!