Dear visitor,

You have selected our website for Bulgaria - Bulgarian from United States - English. You would like to stay on this website?

News> Актуализирани показатели за устойчивост на строителните продукти на EGGER

Актуализирани показатели за устойчивост на строителните продукти на EGGER

Цифрите на показателите за устойчивост на строителните продукти на EGGER са актуализирани и вече са достъпни на уебсайта за строителни продукти.

Актуализирани показатели за устойчивост на строителните продукти на EGGER
Показатели за устойчивост на строителните продукти на EGGER

Верни на нашата мисия „More from wood“ (Повече от дърво), за нас в EGGER е важно да действаме устойчиво, да щадим ресурсите и да насърчаваме опазването на климата. Показателите за устойчивост на EGGER показват как продуктите допринасят конкретно за изпълняването на това обещание. Те предоставят информация за емисиите на CO₂ , приноса към биоикономиката, приноса към кръговата икономика, дела на дървесината от региона и дела на дървесината от проверени и сертифицирани източници. Чрез тях екологичните характеристики на всеки един продукт са прозрачни и лесни за разбиране.

Показателите са актуализирани и могат да бъдат намерени в раздела за строителни продукти на уебсайта на EGGER под „Повече прозрачност“ за съответния продукт

Подробно обяснение на показателите за устойчивост можете да намерите тук